Διαδικασίες Γάμου - Νομικές διαδικασίες και έγγραφα γάμου: Ποιοι μπορούν να τελέσουν θρησκευτικό γάμο. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός γάμος, όταν είναι σωστός και αληθινά ορθόδοξος, φέρνει το ζευγάρι σ’ ένα δρόμο ευτυχίας και ευλογίας, που αρχίζει από την αγάπη και την ενότητα μεταξύ τους και καταλήγει στην αγάπη και την ενότητα με όλους τους ανθρώπους και με τον άγιο και τριαδικό Θεό.

Γνωρίζετε τι συμβολίζει το Κοινό Ποτήριο στην Ακολουθία του Γάμου;

Γάμος

Στην Ορθοδοξία, ο γάμος είναι μια πραγματική και τέλεια ένωση άντρα και γυναίκας, που πραγματοποιείται μέσω της θείας χάριτος, δηλαδή της αγαθής ενέργειας του Θεού, η οποία αγιάζει τα πάντα και ενώνει τους δύο ανθρώπους σε έναν άνθρωπο, χωρίς να καταργεί την ιδιαιτερότητα και την προσωπικότητα του καθενός.

Νομικά Ζητήματα

Τα άτομα που πρόκειται να παντρευτούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, χρειάζεται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων και της Ιεράς Συνόδου για ηλικίες 14 – 18. Εάν κάποιος εκ των δύο μελλόνυμφων έχει ηλικία κάτω των 14 ετών δεν τελείται γάμος.

Σε περίπτωση προηγούμενου γάμου θα πρέπει να υπάρχει διαζύγιο. Σε περίπτωση εξαφάνισης, για να τελεστεί δεύτερος γάμος πρέπει να έχουν περάσει 4 χρόνια από τη δήλωση αφάνειας, για να μπορέσει να ξαναπαντρευτεί ο/η σύζυγος.

Απαγορεύεται ο γάμος για συγγένεια μέχρι πέμπτου βαθμού. Συγκεκριμένα, ο Αστικός Κώδικας ορίζει ότι «εμποδίζεται ο γάμος σε συγγενείς εξ αίματος απεριόριστα» και «σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό». Συγγενείς θεωρούνται και τα πνευματικά αδέρφια, αυτό δηλαδή που έχουν τον ίδιο νονό.

Αν ένας από τους μελλόνυμφους είναι αλλοδαπός, απαιτείται βεβαίωση του προξένου της χώρας του στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου και ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, απαιτείται άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής. Θα πρέπει να φέρει ληξιαρχική πράξη βαπτίσεως και πιστοποιητικό αγαμίας από τη Μητρόπολη από τη χώρα που ανήκει.

Απαγορεύεται ο γάμος σε περίπτωση υιοθεσίας, μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που το υιοθέτησε, καθώς και μεταξύ των απογόνων τους ακόμα και αν έχει λυθεί η υιοθεσία.

Στην περίπτωση που δεν έχει λυθεί ή ακυρωθεί κάθε προηγούμενος γάμος οποιουδήποτε εκ των δύο μελλόνυμφων δεν επιτρέπεται η τέλεση νέου.

Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να είναι κι οι δυο Χριστιανοί. Εάν ο ένας είναι αλλόθρησκος, θα πρέπει να προηγηθεί το Μυστήριο του βαπτίσματος.

Θρησκευτικός γάμος

Τα άτομα θα πρέπει να είναι διανοητικώς υγιή, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στο μυστήριο.

Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να είναι κι οι δυο Χριστιανοί. Εάν ο ένας είναι αλλόθρησκος, θα πρέπει να προηγηθεί το Ιερό Μυστήριο του βαπτίσματος.

Στην περίπτωση γάμου μεταξύ Χριστιανού Ορθόδοξου και Καθολικού ή Προτεστάντη όπου το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει δύο μυστήρια, θα πρέπει το μυστήριο στην ορθόδοξη εκκλησία να είναι το τελευταίο και θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό αγαμίας από την Εκκλησία όπου ανήκει. Κατά την έκδοση των αδειών γάμου οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να υπογράψουν ότι τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάμο αυτό θα βαπτιστούν Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Αν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος και επιθυμείτε να κάνετε και θρησκευτικό, πρέπει να υποβάλετε την ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου.

Δεν επιτρέπεται τέταρτος γάμος, εάν προϋπήρχε έγκυρος τρίτος.

Σε περίπτωση χηρείας θα πρέπει να έχει περάσει 1 χρόνος.

Σε περίπτωση δεύτερου γάμου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ειδικού εγγράφου της Αρχιεπισκοπής καθώς και το διαζευκτήριο, στο οποίο να αναγράφεται επάνω δεξιά «μόνο για γάμο». Το ίδιο ισχύει και όταν ο διαζευγμένος είναι αλλοδαπός, το δε έγγραφο πρέπει να είναι μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναγγελία Γάμου

Η αναγγελία του γάμου θα πρέπει να δημοσιευτεί σε οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε την ακριβή ημερομηνία του γάμου σας. Για την σύνταξη της αναγγελίας γάμου η εφημερίδα έχει κείμενο τυποποιημένο.

Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνει από 3 μήνες πριν το γάμο μέχρι το αργότερο 15 μέρες πριν.

Κρατήστε δυο αντίτυπα από το φύλλο της εφημερίδας με την αναγγελία γάμου, ώστε να τα προσκομίσετε στον ιερέα για να εκδώσει τις άδειες γάμου.

Πιστοποιητικό αγαμίας

Εκδίδεται από την ενορία στην οποία ανήκει καθένας από τους μελλόνυμφους.

Για την έκδοση είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων, µε τις ταυτότητες τους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να έχουν πρώτου βαθμού συγγενική σχέση µε τους μελλόνυμφους.

Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης, ενώ εάν δεν πρόκειται για πρώτο γάμο θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό έγγραφο (διαζευκτήριο), που να αναφέρει το βαθμό του προηγούµενου γάμου από το γραφείο διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής, ή πιστοποιητικό χηρείας στην περίπτωση ο ένας από τους δύο είναι χήρος η χήρα.

Άδεια Γάμου

Έχοντας την γραπτή έγκριση της εκκλησίας όπου πρόκειται να γίνει ο γάμος, θα πάτε και οι δύο στην ενορία της νύφης και θα κάνετε αίτηση για άδεια γάμου. Πρέπει να έχετε μαζί τις αστυνομικές σας ταυτότητες.

Ο εφημέριος θα ζητήσει:

  • Τα πιστοποιητικά αγαμίας.
  • Ένα παράβολο των 18€ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 €) από εφορία ή δημόσιο ταμείο.
  • Δυο αντίτυπα από το κείμενο της δημοσίευσης στην εφημερίδα.
  • (Σε ορισμένες ενορίες ζητούν και πιστοποιητικό γέννησης, για αυτό ρωτήστε από πριν αν θα χρειαστεί. Το πιστοποιητικό γέννησης εκδίδεται εύκολα από το δήμο ή από Κ.Ε.Π.)
  • Σε αυτόν θα δηλώσετε το επώνυμο των μελλοντικών παιδιών σας και την εκκλησία όπου θα τελεσθεί ο γάμος.

 

Με τα έγγραφα της αίτησης θα πάτε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και θα παραλάβετε την άδεια την ίδια ημέρα. Κατόπιν, θα επιστρέψετε στην ενορία της νύφης για να υπογράψει ο Ιερέας την άδεια.

Δήλωση Γάμου

Κάθε γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) θα πρέπει απαραιτήτως να καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο της περιοχής στην οποία τελείται.

Ο γάμος δηλώνεται από τον ένα από τους δύο συζύγους ή από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα έχετε κάνει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούνται τα εξής έγγραφα:

  • Αίτηση, με επίδειξη των αστυνομικών ταυτοτήτων και των δύο.
  • Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας για την τέλεση του γάμου, θεωρημένη από τη Μητρόπολη

 

Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Μετά την παρέλευση 40 ημερών και μέχρι 130 ημέρες από το γάμο, καταβάλλεται πρόστιμο 4,50€ σε παράβολο χαρτοσήμου. Μετά την παρέλευση των 130 ημερών, το παράβολο χαρτοσήμου ανέρχεται σε 13€.

Διαβάστε επίσης πότε μπορεί και πότε δεν γίνεται να τελεστεί το μυστήριο του γάμου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (0)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.