Η Προσευχή προς την Παναγία η Χαρά των Θλιβομένων.

Πάντων προστατεύεις, Ἀγαθή,
τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει
τῇ κραταιᾷ σου χειρί·
ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν
ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεόν,
ἐν κινδύνοις καὶ θλίψεσιν,
ἀεὶ μεσιτείαν, οἱ κατακαμπτόμενοι
ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν,
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου·
ὅθεν σοι προσπίπτομεν·
Ῥῦσαι πάσης περιστάσεως
τοὺς δούλους σου.

Πάντων θλιβομένων η χαρά,
και αδικουμένων προστάτις,
και πενομένων τροφή,
ξένων Τέ παράκλησις,
και βακτηρία τυφλών,
ασθενούντων επίσκεψις,
καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψις,
και ορφανών βοηθός,
Μητερ του Θεού του Ύψιστου,
Συ Υπάρχεις Αχραντε σπευσον,
δυσωπούμεν ρύσασθαι τους δούλους Σου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.