Μέ πρόσκληση τοῦ Γέροντος Εὐθυμίου τῆς Καλύβης τῆς Παναγίας στή Μικρά Ἁγία Ἂννα τοῦ Ἁγίου Ὂρους, ὃπου θησυρίζεται τό σπηλαιῶδες ἀσκητήριο – Ναός τῶν Ἁγίων Διονυσίου τοῦ Ρήτορος καί μητροφάνους τοῦ Πνευματικοῦ, σύμφωνη γνώμη τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας καί σεπτή εὐλογία τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ εἶχε τήν τιμή νά ἐπισκεφθῆ τό Ἃγιον Ὂρος καί νά προστῆ τῆς Πανηγύρεως τῶν ὡς ἂνω Ἁγιορειτῶν Ὁσίων Πατέρων, τή μνήμη τῶν ὁποίων ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ στίς 9 Ἰουλίου (22α Ἰουλίου μέ τό πατρῶο Ἡμερολόγιο). Ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεώς μας Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεο Ζέρβα καί τό ἐκλεκτό πνευματικό του τέκνο κ. Δημήτριο Γούσιο, Ἐπιπλοποιό καί ἐκλεγμένο Τοπικό Σύμβουλο Γαλατίστης, ἒφθασε στό Ἁγιώνυμο Ὂρος τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 20ης Ἰουλίου τ.ἒ., ὃπου τόν ὑπεδέχθησαν μέ τίς γνωστές Ἁγιορείτικες τιμές ὁ Γέρων τῆς Καλύβης π. Εὐθύμιος, ὁ ἀδελφός τῆς Καλύβης καί Μικραγιαννανίτης πολυσέβαστος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, οἱ Γέροντες Καλυβῶν τῆς Σκήτης Ὁσιώτατοι π. Νεκτάριος, π. Θεοδόσιος, π. Γεράσιμος καί π. Παντελεήμων, πολλοί Ἁγιορεῖτες Πατέρες καί εὐλαβεῖς προσκυνητές.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ Συνοδεία του φιλοξενήθηκαν στή Σκήτη, ἀπό ὃπου ξεπρόβαλαν μεγάλα πνευματικά ἀναστήματα καί τιμιώτατα Ἀθωνικά ἂνθη, ὃπως ὁ Μοναχός Ἀβιμέλεχ, ὁ πολυγραφότατος καί θεόπνευστος Ἁγιορείτης Ὑμνογράφος τοῦ 20 οῦ αἰῶνος π.Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης, οἱ Ἱερομόναχοι Διονύσιος καί Μητροφάνης καί φυσικά ἡ καλλικέλαδος ἀηδών τοῦ Ἁγίου Ὂρους καί πολύτιμος φίλος τοῦ Ἐπισκόπου μας π. Σπυρίδων, ὁ πρό τριετίας κοιμηθείς κ.ἂ.

Οἱ Ὃσιοι Διονύσιος, ὁ ὁποῖος ἒλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ Ρήτορος ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἂνδρας μέ λιπαρά Παιδεία καί Μητροφάνης ὁ Πνευματικός ἒζησαν καί ἐκήρυξαν τόν Χριστό κατά τόν 16ο αἰῶνα, ἦσαν γεννήματα τῆς Μονῆς τοῦ Στουδίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἀπέβησαν δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό Ἃγιον Ὂρος· φωτιστής δέ ἀνεδείχθη τῆς Χαλκιδικῆς ὁ Ὃσιος Μητροφάνης, ὁ ὁποῖος μέ ἓδρα τόν Ἰσβορο, τή σημερινή Στρατονίκη Χαλκιδικῆς, ὃπου καί ὁ ὁμώνυμος Ναός τους, ἀνεδείχθη σέ μεγάλο πνευματικό τῆς περιοχῆς κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, πού τιμᾶται λαμπρά καί σήμερα.

Τήν Κυριακή, 21η Ἰουλίου τ.ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ Συνοδεία του συμμετεῖχαν συμπροσευχόμενοι στόν Ὂρθρο καί τή Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία τελέσθηκε στό Κυριακό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Καλύβης ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Νικόδημο Δράκο, ἐκλεκτό ἀδελφό τοῦ Μοναστικοῦ Οἲκου τῆς Χαρᾶς τῶν θλιβομένων Παλαιοχωρίου καί Κληρικό τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Ἐν συνεχείᾳ καί μετά τήν παρατεθεῖσα ἀβραμιαία τράπεζα, περί τήν 8η βραδυνή τῆς Κυριακῆς ἐκκίνησε ἡ Μεγάλη Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Κτιτόρων τῆς Σκήτης στόν σπηλαιώδη περίφημο Ναό Τους, ἡ ὁποία ἐπερατώθη περί τήν 8η πρωϊνή τῆς Δευτέρας, 22ας Ἰουλίου τ.ἒ. Κατά τήν ἀγρυπνία ἒλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προσκαλεσμένος τῆς Μονῆς, ὁ Μικραγιαννανίτης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ὁ Καθηγούμενος τῆς κυριάρχου Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Παν. Ἀρχιμ. π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πολλοί Πατέρες ἀπό τίς ὃμορες Σκῆτες καί γενικώτερα Ἁγιορεῖτες Πατέρες, Κληρικοί ἀπό τήν καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησία κ.ἂ. Τά ψαλτήρια τοῦ Ἁγίου Σπηλαίου ἐκόσμησαν μέ τή μουσική πεῖρα καί ἁγιορείτικη τεχνοτροπία τους ὁ ἐκ τῶν Θωμάδων Μικραγιαννανίτης καλλικέλαδος Ἱεροψάλτης π. Φίλιππος, ὁ λίαν ἀγαπητός ἀνά τό πανελλήνιον π. Βασίλειος, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος, πολλοί Ἁγιορείτες Πατέρες καί Μαΐστορες τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς λαϊκοί, φίλοι καί πνευματικά ἀναστήματα τοῦ Ἁγίου Ὂρους.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας περί τῆς 4:30 τό ἀπόγευμα, ἐψάλη στόν Ναό τῶν Ἁγίων ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου μας καί κατόπιν ἐτελέσθη τό Ἰερό Μνημόσυνο ἁπάντων τῶν Κτιτόρων τῆς Σκήτης, μέ συμμετοχή τοῦ Ἁγίου Βεροίας καί τῶν παρισταμένων Ἁγιορειτῶν καί ἂλλων Πατέρων. Τήν Τρίτη, 23η Ἰουλίου τ.ἒ., ἐψάλη ὁ Ὂρθρος καί ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ἀπό τόν ἐκλεκτό π. Βασίλειο τῆς Μονῆς Σπαρμοῦ.

Ὂντως ὃταν μεταβαίνης στό Ὂρος εἰσερχεσαι στό κλῖμα σου, ἀπ’ ὃπου ἐξῆλθες! Ἀναπνέεις κλῖμα Παραδείσου, οὐράνιο κλῖμα καί γεύεσαι τῶν πολυτίμων καρπῶν τῆς Ἐδέμ, γιά τήν ὁποία καί ἐπλάσθης! Πολλές εὐχαριστίες στήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, στήν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὂρους καί φυσικά στόν Γέροντα Εὐθύμιο τόν Μικραγιαννανίτη, πού κρατᾶ Θερμοπύλες καί συνεχίζει χτίζοντας τήν Μικραγιαννανίτικη -Ἁγιορείτικη Παράδοση!

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.