«Παροτρύνω και συμβουλεύω τον καθένα και την καθεμιά σας, να εφαρμόσει στην πράξη όλα τα διατεταγμένα από την αγία μας Μητέρα Εκκλησία» αναφέρει στην Εγκύκλιό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος με αφορμή την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Διαβάστε την Εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου:

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τήν ὁποία ἔχουμε ἐνώπιόν μας, εἶναι μία σπουδαία χρονική περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀρχίζει ἀπό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου καί περατοῦται τό ἑσπέρας πρό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου.

Εἶναι ἡ περίοδος αὐτή, ὡς ἕνα πνευματικό ταξείδι πρός τήν «ἑορτή τῶν ἑορτῶν», πού εἶναι τό Ἅγιο Πάσχα. Εἶναι μία περίοδος προετοιμασίας μέ ἀγωνιστικό φρόνημα, διάθεση ψυχῆς γιά καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου, μιᾶς συνειδητοποίησης τῆς ἀληθοῦς χριστιανικῆς βιοτῆς.

Εἰδικότερα, οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θέσπισαν πολλές Ἱερές Ἀκολουθίες, κατ’ ἄριστον καί μεθοδικόν τρόπον, ὥστε ὁ πιστός χριστιανός, νά βοηθηθεῖ στήν πνευματική αὐτή ἀνάβαση.

Ἔτσι ὅλες οἱ Κυριακές ἔχουν νόημα πολύ οὐσιαστικό καί ὠφέλιμο. Ἡ Α’ Κυριακή ὀνομάζεται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί ἑορτάζουμε τήν νίκη τῆς Ἐκκλησίας κατά τῶν δυσσεβῶν εἰκονομάχων καί ἔχουμε τήν ἀναστήλωση καί προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ἡ Β’ Κυριακή εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, γιατί ὁ θεοφόρος αὐτός Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε κορυφαῖος διδάσκαλος καί ὁμολογητής τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων καὶ ἅγιος τῆς προσευχῆς. Ἡ Γ’ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, προβάλλει ἐνώπιόν μας εἰς προσκύνησιν τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν πρός ἐνίσχυσιν τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν. Τήν Δ’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, συγγραφέως τῆς «Κλίμακος», τοῦ σπουδαιοτάτου αὐτοῦ πνευματικοῦ συγγράμματος, ἀπ’ ὅπου μανθάνουμε γιά τήν ἀξία καί σημασία τῆς προτρεπτικῆς ἄσκησης. Καί ἡ Ε’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στήν ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία, οὕτως ὥστε ἐγγίζοντος τοῦ τέλους τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, οἱ ράθυμοι καί ἁμαρτωλοί νά προθυμοποιηθούν καί διδασκόμενοι ἀπό τό παράδειγμα τῆς ὁσίας νά προχωρήσουν στή μετάνοια.

Ἀνάμεσα σ’ αὐτές τίς Κυριακές ἔχουμε ἀκόμη τίς Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, τούς Χαιρετισμούς στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τόν Μέγα Κανόνα, τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς καί καθημερινῶς τό Μέγα Ἀπόδειπνο.

Μ’ ὅλη αὐτή τήν ἐκκλησιαστική καί λατρευτική ζωή καλούμαστε ν’ ἀγωνιστοῦμε τόν «καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως» μέ μεγαλύτερη προσπάθεια καί περισσότερο ζῆλο, ὥστε ἀφ’ ἑνός μέν, ν’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά πάθη πού μᾶς αἰχμαλωτίζει ἡ ἁμαρτία, ἀφ’ ἑτέρου δέ, νά μπορέσουμε νά ἀποκτήσουμε τίς θεῖες ἀρετές.

Γι’ αὐτό, ὡς πνευματικός σας πατέρες, παροτρύνω καί συμβουλεύω τόν καθένα καί τήν καθεμιά σας, νά ἐφαρμόσει στήν πράξη ὅλα τά διατεταγμένα ἀπό τήν ἁγία μας Μητέρα Ἐκκλησία. Αὐτά εἶναι συγκεκριμένα: Πρῶτον, τήρηση τῆς νηστείας. Δεύτερον, περισσότερη προσευχή. Τρίτον, μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τέταρτον, μετάνοια μέ τήν προσέλευσή μας στήν ἐξομολόγηση. Πέμπτον, προσφορά ἐλεημοσύνης καί Ἕκτον, Θεία Μετάληψη.

Ἐάν τά πράξετε αὐτά μέ ἀγαθή πρόθεση, μέ σπουδή καί ἐπιμέλεια, μέ ταπεινοφροσύνη καί πίστη, τότε νά ἔχετε τήν βεβαιότητα, ὅτι ὁ Παντεπόπτης καί Φιλάνθρωπος καί Ἐλεήμων Θεός τά βλέπει καί θά δώσει πλούσια τήν Χάριν καί τήν Εὐλογία Του._

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Μετ’ εὐχῶν πολλῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.