Τριὰς ὑπερούσιε, ὑπεράγαθε, ὑπερθεε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε, δημιουργὲ τῶν νοερῶν οὐσιῶν καὶ τῶν λογικῶν φύσεων᾽ ἡ ἔμφυτος ἀγαθότης, τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον, τὸ φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, λάμψον κἀμοὶ τῷ ἀναξίῳ δούλῳ σου φώτισόν μου τῆς διανοίας τὰ ὄμματα, ὅπως ἀνυμνῆσαι τολμήσω τὴν ἄμετρον εὐεργεσίαν καὶ δύναμιν.

Αγία Τριάδα ὑπερούσια, ὑπεράγαθη, υπέρθεη, παντοδύναμη, εσύ που τα πάντα επισκοπεύεις, αόρατη και ακατάληπτη, που δημιούργησες τις νοερές ουσίες και τις λογικές φύσεις, εσύ που εἰσαι η ἐμφυτη αγαθότητά μας, το απρόσιτο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο όταν έρχεται στον κόσμο, φώτισε κι ἐμένα τον ανάξιο δούλο σου, φώτισε τα μάτια της διανοίας μου, ὦστε να τολμήσω να ανυμνήσω την αμέτρητη εὐεργεσία και τη δύναμη σου.

Δέξου με καλωσύνη, όσα θα σε παρακαλέσω χάριν του λαού που βρίσκεται δίπλα μου. Τα αμαρτήματα μου ας μην εμποδίσουν το Ἅγιο Πνεύμα σου να έρθει κοντά μας, συγχώρεσε μὲ ὠστε πάντοτε να σε επικαλούμαι ακατάκριτα, και ιδιαίτερα σήμερα να σου πω· υπεράγαθε, εσένα δοξάζουμε, Δέσποτα φιλάνθρωπε, παντοκράτορα και προαιώνιε Βασιλιά. Εσένα δοξάζουμε τον κτίστη και δημιουργό όλων.

Εσένα δοξαζουμε τον μονογενή Υἱο του Θεού, που γεννήθηκες από τη μητέρα σου χωρίς πατέρα και από τον πατέρα σου χωρίς μητέρα. Μόλις κατά την προηγούμενη γιορτή σε εἰδαμε νήπιο και σήμερα σε βλέπουμε άνδρα τέλειο, φανερωμένο σε μας από τον τέλειο Θεό.

Σήμερα εἰναι η ημέρα τῆς γιορτῆ μας. Ο χορός των Αγίων ἐρχεται κοντά μας και οι Ἄγγελοι μαζί μας γιορτάζουν. Σήμερα η χάρη του Αγίου Πνεύματος με μορφή περιστεριού επιφοίτησε στα νερά. Σήμερα ανέτειλε ο αβράδιαστος ήλιος και απὸ τὸ φως τοῦ ο κόσμος καταυγάζεται. Σήμερα η σελήνη με τις υπέρλαμπρες ακτίνες της συμμετέχει στη χαρά του κόσμου.

Σήμερα τὰ φωτοβόλα αστέρια με την ομορφιά της λάμψης τους καλλωπίζουν τὴν πλάση. Σήμερα, σαν ουράνια δροσιά κατέρχεται στην ανθρωπότητα από τα σύννεφα βροχή δικαιοσύνης. Σήμερα ο ἀκτιστος Θεός από το δικό του δημιούργημα θεληματικά καθοδηγείται.

Σήμερα ο Προφήτης και Πρόδρομος, πλησιάζει το Δεσπότη, αλλά με τρόμο στέκεται δίπλα του, βλέποντας την συγκατάβαση του Θεού σε μας. Σήμερα τα νερά του Ιορδάνου μεταποιούνται σε θεραπευτικά, με την παρουσία του Κυρίου. Σήμερα με τη χάρη του αγιασμού, όλη η κτίση αρδεύεται.

Σήμερα τα αμαρτῆματα των ανθρώπων σβύνονται στα νερά του Ιορδάνου. Σήμερα ο Παράδεισος άνοιξε για τους ανθρώπους και ο Ἦλιος της δικαιοσύνης ανέτειλε για χάρη μας. Σήμερα το πικρό νερό του Μωυσέως μεταποιείται σε γλυκό με τὴν παρουσία του Κυρίου.

Σήμερα απο τον παλιό μας θρῆνο απαλλαχτήκαμε και ὡς νέος ἰσραήλ οδηγηθήκαμε στη σωτηρία. Σήμερα ελευθερωθήκαμε από το σκοτάδι και
ανέτειλε για μας το φως της γνώσεως του Θεού. Σήμερα με την φανέρωση του Θεού διαλύεται ἡ ομίχλη του κόσμου.

Σήμερα φωτίζεται απὸ ψηλὰ ολόκληρη κτίση. Σήμερα καταργήθηκε η πλάνη και ο ἐρχομος του Δεσπότη ετοιμάζει το δρόμο της σωτηρίας μας. Σήμερα τα επάνω με τα κάτω μαζί γιορτάζουν και τα Κάτω με τα επάνω μαζί συνομιλούν.

Σήμερα η ἱερῆ και μεγαλόφωνη πανῆγυρη των Ορθοδόξων αγάλλεται. Σήμερα ο Δεσπότης σπεύδει να βαπτιστεί για να ανεβάσει ψηλά τον άνθρωπο. Σήμερα ο αγέρωχος Θεός, στον ικέτη τοῦ υποκλίνετοι γιὰ νὰ μας ελευθερώσει από τη δουλεία.

Σήμερα τὴ Βασιλεῖα των Ουρανῶν αποκτήσαμε, τη Βασιλεία του Κυρίου που δεν θα ἐχει τέλος. Σήμερα η γη και η θάλασσα στη χαρά του κόσμου συμμετέχουν κι ο κόσμος από ευφροσύνη πλημμύρισε. Σε εἰδαν, Θεέ μου, τα ὕδατα και σε κατάλαβαν, σε εἰδαν τα νερά και φοβήθηκαν.

Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω όταν εἰδε ἐσένα, το πυρ της θεότητος να ἐρχεσαι με σώμα και να κατεβαίνεις στην κοίτη του. Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω όταν εἰδε το Πνεύμα το Ἀγιο να κατεβαίνει με μορφή περιστεριού και να πετάει τριγύρω σου.

Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω όταν εἰδε τον αόρατο, όταν εἰδε τον Κτίστη με σάρκα ανθρώπινη, όταν εἰδε τον Δεσπότη με δούλου μορφή.

Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω και τα βουνά σκίρτησαν όταν εἰδαν το Θεό με σώμα. Τα σύννεφα διακήρυξαν με θαυμασμό, ότι αυτός που ήλθε, εἰναι «φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού». Αυτός σήμερα, πανηγυρικά
βύθισε μέσα στον Ιορδάνη τον θάνατο, που εἰχε γεννήσει η παρακοή μας, καθώς και την αμαρτία με το πλᾶνο κεντρί της. Βύθισε μέσα στον Ιορδάνη την υποταγή μας στον ἀδη, χαρίζοντας στον κόσμο βάπτισμα σωτηρίας.

Ἐτσι λοιπὸν (Αγία Τριάδα) εγώ ο αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, διηγούμενος τα μεγαλεία των θαυμάτων σου, με φόβο και με κατάνυξη αναφωνώ·

Μέγας εἰσαι Κύριε και θαυμαστὰ εἰναι τα ἐργα σου και κανένας λόγος δεν εἰν᾽ αρκετός να υμνήσει τα θαυμάσιά σου (τρις).

Εσύ, με τὴ θελησῆ σου απο την ανυπαρξία στην ύπαρξη οδήγησες τα σύμπαντα, με την δύναμη σου συγκρατείς τὴν κτίση και μὲ την πρόνοιά σου διοικείς τον κόσμο.

Εσύ συναρμολόγησες την κτίση απὸ 4 στοιχεία, στεφάνωσες τον κύκλο του τους με 4 εποχές. Εσένα τρέμουν όλες οι νοερές Δυνάμεις, εσένα υμνεί ο ήλιος, εσένα δοξάζει η σελήνη, γύρω σου στέκονται τα άστρα, σε σένα ὑπακούει το φως, εσένα φοβούνται οι ἀβυσσοι, εσένα υπηρετούν οι πηγές.

Εσύ ἀπλωσες τον ουρανό σαν οροφῆ͵, εσύ στερέωσες τη γη πάνω στα νερά. Εσύ περιέφραξες τη θάλασσα με την ἀμμο, εσύ διέχυσες τον αέρα που αναπνέουμε. Οι Αγγελικές Δυνάμεις εσένα ὑπηρετούν. Οι χοροί των Αρχαγγέλων εσένα προσκυνούν. Τα πολυόμματα Χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ στέκονται γύρω σου πετώντας κυκλικὰ, καλύπτοντας το πρόσωπο τους μπροστά στην απρόσιτη δόξα σου.

Εσύ, λοιπόν, που εἰσαι ο ἀπερίγραπτος, ο ανέκφραστος και ο άναρχος Θεός, ήρθες στη γη, πήρες τὴ μορφή δούλου και ἐγινες όμοιος μὲ τους ανθρώπους, ἐπειδή, δεν άντεχες από ευσπλαχνία, Δέσποτα, να βλέπεις να τυραννιέται από το διάβολο το γένος των ανθρώπων, γι᾿ αυτό, ήρθες και μας ἐσωσες.

Ομολογοῦμε τὴν δωρεά σου, διακηρύττουμε το ἐλεός σου, δεν κρύβουμε τὴν ευεργεσία σου. Ελευθέρωσες την φύση μας από την κατάρα. Αγίασες την παρθενική μήτρα που σε γέννησε. Όλη η δημιουργία σου σε ύμνησε όταν φανερώθηκες.

Εσύ, που εἰσαι ο Θεός μας, εμφανίστηκες στῆ γη και συναναστράφηκες τους ανθρώπους. Εσύ, αγίασες και τα ρείθρα του Ιορδάνου, στέλνοντας από τον ουρανό το Πανάγιό σου Πνεύμα και σύντριψες τὴ δύναμη των δρακόντων που φωλιάζουν στα νερά.

Αυτός λοιπόν, φιλάνθρωπε Βασιλιά, έλα και τῶρα με την επιφοιτήσει του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασε το ύδωρ τούτο (τρις).

Και δώσε σ’ αὑτὸ τη χάρη της απολυτρώσεως, την εὐλογία του Ιορδάνου. Κάμε το, πηγή αφθαρσίας, δώρο αγιασμού, να λύνει αμαρτίες, να απομακρύνει ἀρρώστιες, να εξουδετερώνει δαίμονες, να εἰναι ανέγγιχτο από τις διαβολικές δυνάμεις και γεμάτο με αγγελική ισχύ. Ὥστε όλοι όσοι το παίρνουν και το χρησιμοποιούν, να το ἐχουν για καθαρισμό των ψυχών και των σωμάτων τους, για να θεράπευουν τα πάθη τους, για να αγιάζουν τα σπίτια τους και για να ωφελούνται σε κάθε περίσταση.

Επειδῆ, ἐσὺ εἰσαι ο Θεὸς μας, που με το νερό και με το Πνεύμα ανακαίνισες τὴν παλαιωμένη από την αμαρτία φύση μας. Εσύ εἰσαι ο Θεός μας που με το νερό, στα χρόνια του Νώε, ἐπνιξες την αμαρτία. Εσύ εἰσαι ο Θεός μας που διαμέσου της θαλάσσης ελευθέρωσες, από τη δουλεία του Φαραώ, με τον Μωυσή, το γένος των Εβραίων.

Εσύ εἰσαι ο Θεὸς μας, που ἔσχισες την πέτρα στην έρημο και έτρεξαν τα νερά και πλημμύρισαν οι χείμαρροι και πότισες το διψασμένο λαό σου. Εσύ εἰσαι ο Θεός μας που με νερό και φωτιά, στα χρόνια του Ηλία, απάλλαξες τον Ισραήλ από την πλάνη του Βάαλ.

Αυτός, τώρα Δέσποτα, αγίασε και το νερο τοῦτο, με το Πνεύμα σοὺ το Άγιο (τρις).

Και σε ὁσους το αγγίζουν ἢ χρίονται με αυτό ή το πίνουν, δώσε τον αγιασμό, την ευλογία, την κάθαρση, την υγεία.

Σώσε, Κύριε, τους δούλους σου, τους πιστούς ἀρχοντές μας. Φύλαξε τους με εἰρήνη κάτω από τη σκέπη σου. Υπόταξε, τους εχθρούς μας κάτω από τα πόδια τους. Χάρισέ τους όσα σου ζητούν για τη σωτηρία τους και την αἰώνια ζωή.

Θυμήσου Κύριε, τον Αρχιεπίσκοπο καὶ Πατριάρχη μας (…) και την Ιερά μας Σύνοδο, όλους τους πρεσβυτέρους της διακονίας του Χριστοῦ και κάθε ἱιερατικο τάγμα. Θυμήσου, Κύριε, το λαό σου που στέκεται γύρω μου, αλλά κι αυτούς που, για εύλογες αιτίες, απουσιάζουν και ελέησε κι αυτούς κι εμάς, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος.

Ώστε και απὸ τα στοιχεία τῆς φύσεως και από Αγγέλους και από ανθρώπους και από ορατά και από αόρατα, να δοξάζεται το πανάγιό σου όνομα, μαζί με τον Πατέρα και το Ἄγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.