Την ετήσια έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες δημοσίευσε χθες το υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο θρησκευτικό καθεστώς στην Αλβανία η Έκθεση αναφέρεται σε πολλά σημεία στις διαδικασίες που γίνονται σχετικά με την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων των θρησκευτικών κοινοτήτων που είχαν δημευθεί κατά την περίοδο του κομουνιστικού διωγμού. Με σαφήνεια φέρνει στο φως την αδιαφορία των κρατικών φορέων και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Σε ότι αφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία στο ζήτημα αυτό για άλλη μια φορά συμπεριλαμβάνει το γεγονός ότι υπάρχουν ειδικές δυσκολίες στα κτίσματα που φέρουν και το χαρακτήρα του μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς όπου η πολιτεία εμμένει στη θέση ότι τις ανήκουν. Επί το πλείστον αναφέρει ότι στην Εκκλησία δεν έχουν ακόμη αποδοθεί κειμήλια όπως εικόνες, λείψανα, ιερά σκεύη και αρχειακό υλικό που είχε βιαίως δημευθεί και παρακρατείται σε μουσεία και κρατικές συλλογές.

Σε κάποιο σημείο της έκθεσης, σύμφωνα με το tachydromos.org, αναφέρεται πως η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας εκφράζει ένσταση ή έστω ανησυχία σε ζητήματα φορολογίας και φόρου προστιθέμενης αξίας. Ενώ η σχετική εγχώρια νομοθεσία αναγνωρίζει την απαλλαγή της Εκκλησίας από καταβολή φόρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, η αμέλεια των αρμοδίων φορέων του Υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση σχετικών εντολών και οδηγιών δημιουργεί το πρόβλημα που χρονίζει και που γίνεται πιο οξύ σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως η υφιστάμενη. Η Εκκλησία σύμφωνα με την Έκθεση για το 2019 καταγγέλλει την καταβολή φόρων της τάξης των 25 000 000 Λεκ. Στις παρενθέσεις αναφέρεται το ποσό της συναλλαγματικής αξίας σε Δολάρια ΗΠΑ: 31 000. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του tachydromos.org, η συναλλαγματική αξία όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια αντιστοιχεί σε περίπου 230 000 Δολάρια ΗΠΑ.

Γενικότερα και η φετινή Έκθεση για την Αλβανία υπογραμμίζει με έμφαση την πραγματικότητα της ειρηνικής διαθρησκευτικής συνύπαρξης και αναφέρει συγκεκριμένες δράσεις στο πεδίο αυτό. Τούτες και με την παρότρυνση των υπηρεσιών της Αμερικανικής Πρεσβείας αλλά και με πρωτοβουλίες του Διαθρησκευτικού Συμβουλίου ή της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.