Αιτήσεις ασθενών που αφορούν σε αιτήματα ένταξης στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες προτεραιοποίησης, στις οποίες οι αιτούντες δεν συμπεριελήφθησαν, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις των νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου, όπως αυτά καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

αα) Στην αίτηση του ασθενούς θα πρέπει να αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο ο λόγος μη συμπερίληψής του στην προτεραιοποίηση. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά από θεράποντα ιατρό με καταχώριση του ΑΜΚΑ του ασθενούς, του νοσήματος με αναφορά του κωδικού ICD10 καθώς και της τελευταίας ημερομηνίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ο έλεγχος της ορθότητας των ανωτέρω στοιχείων γίνεται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ββ) Η Επιτροπή εξετάζει εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπαγωγής του ασθενούς στις κατηγορίες νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου και αποφασίζει την ένταξή του ή μη σε αυτές.

γγ) Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης η Επιτροπή γνωστοποιεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου ασθενούς στην αντίστοιχη κατηγορία προτεραιοποίησης.

δδ) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη του αιτούντος σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής.

Γ. ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις φυσικών προσώπων που δεν εμφανίζονται στην προτεραιοποίηση προς εμβολιασμό, ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις της νόσου, είτε γιατί δεν υφίστανται σχετικές καταγραφές στα δημόσια Μητρώα ή λόγω μη καταχώρισης στα δημόσια Μητρώα της νόσου του αιτούντος (όπως ασθενείς με πλήρη χρήση ιδιωτικής ασφαλιστικής ιατρικής κάλυψης ή με ίδιους πόρους, για τους οποίους δεν υπάρχει εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης).

αα) Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό με τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές διατάξεις, την αναφορά του κωδικού ICD10 του νοσήματος και της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής.

ββ) Η Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει εάν συντρέχουν οι όροι υπαγωγής του ασθενούς στην κατηγορία των νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου δύναται να αιτηθεί την αποστολή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων της νόσησης του αιτούντος (όπως διενέργειας θεραπειών ή εξετάσεων) και να αποφασίσει την ένταξη ή μη σε αυτές.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του νόμου 4764/2020 με αντικείμενο την υπαγωγή στην προτεραιοποίηση του εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, υλοποιείται με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), σε ειδική εφαρμογή εντός της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού (emvolio.gov.gr), η οποία λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Η Επιτροπή γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει ο αιτών/ούσα (φυσικό πρόσωπο ή ο ιατρός, όπου η αίτηση προβλέπεται υποχρεωτικά να υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό), κατά την υποβολή της αίτησης. Ως θεράπων ιατρός ορίζεται ο ιατρός σχετικής με το δηλούμενο νόσημα ειδικότητας ή ο οικογενειακός ιατρός.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.