Πολλοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι όταν γίνουμε άξιοι θα προσέλθουμε στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και συνδυάζουν το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας με το μυστήριο της Μετανοίας-Εξομολογήσεως. Αντίθετα, η συναίσθηση της δικής μας αναξιότητας είναι αυτή η οποία μας ωθεί να πάρουμε μέσα μας τον ίδιο τον ΧΡΙΣΤΟ.

Στην δ΄ ευχή της Θείας Μετάληψης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει “Δὲν εἶμαι ἱκανὸς Δέσποτα Κύριε, γιὰ νὰ ἔλθεις καὶ νὰ κατοικήσεις κάτω ἀπὸ τὴ στέγη τῆς ψυχῆς μου. Ἀλλὰ ἐπειδὴ Ἐσύ, ὡς Φιλάνθρωπος, θέλεις νὰ κατοικήσεις μέσα μου, γι᾿ αὐτὸ κι ἐγὼ μὲ θάρρος προσέρχομαι (νὰ κοινωνήσω)”.
Η Εξομολόγηση δεν είναι προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας. Αλλιώς ο Ιερεύς θα έλεγε “Μετά φόβου, πίστεως και εξομολογήσεως προσέλθετε”. Κανένα τυπικό της Εκκλησίας μας δεν ορίζει την προήγηση Εξομολόγησης για την Θ. Κοινωνία. Εάν τώρα όμως εσύ αισθάνεσαι την ανάγκη να εξομολογηθείς φυσικά και θα το πράξεις. Δεν είναι κακό να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις (το αντίθετο), αλλά όχι κάθε φορά που κοινωνώ θα τρέχω στο πετραχήλι του Ιερέα (ή Αρχιερέα) εξομολόγου.
Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όλοι οι Χριστιανοί μεταλάμβαναν των Αχράντων Μυστηρίων, 4 με 5 φορές την Εβδομάδα! Γι΄ αυτό δημιουργήθηκαν και οι Προηγιασμένες (Εσπερινός με Θεία Κοινωνία) την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Για να κοινωνούν οι πιστοί. Για κανέναν άλλον λόγο. Αυτό σταμάτησε λίγο μετά την εικονομαχία και με την εισαγόμενη εκκοσμίκευση και την κατάργηση του Ασματικού Τυπικού ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται σιγά-σιγά από τα Άχραντα Μυστήρια.
Υπάρχει η άποψη ότι είναι αμαρτία να κοινωνείς συνεχώς. Το Ευαγγέλιο της Β΄ Διακαινησίμου (Πορεία στις Εμμαούς) αποτελεί ηχηρή απάντηση σ΄ όλους αυτούς που το πιστεύουν αυτό. (Κατά Λουκάν Κεφ. 24, εδ. 35) “Και αυτοί (Λουκάς & Κλεόπας) εξηγούσαν όσα τους συνέβησαν στο δρόμο και πως τον αναγνώριζαν όταν τεχάμιζε το ψωμί”. Ο ΘΕΟΣ αναγνωρίζεται “εν τη κλάσει του άρτου”, αυτό που λέμε σήμερα, και το πραγματοποίησε ο Κύριος στο Μυστικό Δείπνο, η Θεία Κοινωνία.
Απάντηση δίνει και ο Άγιος Μακάριος Νοταράς (1731-1805) “Αν θέλουμε να σκεφτούμε καλά, είναι εντελώς αδύνατο να φτάσει κάποιος στην τελειότητα χωρίς την συνεχή Θεία Κοινωνία”.

Η Εξομολόγηση
Η Εξομολόγηση είναι ένα από 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας και ένα από 4 υποχρεωτικά (Βάπτιση, Χρίσμα, Θεία Ευχαριστία & Εξομολόγηση). Προαιρετικά είναι ο Γάμος, η Ιερωσύνη & το Ευχέλαιο. Μετάνοια σημαίνει μετά+νοώ = αλλάζω τρόπο σκέψης. Μετάνοιωσα για τα λάθη μου, δεν τα επαναλαμβάνω, ζητώ συμβουλή από τον Ιερέα και συγχώρηση από τον ΘΕΟ δια του Ιερέως.

Η Θεία Κοινωνία
Την Θεία Κοινωνία την παίρνουμε ως δώρο. Ως το δώρο που άφησε ο ΧΡΙΣΤΟΣ. Είπε, κατά το Μυστικόν Δείπνον στους Μαθητές Του, αφού τους έδωσε το καθαγιασμένο ψωμί και το καθαγιασμένο κρασί που ήταν πια Σώμα & Αίμα ΧΡΙΣΤΟΥ: “Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, οσάκις γαρ αν εσθίητε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνητε, τον θάνατον του Υιού του Ανθρώπου καταγγέλετε και την εμήν Ανάστασιν ομολογείτε”.
Σε πολλά ερωτήματα θα μας απαντήσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δώστε προσοχή σ΄ αυτά που λέει, γιατί έχουμε παρερμηνεύσει ορισμένα πράγματα στην Πίστη μας. Γράφει: “Καὶ σὰν ἔρθει ἡ στιγμὴ τῆς θείας Κοινωνίας καὶ πρόκειται νὰ πλησιάσεις τὴν ἁγία Τράπεζα, πίστευε ἀκλόνητα πὼς ἐκεῖ εἶναι παρὼν ὁ Χριστός, ὁ Βασιλιὰς τῶν ὅλων. Ὅταν δεῖς τὸν ἱερέα νὰ σοῦ προσφέρει τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου, μὴ νομίσεις ὅτι ὁ ἱερέας τὸ κάνει αὐτό, ἀλλὰ πίστευε ὅτι τὸ χέρι ποὺ ἁπλώνεται εἶναι τοῦ Χριστοῦ. […] Ἀναλογίσου, λοιπόν, κι ἐσὺ ποιὸ ἐλάττωμά σου διόρθωσες, ποιὰν ἀρετὴ κατόρθωσες, ποιὰν ἁμαρτία ἔσβησες μὲ τὴν ἐξομολόγηση, σὲ τί ἔγινες καλύτερος. Ἂν ἡ συνείδησή σου σὲ πληροφορεῖ ὅτι φρόντισες ἀρκετὰ γιὰ τὴν ἐπούλωση τῶν ψυχικῶν σου τραυμάτων, ἂν ἔκανες κάτι περισσότερο ἀπὸ τὴ νηστεία, κοινώνησε μὲ φόβο Θεοῦ. Ἀλλιῶς, μεῖνε μακριὰ ἀπὸ τὰ ἄχραντα Μυστήρια. Καὶ ὅταν καθαριστεῖς ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἁμαρτίες σου, τότε νὰ πλησιάσεις.
Νὰ προσέρχεστε, λοιπόν, στὴ θεία Κοινωνία μὲ φόβο καὶ τρόμο, μὲ συνείδηση καθαρή, μὲ νηστεία καὶ προσευχή. Χωρὶς νὰ θορυβεῖτε, χωρὶς νὰ ποδοπατᾶτε καὶ νὰ σπρώχνετε τοὺς διπλανούς σας. Γιατί αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη τρέλα καὶ τὴ χειρότερη περιφρόνηση τῶν θείων Μυστηρίων”.

Κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε
Η Εκκλησία επιδοκιμάζει εκείνους “ποὺ πλησιάζουν στὸ ἅγιο Ποτήριο μὲ καρδιὰ ἁγνή, μὲ βίο ἀνεπίληπτο. Αὐτοὶ ἂς κοινωνοῦν πάντα. Οἱ ἄλλοι, οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί, ἂς μένουν μακριὰ ἀπὸ τὰ ἄχραντα Μυστήρια, γιατί ἀλλιῶς κρῖμα καὶ καταδίκη, ἑτοιμάζουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Ὁ ἅγιος ἀπόστολος λέει: «Ὅποιος τρώει τὸν ἄρτο καὶ πίνει τὸ ποτήριο τοῦ Κυρίου μὲ τρόπο ἀνάξιο, γίνεται ἔνοχος ἁμαρτήματος ἀπέναντι στὸ σῶμα καὶ στὸ αἷμα τοῦ Κυρίου, προκαλώντας τὴν καταδίκη του» (Α´ Κορ. 11:27, 29). Θὰ τιμωρηθεῖ, δηλαδή, τόσο αὐστηρά, ὅσο καὶ οἱ σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ κι ἐκεῖνοι ἔγιναν ἔνοχοι ἁμαρτήματος ἀπέναντι στὸ σῶμα Του. […] Προϋπόθεση τῆς θείας Κοινωνίας εἶναι ἡ καθαρὴ συνείδηση. Καὶ ὅπως αὐτὸς ποὺ δὲν αἰσθάνεται κανένα κακὸ στὴ συνείδησή του, πρέπει καθημερινὰ νὰ προσέρχεται στὴ θεία Κοινωνία, ἔτσι κι αὐτὸς ποὺ εἶναι φορτωμένος ἁμαρτήματα καὶ δὲν μετανοεῖ, πρέπει νὰ μὴν κοινωνεῖ οὔτε στὴ γιορτή. Γι᾿ αὐτὸ καὶ πάλι σᾶς παρακαλῶ ὅλους νὰ μὴν πλησιάζετε στὰ θεῖα Μυστήρια ἔτσι ἀπροετοίμαστοι κι ἐπειδὴ τὸ ἀπαιτεῖ ἡ γιορτή, ἀλλά, ἂν κάποτε ἀποφασίσετε νὰ λάβετε μέρος στὴ θεία Λειτουργία καὶ νὰ κοινωνήσετε, νὰ καθαρίζετε καλὰ τὸν ἑαυτό σας, ἀπὸ πολλὲς μέρες πρίν, μὲ τὴ μετάνοια, τὴν προσευχή, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴ φροντίδα γιὰ τὰ πνευματικὰ πράγματα” συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Προϋπόθεσεις για την Θεία Κοινωνία είναι να έχουμε αγάπη, εγκράτεια και φιλαλληλία, να μη βρίζουμε, να μην έχουμε πονηρούς λογισμούς στην καρδιά, να πετάξουμε όλες τις κακίες και τους πειρασμούς, να τηρούμε την εβδομαδιαία σωματική και πνευματική αποχή (=νηστεία), να μην είμαστε μαλωμένοι με τον συνάνθρωπο. Αποχή από το σεξ τουλάχιστον 5 ημέρες.

Θεία Κοινωνία χωρίς… νηστεία;
Δεν έχει σημασία τις θα φας, αλλά με ποια καρδιά θα κοινωνήσεις. Εγώ προσωπικά δεν καταλύω κρέας ή ψάρι τις ημέρες Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο και το βράδυ του Σαββάτου καταλύω ξηρούς καρπούς ή φρούτα. Καλό είναι να διαβάζουμε το βράδυ πριν κοιμηθούμε την Ακολουθία της Θ. Μετάληψης (δες κάτω) με πίστη, νόημα στις λέξεις και αφοσίωση. Την ώρα του Κοινωνικού είναι καλό να προσευχόμαστε.
Η προ της Θείας Κοινωνίας προετοιμασία είναι διπλή, δηλαδή σωματική και πνευματική. Η σωματική έγκειται στην νηστεία, στην εγκράτεια από τις σωματικές επιθυμίες, στην συνεχή και αδιέλειπτη προσευχή. Η πνευματική προετοιμασία είναι η συμφιλίωσις με όλους να μη είναι με κανέναν ψυχραμένος, να μη κρατά οργή σε κάποιον, να συγχωρεί όλους, όσοι του έκαμαν κάτι, ενθυμούμενος τα λόγια του Σωτήρος που λέγει: “Εάν συγχωρήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών και ο Πατήρ υμών ο ουράνιος συγχωρήση τα παραπτώματα υμών” (Ματθ. 6,14) και γενικά να αγωνίζεται να μη έχει με τον πλησίον του κάτι που να τους χωρίζει.
Ο Αρχιμανδρίτης π. Παύλος Παπαδόπουλος λέει: “Για να μην παρεξηγηθούμε λοιπόν, ο κάθε χριστιανός θα πρέπει να προετοιμάζεται ορθά για να λάβει τον ίδιο τον Κύριο μέσα του. Όμως όσον αναφορά την αποχή από τις τροφές (νηστεία), πουθενά η Εκκλησία δεν έχει βάλει κάποιον τέτοιον κανόνα, αλλά η Εκκλησία λέγει: ο Χριστιανός θα πρέπει να νηστεύει την Τετάρτη και την Παρασκευή, την Σαρακοστή Χριστουγέννων και Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο κ.τ.λ. Η Εκκλησία λοιπόν έχει συγκεκριμένες ημέρες μέσα στο έτος και προτρέπει τους πιστούς να νηστέψουν.
ΠΟΥΘΕΝΑ η Εκκλησία δεν έχει πει ότι είναι κανόνας να νηστέψεις για να κοινωνήσεις. Νηστεύεις όλες τις καθορισμένες νηστείες της Εκκλησίας μας; Εάν ναι τότε δεν θα έπρεπε να σε απασχολεί άλλο αυτό το θέμα. Όμως εάν ο πνευματικός σου πατέρας κρίνει ότι για την δική σου καλύτερη προετοιμασία καλό θα ήταν να νηστέψεις π.χ. μία ημέρα, θα το κάνεις για την υπακοή στον πνευματικό σου και όχι διότι είναι κανόνας της Εκκλησίας μας.
Εάν δεν ίσχυε το παραπάνω τότε είναι παράλογο η Εκκλησία να θεσπίσει συγκεκριμένες νηστίσιμες ημέρες του έτους, αλλά θα έλεγε να νηστεύουμε 1,2,3 ημέρες πριν κοινωνήσουμε. Επίσης τα μικρά παιδιάκια θα έπρεπε να νηστεύουν και αυτά, να κάνουν αλάδωτο!!! Νηστεία λοιπόν και Θεία Κοινωνία δεν συνδέονται άμεσα, ίσως έμμεσα υπό το πρίσμα του ασκητικού φρονήματος που θα πρέπει να έχουμε όλοι”.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.