ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Προσευχή στην Υπεραγία Θεοτόκο του Γέροντος Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτου.

Σοι δίδω την καρδία μου και Συ δός μοι την πίστιν. ’Άνευ πίστεως δεν υπάρχουν ένθερμοι προσευχαί, Παναγία.

Το δε προσεύχεσθαι είναι ανάγκη της ψυχής μου, Παρθένε.

Σε παρακαλώ όχι ν’ απομακρύνεις τα εμπόδια τα όποια εγείρονται επί της οδού μου, άλλα δίδου μοι δύναμιν και βοήθει μοι να τα ύπερβαίνω…
Βασίλισσα των Αγγέλων, Παντάνασσα Θεοτόκε, Πανύμνητε Παναγία, Κεχαριτωμένη Παρθένε Μήτηρ Θεού, δέξαι, ναι, έπάκουσον…

Ή μόνη εύχαρίστησις της ψυχής μου την όποιαν έπορέγομαι και έπιζητώ είναι ή ήσυχος συνείδησις ή καθαρότης της καρδίας ή ειρήνη της ψυχής, την όποιαν τρέφει ή γλυκεία αγάπη και ό αγνός φόβος του Θεού.

Όταν φθάση το τέλος της ζωής μου, δός μοι, Παναγία,
άφόβως ν’ ατενίσω προς το παρελθόν μου και ή τοιαύτη άναπόλησις να μη μοι προξενή την τύψιν της συνειδήσεως.

Χάριτι και φιλανθρωπία του Υιού Σου και Θεού ημών,
ίνα σωθείς ευχαρίστως Σε δοξάζω και Σε ανυμνώ,

Ύπερευλογημένη και δεδοξασμένη εις αιώνας αιώνων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-9)
  1. ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΓΊΑ ΜΑΤΡΩΝΑ 4 χρόνια πριν

    ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΓΊΑ ΜΑΤΡΩΝΑ Ω ΠΑΝΥΜΝΗΤΕ ΜΗΤΕΡ Η ΤΕΚΟΥΣΑ ΤΩΝ ΠΆΝΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΑΓΙΟΤΑΤΟΝ ΛΟΓΟΝ. ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!

    ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.