Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με σχετική ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι δεν έχει καμία σχέση ή συνεργασία με τον Lee Man – Hee, ιδρυτή μιας, κατά τον ίδιο, εκκλησίας.

Σύμφωνα με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Νοτιοκορεάτης Lee Man – Hee, αυτοχαρακτηρίζεται ως ο τελευταίος γνήσιος προφήτης. Μάλιστα, είχε συναντηθεί με τον Πατριάρχη Θεόφιλο τον Δεκέμβριο του 2015.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

«Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων αρνείται οιανδήποτε συνεργασίαν ή σχέσιν με τον κ. Lee Man – Hee, ιδρυτήν της ούτως αποκαλουμένης “Shinchonji Church of Jesus, The Temple of Tabernacle of the Testimony” και αποδοκιμάζει τας αντί – Τριαδικάς και εσχατολογικάς διδασκαλίας αυτού, καθώς και τον ισχυρισμόν αυτού ότι είναι ο τελευταίος γνήσιος προφήτης».

Μετά τη συνάντηση του 2015, το Πατριαρχείο είχε εκδώσει την κάτωθι ανακοίνωση:

Το Σάββατον, 22αν Νοεμβρίου/ 5ην Δεκεμβρίου 2015, ομάς ακτιβιστών της ειρήνης υπό τον κ. Lee Man-Hee, επεσκέφθη το Πατριαρχείον. Την ομάδα ταύτην εδέχθη φιλοφρόνως ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοταφίται Πατέρες.

Ο επί κεφαλής της ομάδος ταύτης είπεν εις τον Μακαριώτατον, ότι έχουν ακούσει πολλά περί της προσωπικής δραστηριότητος Αυτού υπέρ της ειρήνης και διά τούτο πραγματοποιούν εις Αυτόν την επίσκεψιν ταύτην και προκειμένου να ακούσουν παρ᾽ Αυτού περί του Πατριαρχείου.

Ανταποκρινόμενος ο Μακαριώτατος, ωμίλησεν εις τους ειρηνιστάς τούτους, τους ελθόντας εκ της μακρινής χώρας της Κορέας, περί του θρησκευτικού και ειρηνευτικού έργου του Πατριαρχείου εξ αρχής και διά μέσου των αιώνων και έως της σήμερον εποχής, καθ᾽ ην εις την περιοχήν της Μέσης Ανατολής και πέραν ταύτης λαμβάνουν χώραν πρωτοφανή και ειδεχθή εγκλήματα εις βάρος αθώων ανθρώπων, γυναικών, παιδίων, ασθενών και αδυνάτων.

Ο Μακαριώτατος ηυλόγησεν αυτούς και ηυχήθη ευόδωσιν του ειρηνευτικού έργου αυτών, λέγων το του Κυρίου «μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται». Επί του τεθέντος ερωτήματος τω Μακαριωτάτω περί των κοινών αγίων Γραφών των Χριστιανών δι᾽ όλους τους Χριστιανούς, ο Μακαριώτατος απήντησεν ότι ναί μεν είναι γεγονός ότι αι Άγιαι Γραφαί είναι κοιναί δι᾽ όλους τους Χριστιανούς, διαφέρει όμως ο τρόπος της ερμηνείας αυτών.

Επί του τεθέντος ερωτήματος της διαφοράς Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Μακαριώτατος απήντησε ότι μεγαλυτέρα διαφορά είναι όχι το πρόσωπον του Πάπα, αλλά ο θεσμός του Παπισμού.

Επί του τεθέντος ερωτήματος της σημασίας της Ορθοδοξίας, ο Μακαριώτατος απήντησεν ότι Ορθοδοξία σημαίνει την Ορθήν δόξαν, την ορθήν γνώμην, την Ορθήν λατρείαν του αληθινού εν Τριάδι Θεού ημών.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.