Με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων απαντά στο Πατριαρχείο Αντιοχείας που αποφάσισε να διακόψει την κοινωνία με αφορμή την Μητρόπολη Κατάρ.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εκθέτει τα δικά του επιχειρήματα και αφού τονίζει τη λύπη για την απόφαση που λήφθηκε, προσθέτει παραθέτει μια σειρά γεγονότων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εκφράζει την λύπην αυτού διά την πρόσφατον απόφασιν του Πατριαρχείου Αντιοχείας να διακόψη την κοινωνίαν μετ’ αυτού και ενημερώνει τας αδελφάς Ορθοδόξους Εκκλησίας και το ποίμνιον αυτού εν ειλικρινεία και αληθεία διά των κάτωθι:

1ον. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων ανταπεκρίθη εις πρόσκλησιν των Χριστιανών του Qatar, γεωγραφικήν περιοχήν της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας αυτού, και απέστειλε ως λειτουργόν ιερέα τον νυν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον το έτος 1997, ότε ούτε ναός υπήρχε εκεί ούτε χριστιανική λατρεία εξησκείτο. Έκτοτε, άχρι της σήμερον, υπήρξε συνεχής η λειτουργική διακονία των Ορθοδόξων Χριστιανών εις Qatar, αρχικώς εις ευκτηρίους οίκους, από δε του 2009 εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, τον οποίον ίδρυσεν εκεί το Πατριαρχείον εις έκτασιν γης παραχωρηθείσαν παρά του Υψηλοτάτου Πατρός Εμίρη Hamad bin Khalifa Al Thani.

2ον. Ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων Διόδωρος επραγματοποίησε ποιμαντικήν επίσκεψιν εις Qatar το έτος 1999, ο δε νυν Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος το έτος 2010. Διαρκούσης της δεκαοκταετούς ποιμαντικής ταύτης δραστηριότητος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά και πολλώ προ ταύτης, ουδεμία παρουσία υπήρχεν εκεί του Πατριαρχείου Αντιοχείας και ουδεμία διαμαρτυρία ηκούσθη παρ’ αυτού. Αι διαμαρτυρίαι αυτού ήρξαντο, ότε το Πατριαρχείον εχειροτόνησεν εις Αρχιεπίσκοπον Καττάρων τον εκεί υπηρετούντα από του 2004 Αρχιμανδρίτην Μακάριον. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, τη βοηθεία του Θεού, ανέπτυξε το εις Qatar αρξάμενον έργον αυτού εις Διορθόδοξον πολύγλωσσον λειτουργικόν κέντρον μετά ποιμνίου 12.000 ψυχών περίπου άνευ ουδεμιάς φυλετικής διακρίσεως. Αντιθέτως, το Πατριαρχείον Αντιοχείας τοποθετεί το θέμα επί εθνοφυλετικής βάσεως, ως εμφαίνεται και εκ της επιστολής αυτού, η οποία απηυθύνθη εις το Υπουργείον Εξωτερικών του Qatar, και η οποία «διαλαμβάνει ότι ο Πατριάρχης Ιωάννης Ι΄, Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, είναι ο μοναδικός ανεγνωρισμένος Πατριάρχης εκ της Ορθοδόξου Κοινότητος (Τάιφε) εις ολόκληρον την Μέσην Ανατολήν και εκπροσωπεί την Ορθόδοξον Κοινότητα εις όλας τας Αραβικάς χώρας, μη εξαιρουμένων ως επί παραδείγματι (του Ιράκ, της Συρίας, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Ιερουσαλήμ, της Αιγύπτου, του Μπαχρέιν, των Εμιράτων, του Ιράν)».

3ον. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διαψεύδει κατηγορηματικώς τον ανυπόστατον ισχυρισμόν του Πατριαρχείου Αντιοχείας περί γενομένης δήθεν συμφωνίας μετονομασίας του τίτλου του Αρχιεπισκόπου Καττάρων Μακαρίου εις συνάντησιν εις την Διεύθυνσιν Εκκλησιών του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος τον Ιούλιον του 2013. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εις το σημείον τούτο επικαλείται την μαρτυρίαν των εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Διευθύνσεως Εκκλησιών.

4ον. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων παραμένει αμετακίνητον εις την στάσιν της συνδιαλλαγής και του διαλόγου, την οποίαν ετήρησεν ευθύς εξ αρχής και προτείνει την Σύστασιν Επιτροπής ειδημόνων Κανονολόγων διά γνωμάτευσιν επί του θέματος, χωρίς να διακόπτη το μνημόσυνον της αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αντιοχείας, χάριν της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Νταλιάρης Γιώργος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.