Οικουμενικό Πατριαρχείο-ειδήσεις-Τήν μεσημβρίαν τῆςΤρίτης τῆς Διακαινησίμου, 10ηςἈπριλίου, οἱ ΠρόεδροιτῆςΒοσνίας – ἘρζεγοβίνηςἘξοχ.κ. MladenIvanić καί τῆς Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM)Ἐξοχ. κ. GjorgeIvanov,παρεπιδημοῦντες εἰς τήν Πόλιν πρός συμμετοχήν εἰςτήνὑπότοῦἹδρύματος «MarmaraGrubu» διοργανουμένην 21ην «Εὐρασιατικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπίτοῦθέματος «Teknoloji siyasete karşı», προσῆλθον ἀλληλοδιαδόχως εἰς τά Πατριαρχεῖα, τιμηθέντες ἀμφότεροι προσηκόντως τόσον κατά τήν προσέλευσίν των εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, ὅσον καί κατά τήν ἀναχώρησίν των.

Ὁ Ἐξοχ.Πρόεδρος κ. MladenIvanić, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. AleksandarMiovčić, Στελέχους τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Προεδρείας, καί BeganMuhic, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει,καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν NatasaZirojević, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Γραφείου τῆς Προεδρείας, καί MiraPekić, Συμβούλου, ἀφοῦ προσεκύνησενἐντῷΠ. ΠατριαρχικῷΝαῷ,ἐγένετο ἐγκαρδίωςδεκτόςὑπότῆςΑ. Θ. ΠαναγιότητοςτοῦΠατριάρχου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν ἐγκάρδιος συνομιλία ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς ἡ συμβίωσις διαφορετικῶν θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν ὁμάδων ἐν Βοσνίᾳ καί ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου καί ἡ προοπτική ἐντάξεως τῆς Χώρας εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.

Μετά τήν τιμητικήν προπομπήν τῆς Α. Ἐξοχότητος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, προσῆλθεν εὐθύς ἀμέσως εἰς τά Πατριαρχεῖα ἐθιμοτυπικῶς ἐπί τῆ πασχαλίῳ ταύτῃ περιόδῳ καί ὁ Ἐξοχ. κ. GjorgeIvanov, τῇ συνοδείᾳ τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Majaκαί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ivan, τοῦ Ἐξοχ. κ. ZvonkoMucunski, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί λοιπῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, προσκυνήσας, ὡσαύτως, ἐντῷΠ. ΠατριαρχικῷΝαῷ καί γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου ἐντῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω Σεβ. Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί τοῦ ἁγίου Ἀρχιγραμματέως, τῆς συνομιλίας περιστραφείσης ἐπί θεμάτων γενικωτέρας φύσεως.

Ἀμφοτέρους τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας ἐξενάγησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχει-οφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.