Μέ τήν Χάρη τοῦ διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν ἑκουσίως ὑπομείναντος τά φρικτά Πάθη καί τόν Σταυρόν Φιλανθρώπου Κυρίου, ἑορτάζονται γιά μιά ἀκόμη φορά ὑπό τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα καί στά νησιά τῆς ἀκριτικῆς μας Ἱερᾶς Μητροπόλεως οἱ ψυχωφελεῖς καί πάνσεπτες ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Ἡμέρες πνευματικῆς ἀνατάσεως, κατά τίς ὁποῖες κάθε Χριστιανός ἀγωνίζεται εἰς τό μέτρο τῶν δυνατοτήτων του, γιά νά ἔλθει σέ προσωπική ἐπι-κοινωνία μέ τόν Παθόντα Κύριο, νά μετάσχει στό Θεῖο Δράμα, νά βιώσει ἐκκλησιαστικά καί ὀρθόδοξα τό μυστήριο τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως, προγευόμενος τῆς ἀνεσπέρου ἡμέρας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Στήν Σύμη, τήν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, καθημερινά καί ἀκούραστα χοροστατεῖ, λειτουργεῖ καί κηρύττει τόν θεῖο λόγο στίς διατεταγμένες ἐκκλησιαστικές λατρευτικές συνάξεις, περιοδεύοντας τούς παλαίφατους ἱστορικούς Ναούς τῆς νήσου.

Ἔτσι μέ βάση τό πρόγραμμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, πραγματοποιοῦμε ἕνα πνευματικό ὁδοιπορικό τῶν ἁγίων τριῶν πρώτων ἡμερῶν καί γεγονότων, τῶν ὁποίων «μνείαν ποιούμεθα» καθημερινά. Ἤδη τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, πού ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγ. Δευτέρας, ἀνεφέρθη ἡ χοροστασία τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τήν Ἱερά Μονή τοῦ Πανορμίτη, κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ἡ Μεγάλη Δευτέρα εἶναι ἀφιερωμένη, ἀφ’ ἑνός στήν μνήμη τοῦ «Παγκάλου Ἰωσήφ», ποὺ ἀντιστάθηκε στίς ἀνήθικες παρενοχλήσεις τῆς Αἰγυπτίας γυναικός, χαρακτηριζομένης ἀπό τήν σχετική ὑμνογραφία ὡς «δευτέρα Εὔα», ἀφοῦ κι αὐτή ἀστόχησε ὡς πρός τόν προορισμόν της, ὡς ἡ πρώτη, ἡ προμήτωρ ὅλου του ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ δέ Πατριάρχης Ἰωσήφ, προεικονίζει τὸν Κύριο, μὲ τὴν περιπέτεια τῆς πωλήσεως ὑπό τῶν ἀδελφῶν του, τῆς ἀναδειξεώς του σέ ἄρχοντα «ὡς βασιλεύς τιμώμενος», ἀλλά προπαντός μέ τίς ποικίλες ἀρετές του καί τήν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς καί του σώματος. Ἀφ’ ἑτέρου, τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται στήν ἄκαρπη συκήν πού ξέρανε ὁ Χριστός, καί πού συμβολίζει τήν Συναγωγή, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ «ἀκαρπία» πολλῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

232

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Δευτέρας πού ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τρίτης, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν ἱστορικό Ἱ. Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας Κάστρου. Τήν ἀκολουθία τέλεσε ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας π. Παντελεήμων Μακρόπουλος μετά τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου Κακακιοῦ, τό δέ ἀναλόγιον διηκόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής καί Ἐμμανουήλ Κυπριώτης.
Τὸ Συναξάριο τῆς ἡμέρας ἀναφέρεται στήν Παραβολὴ τῶν Δέκα παρθένων, τῶν πέντε φρονίμων καὶ τῶν πέντε ἀνοήτων, ποὺ ἡ συμπεριφορὰ τους πρέπει νά μᾶς παραδειγματίσει ἀνάλογα. Ἡ ὑμνολογία μᾶς θυμίζει ἐπίσης τὴν παραβολὴ τῶν ταλάντων καὶ μᾶς παρακινεῖ νά καλλιεργοῦμε τὰ χαρίσματα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, ὄχι μὲ ἰδιοτέλεια, ἀλλά πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός ὄφελος τῶν ἀνθρώπων.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τρίτης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐκκλησιάστηκε εἰς τόν παραθαλάσιον ἐνοριακόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πεδίου, ὅπου ἐτελέσθη ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Κωνσταντίνου Μανιώτου, φιλοξενουμένου κληρικοῦ, μέ τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος συνδέεται πνευματικά ἀπό πολλῶν ἐτῶν καί ὁ ὁποῖος εὐγενῶς προσεφέρθη νά ἐπανδρώσει ἕνα ἐκ τῶν ἐφημεριακῶν κενῶν μας.

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τρίτης πού ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ἡ χοροστασία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἦταν στόν παλαίφατο καί λίαν κατανυκτικό ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς ἀκολουθίας τελεσθείσης ὑπό τοῦ π. Ἀντωνίου Μανιᾶ συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου Κακακιοῦ. Τό ἱ. ἀναλόγιον διηκόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἀγαπητός Μιχελής, Ἐμμανουήλ Κυπριώτης καί Ἀναστάσιος Μπαλής, οἱ ὁποῖοι καί ἀπέδωσαν μελιρρύτως τό δημοφιλέστατο τροπάριό τῆς Ὁσίας Κασσιανῆς τῆς ὑμνογράφου, ἐμπνευσθέν ἀπό τήν εὐαγγελική διήγηση τοῦ περιστατικοῦ τῆς σώφρωνος Πόρνης ἡ ὁποία ἄλειψε μὲ πολύτιμο μύρο τὰ πόδια τοῦ Κυρίου.

Τό ἑπόμενο πρωΐ τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε κατανυκτικότατα τήν τελευταία Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου Κακακιοῦ. Τό ἀρχαγγελικό ἀναλόγιο διηκόνησε ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, τέλεσε μετά τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου τό Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου στόν ἐνοριακό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, πρός εὐλογίαν τῶν Χριστιανῶν μας καί ἴασιν ψυχῆς τε καί σώματος.

Τό ἴδιο ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Νιπτήρος, ἡ οποία τελέστηκε στόν ἐνοριακό Ναό Παναγίας Κεχαριτωμένης ἐκ τοῦ Ἐφημερίου π. Χρήστου Σταθοπούλου καί τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου. Τά δέ γεγονότα πού προβάλλονται κατά τό Συναξάριο ἀφοροῦν «τὸν Ἱερὸν Νιπτῆρα, τὸν Μυστικὸν Δεῖπνον, τὴν ὑπερφυὰ προσευχὴν καὶ τὴν προδοσίαν». Μπροστὰ μας προβάλλουν οἱ «ἔνδοξοι μαθηταὶ ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου», ὁ δυσσεβὴς καὶ φιλάργυρος Ἰούδας, οἱ μακαριστοὶ «Παῖδες ἐν Βαβυλῶνι», τὸ συνέδριον τῶν Ἰουδαίων, ποὺ βιάζεται να δικάσει «Ὃν ἐκήρυξεν Ἀμνὸν Ἠσαΐας». Καί, τέλος, ὁ συμπαθέστατος Διδάσκαλος, Διάκονος καὶ Μυσταγωγὸς τῶν μαθητῶν Του, ὁ Ὁποῖος μετά τήν πλύσιν τῶν ποδῶν τους, προσφέρει σ’ αὐτούς τό Ἄχραντον Σῶμα καί Τίμιον Αἵμα Του ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.