Προφήτης Αβδιού: Η προφητεία του Αβδιού είναι η συντομότερη μεταξύ των δώδεκα Μικρών Προφητών.

Προφήτης Αβδιού: Mεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 19 Νοεμβρίου

Περιέχει απειλές εναντίον του αλαζόνος Εδώμ και αναγγέλλει ότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου, κατά την οποία τα έθνη θα τιμωρηθούν μέσα στο πυρ και ο Ισραήλ θα καταυγάσει το φως του Θεού από τα ύψη του μυστικού όρους Σιών.

Σύμφωνα με ορισμένους ερμηνευτές ο Αβδιού ταυτίζεται με τον οικονόμο του βασιλέα Αχαάβ (874-853 π.Χ) ο οποίος, όταν η Ιεζάβελ η σύζυγός του, διέταξε να εξολοθρευθούν οι προφήτες του Κυρίου, έκρυψε εκατό σε δύο σπηλιές και τους προμήθευε ψωμί και νερό.

Όταν ο βασιλιάς τον έστειλε να βρει χορτάρι για τα ζώα τα οποία λιμοκτονούσαν εξαιτίας της ξηρασίας που είχε προκαλέσει ο Ηλίας συνάντησε τον μεγάλο αυτόν προφήτη, ο οποίος του ζήτησε να πάει στον βασιλέα και να αναγγείλει την επίσκεψή του. κατόπιν ο Αβδιού εγκατέλειψε τη θέση που είχε κοντά στον βασιλέα και έγινε μαθητής του Ηλία. Τότε φέρεται να έγραψε την προφητεία του.

Τη μνήμη του εορτάζουμε στις 19 Νοεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β’.
Τοῦ Προφήτου σου Ἀβδιοὺ τὴν μνήμην, Κύριε, ἑορτάζοντες, δι᾽αὐτοῦ σε δυσωποῦμεν· Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὥσπερ θεράπων φερωνύμως τοῦ Λόγου, τοῦ ὑπὲρ ἔννοιαν φωτὸς ἠξιώθης, καὶ προφητείας ἔλλαμψιν ἐδέξω σοφὲ δόξαν γὰρ τὴν ἄυλον, καθαρῶς ἐποπτεύων, ὄργανον θεόπνευστον, Ὀβδιοὺ ἀνεδείχθης, προμελωδοῦν ἐν κόσμῳ μυστικῶς, τῶν ἐσομένων, Προφῆτα τὴν ἔκβασιν.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου, Σωτὴρ.
Ὁ μέγας Ἀβδιοὺ, ἐπιλάμψεσι θείαις, τὸν νοῦν φωτοειδῆ, κεκτημένος θεσπίζει, τὰ μέλλοντα Πνεύματι, τῷ Ἁγίῳ φθεγγόμενος, τοῦτον σήμερον, εὐσεβοφρόνως τιμῶντες, ἐκτελέσωμεν, τὴν ἱερὰν αὐτοῦ μνήμην, καρδίας φωτίζουσαν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.