ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, αγαπητοί μου, τον Κύριο που με αξιώνει να κηρύξω εδώ στη μνήμη του προφήτου Ηλιού. Λίγοι άγιοι τιμώνται στην πατρίδα μας όσο αυτός. Αλλά η τιμή στο πρόσωπό του επιβάλλει να γνωρίσουμε ποιος ήταν και να προσπαθήσουμε να τον μιμηθούμε.

Θα προσπαθήσω να δώσω μία σκιαγραφία του. Ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί μου, είνε άγιος της παλαιάς διαθήκης, μεγάλη προσωπικότητα, «ψυχή ουρανομήκης», όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος, ένα πνευματικό φως (βλ. Ματθ. 5,14), ένας φάρος που άναψε ο Θεός να φωτίζη τους ανθρώπους μέσα στο πέλαγος της ζωής.
Δεν είνε δυνατόν να παρουσιάσουμε εδώ όλη τη ζωή του. Ανοίξτε την Παλαιά Διαθήκη στα βιβλία Τρίτο (Γ΄, κεφ. 17ο-20ο) και Τέταρτο (Δ΄, κεφ. 2ο) Βασιλειών, που ιστορούν τον βίο του, και θα θαυμάσετε· πράγματι είνε αξιοθαύμαστος.

Διαβάστε την συνέχεια παρακάτω.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.