Αυτή την προσευχή να την αγαπήσετε και να την λέτε κάθε μέρα, όπως επίσης να λέτε και το Πάτερ ημών και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με.

Η Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

«Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνε­ύμα της άληθείας, ό πανταχου παρών, και τα πάντα πληρών, ό θησαυρός των άγαθών, καί ζωης χορηγός, έλθέ καί σκήνωσον έν ήμΐν, καί καθάρισον ήμας άπο πάσης κηλΐδος, καί σώσον, Αγαθέ, τάς ψυχάς ήμών».

Η Ερμηνευτική απόδοση

«Βασιλιά ουράνιε, Παράκλητε, Πνευμα Αγιο, που άπο Σένα πηγάζει ή άλήθεια· που βρίσκεσαι παντου καί μέ την παρου­σία Σου γεμίζεις τά πάντα·

Εσυ που είσαι ό θησαυρός καί ή πηγή κάθε άγαθου καί δωρίζεις τή ζωή, ελα καί κατοίκησε μέσα μας, καί καθάρισέ μας άπο τά στίγματα της άμαρτίας καί σώσε, Πανάγαθε, τίς ψυχές μας».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.