Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ, μετέβη στόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ναό τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν (ἐγκαινιάστηκε τό 1958 καί ἔχει θαυμάσια ἁγιογραφία τοῦ Δημ. Κεντάκα) ἐπί τῆς Βασ. Σοφίας καί προεξῆρχε τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς συμπαραστατούμενος ἀπό ἱερεῖς καί συγκεκριμένω ἀπό τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ ἐπί πολλά ἔτη (ἀπό τό 1986) π. Βασίλειο Κοντογιάννη. Στό ναό ἦταν ἰατροί, νοσηλευτές, καί πιστοί χριστιανοί. Κατακλείοντας τό κήρυγμά του ὁ Σεβ. εἶπε.

«Θά ἤθελα νά κατακλείσω τόν λόγον, μέ μία ἀναφορά στούς ἰατρούς καί τό νοσηλευτικό προσωπικό, τούς ἐθελοντές διακονίας ἀσθενῶν ἀλλά καί τό ἄλλο διοικητικό καί τεχνικό προσωπικό τοῦ νοσηλευτικοῦ τούτου σπουδαίου Ἱδρύματος. Ἡ ἀναφορά στοχεύει, ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής, ὁ ἰατρός νά παραμένει διδάχος καί πρότυπον πρός ἐπιτέλεσιν τοῦ καθήκοντος ὅλων, ὅσοι ἐργάζονται ἤ ἐπιτελοῦν ὑπηρεσία καί λειτούργημα ἐνταῦθα καί ἀκόμη νά τυγχάνει ὁ ὑψηλός πνευματικός προστάτης καί βοηθός ὅλων. Ὅλοι, σεῖς, ἀγαπητοί μου, πού διακονεῖτε στό Νοσοκομεῖο αὐτό ἐπιτελεῖτε ἕνα σπουδαιότατον λειτούργημα, κοντά στόν ἀσθενῆ συνάνθρωπό μας. Πολύ σᾶς σκεπτόμεθα καί προσευχόμεθα ὡς Ἐκκλησία γιά σᾶς.

Σᾶς τιμοῦμε καί προσευχόμεθα γιά σᾶς. Λάβετε δύναμη ἀκόμη καί συνεχίσετε τό ἔργο σας. Ὁ Ἐλεήμων Κύριος τό βλέπει καί τό εὐλογεῖ. Εἴθε πράγματι ὁ ἅγιός μας, ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς πού ἀπόψε τιμᾶμε νά ἀπαλύνει τόν πόνο καί νά χαρίσει τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί πρός ὅλους τούς νοσηλευομένους συνανθρώπους μας καί ἡμεῖς, οἱ φιλέορτοι, πάντοτε νά ὑμνοῦμε τόν ”ἀγαπητό Λουκᾶ“ ὡς καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν τόν ἀποκαλεῖ».

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβ., ἀνέπεμψε καί εἰδική εὐχή γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.