Μικρός ναός ξεφυτρώνει σε κρατική χαλίτικη γη σε βουνοκορφή στο Καλό Χωριό Λεμεσού που καταπατήθηκε από ιδιώτη, ο οποίος ανέφερε στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι είδε όραμα που τον καλούσε να κτίσει τη συγκεκριμένη εκκλησία στην εν λόγω περιοχή.

Καταγγελίες που διαβιβάστηκαν στον «Φ» έκαναν λόγο για παράνομη κατασκευή εκκλησίας σε χαλίτικη γη στο Καλό Χωριό Λεμεσού. Σύμφωνα με την καταγγελία, η κατασκευή ξεκίνησε μονομερώς από πολίτη, ο οποίος είδε στον ύπνο του, όπως ισχυρίζεται, το σημείο που έπρεπε να ανεγείρει την εκκλησία και αποφάσισε να προβεί σε παράνομο εκβραχισμό και να προβεί σε κατασκευαστικές εργασίες σε κρατική χαλίτικη γη, χωρίς να εξασφαλίσει καμία άδεια προηγουμένως.

Σχετικές καταγγελίες υποβλήθηκαν σε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας πληροφόρηση για την εν λόγω περίπτωση. Μετά από διερεύνηση της σχετικής καταγγελίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα μας τη σχετική καταγγελία. Παράλληλα, ενημερώθηκαν όλες οι υπηρεσίες ώστε να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για άρση της παρανομίας.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι τον Ιούνιο του 2023 σε επιτόπια επιθεώρηση που εκτέλεσε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας προχώρησε στην επίδοση εξώδικου προστίμου ύψους €2.000, λόγω της υποβάθμισης βιοτόπου και όχλησης της άγριας πανίδας, με βάση τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.

Μετά την επιβολή του εξώδικου προστίμου ο πολίτης δεν προχώρησε στην πληρωμή του, με αποτέλεσμα να καταχωρηθεί υπόθεση στο δικαστήριο από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για καταστροφή βιότοπου, διάνοιξη δρόμου και κατασκευή υποστατικών χωρίς άδεια. Η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί ακόμα, ενώ σε περίπτωση καταδίκης μπορεί να επιβληθεί ποινή τρία χρόνια φυλάκιση, πρόστιμο μέχρι €20.000 ή και οι δύο ποινές μαζί.

Ωστόσο, όπως διαφάνηκε τις τελευταίες ημέρες, έχουν επαναρχίσει οι κατασκευές, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εκ νέου εξώδικο πρόστιμο από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Περαιτέρω, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών επικοινώνησε τόσο με την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, όσο και με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για άρση της παρανομίας. Την περιοχή αναμενόταν να επισκεφθεί χθες επαρχιακός επόπτης για να προβεί στη λήψη μέτρων, με βάση το άρθρο 20 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, για κατεδάφιση της οικοδομής.

Σε ότι αφορά το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από τη στιγμή που η παράνομη οικοδομή είναι εντός κρατικής χαλίτικης γης, θα προχωρήσει σε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.

Για το θέμα θα ενημερωθεί και το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για λήψη περαιτέρω μέτρων, δεδομένου ότι δεν έχει χορηγηθεί πολεοδομική άδεια.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε στον «Φ» ότι πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι δεν υπάρχει ανοχή στην παρανομία.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.