Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 12ης / 25ης Μαρτίου 2021, ἔλαβε χώραν σχολική τελετή ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου 1821 ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν αὐτῆς, ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν τελετήν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ ἐξοχώτατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐάγγελος Βλιώρας μετά προσωπικοῦ τοῦ Γενικοῦ Προξενείου, ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος καί μοναχοί, μονάζουσαι καί μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας.

Ἡ τελετή συμπεριέλαβε Προλόγισιν τοῦ Σχολάρχου Γέροντος Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, Πανηγυρική Ὁμιλία ὑπό τοῦ καθηγητοῦ Φυσικῆς κ. Νικολάου Σουλιώτη, ᾄσματα ὑπό τῆς χορῳδίας τῆς Σχολῆς, διευθυνομένης ὑπό τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου, ἀπαγγελίας ποιημάτων, δραματουργίας, καί ἀναγνώσεις συγγραφικῶν ἀποσπασμάτων ὑπό τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς. Δι’ ὅλων τῶν δρωμένων καί διά τῶν ἀπό ὀθόνης προβαλλομένων σκηνῶν, οἱ μετασχόντες τῆς τελετῆς μετεφέρθησαν νοερῶς εἰς τούς χρόνους τῶν τετρακοσίων ἐτῶν πικρᾶς δουλείας τοῦ ἔθνους ἡμῶν εἰς τήν ἀπηνῶς καί δεσποτικῶς ἀντιμετωπίζουσαν τούς Χριστιανούς Ὀθωμανικήν Αὐτοκρατορίαν καί εἰς τάς διώξεις, μάχας, ἐξορίας, θανάτους, ἀνασκολωπισμούς, ἀπαγχονισμούς, παιδομάζωμα καί μύρια ἄλλα δεινά, τά ὁποῖα ὑπέμεινε τό ἔθνος, δίχως νά ἀπολέσῃ τήν Ἑλληνικήν καί Βυζαντινήν (Rum) ταυτότητα αὐτοῦ καί ἐναντίον τῶν ὁποίων ἐξηγέρθη ἐπαναστατικῶς, μέ ἀπαράμιλλον ἀνδρείαν καί αἱματηράς θυσίας. Ἡ Ἐπανάστασις ἀρξαμένη ἀπό Πελοπόννησον καί Ἀργοσαρωνικόν καί ἐπεκταθεῖσα σταδιακῶς εἰς τήν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα ἕως καί τάς νήσους καί μετά ἀπό ὀκταετῆ Ἀγῶνα, ἔφθασεν εἰς τήν σύστασιν καί ἀναγνώρισιν τοῦ Νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους τό ἔτος 1830 μετά τήν Ναυμαχίαν τοῦ Ναυαρίνου.

Εἰς τό τέλος τῆς σεμνῆς καί συγκινητικῆς τελετῆς ταύτης, ὁ Μακαριώτατος καί ὁ κ. Γενικός ηὐχαρίστησαν τόν Σχολάρχην, τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς διά τήν ἀπόδοσιν αὐτῶν, ἡ ὁποία ἐδημιούργησεν αἰσθήματα ἐθνικῆς ὑπερηφανείας καί συγκινήσεως καί ἰσχυρᾶς ὑπομνήσεως ἐπί τῇ διακοσιοστῇ Ἐπετείῳ μάλιστα τῆς Ἐπαναστάσεως, τοῦ χρέους ὅλων τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων, ἰδίᾳ δέ τῶν πολιτικῶν, νά πορευώμεθα ἐπί τά ἴχνη τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ‘21 καί νά ἐπαυξάνωμεν τήν παραδοθεῖσαν ὑπ’ αὐτῶν ἐθνικήν κληρονομίαν.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.