Η Μητρόπολη Λαρίσης πλήρωσε το πρόστιμο των 1500 ευρώ που επιβλήθηκε στον ιερέα του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλίου, υπερασπιζόμενη των ιερέα και τονίζοντας ότι το ποσό υπερβαίνει κατά πολύ το μηνιαίο μισθό του.

Το πρόστιμο στον ιερέα, υπενθυμίζεται ότι επιβλήθηκε, επειδή οι πιστοί φαίνεται ότι δεν φορούσαν την απαραίτητη λόγω των μέτρων ενάντια στον κορονοϊό μάσκα.

«Είναι μάλλον ηθικώς προβληματικό το να τιμωρείται ο Ιερεύς που προσπάθησε να τηρηθούν τα μέτρα και να γλυτώνουν όσοι δημιούργησαν το περιστατικό», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη, καθώς όπως σημειώνει «δεν επιβλήθηκε πρόστιμο σε καμία από τις τρεις κυρίες”.

Προς υπεράσπιση δε του ιερέα, τονίζει ότι «προσπάθησε να κάνει ότι ήταν δυνατό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων του».

αφ᾽ ετέρου διότι το ποσό του προστίμου υπερβαίνει κατά πολύ τον μηνιαίο μισθό του.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου

Μετά τό θλιβερό περιστατικό, τό ὁποῖο συνέβη χθές Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, κατά το ὁποῖο κατόπιν καταγγελιῶν ἀναγκάσθηκε ἡ Ἀστυνομία νά πραγματοποιήσει ἔλεγχο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κατά τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁπότε καί ἐντοπίστηκαν τρεῖς γυναῖκες στόν γυναικωνίτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ χωρίς προστατευτική, ὑγειονομική μάσκα, μέ συνέπεια νά ἐπιβληθεῖ πρόστιμο ὕψους 1.500,00 € στόν Πρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὡς ὑπεύθυνο γιά τήν τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου προάγεται ἀφ᾽ ἑνός μέν νά ὑπενθυμίσει τήν πάγια θέση της υπέρ τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων κατά τῆς πανδημίας καί τίς αὐστηρές ὁδηγίες πού ἔχουν δοθεῖ γραπτῶς καί προφορικῶς γιά τήν τήρησή τους, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ νά καταθέσει τόν καλόπιστο προβληματισμό της γιά τό θέμα τῶν ἐλέγχων στούς Ἱερούς Ναούς. Βεβαίως τήν εὐθύνη τῶν Ἱερῶν Ναῶν τήν ἔχουν τά κατά τόπους Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια (Ἐφημέριος καί Ἐπίτροποι), εὐθύνη τήν ὁποίαν δέν άπεμπολοῦν. Δέν ὑπάρχει ὅμως, σαφές θεσμικό πλαίσιο γιά τά ὅρια τῶν ἁρμοδιοτήτων τους καί τόν τρόπο ἐνεργειῶν σέ ἀκραῖα περιστατικά ὅπως αὐτό, κατά τό ὁποῖο οἱ συγκεκριμένες κυρίες παρά τίς ἐπανειλημμένες συστάσεις τόσο τῶν Ἐπιτρόπων, ὅσο καί Ἀναγνωστῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τούς ὁποίους ἐπίτηδες ἀπέστειλε κατ᾽ ἐπανάληψη ὁ ἐμπλεκόμενος Ἱερεύς γιά νά τούς γίνει σύσταση καί νά φορέσουν μάσκα, ἀρνοῦνταν μέ ἐπιμονή νά συμμορφωθοῦν πρός τίς ὑποδείξεις τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἐπειδή τήν εὐαίσθητη ὥρα τῆς Θείας Λατρείας δέν ἐνδείκνυνται οἱ ἐντάσεις, ἀλλά καί ἐπειδή ὁ μέν Κληρικός εἶναι κλεισμένος μέσα στό Ἅγιο Βῆμα, οἱ δέ Ἐπίτροποι, ὡς ἄμισθοι ἐθελοντές, δέν ἔχουν τά δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις ὑπαλλήλου, ὥστε νά δεσμεύονται καί νά δροῦν ἀναλόγως σέ περίπτωση πού ἄτομα ἐντός τοῦ Ναοῦ δέν πειθαρχοῦν πρός τίς ὑποδείξεις τους, εἶναι ζήτημα τό πῶς θά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐπιβολή τοῦ νόμου, χωρίς νά διαταραχθεῖ ἡ Θεία Λατρεία. Ἐπιπλεόν, εἶναι μᾶλλον ἠθικῶς προβληματικό τό νά τιμωρεῖται ὁ Ἱερεύς πού προσπάθησε νά τηρηθοῦν τά μέτρα καί νά γλυτώνουν ὅσοι δημιούργησαν τό περιστατικό. Τοῦτο τό λέμε διότι ἀπό ὅσα γνωρίζουμε, ἐπιφυλασσόμενοι γιά τυχόν λάθος πληροφόρηση, δέν ἐπιβλήθηκε πρόστιμο σέ καμία ἀπό τίς τρεῖς κυρίες.

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου σεβόμενη τήν νομιμότητα, ἀλλά καί τούς Κληρικούς της πού διακονοῦν αὑτοθυσιαστικά, ἤδη πλήρωσε ἡ ἴδια τό πρόστιμο πού ἐπιβλήθηκε, ἀφ᾽ ἑνός μέν γιατί ὁ Κληρικός προσπάθησε νά κάνει ὅτι ἦταν δυνατό στά πλαίσια τῶν ἁρμοδιοτήτων καί δυνατοτήτων του, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ διότι τό ποσό τοῦ προστίμου ὑπερβαίνει κατά πολύ τόν μηνιαῖο μισθό του.

Τέλος, ἡ Ἱερά Μητρόπολη «εὐχαριστεῖ» ὅλους αὐτούς, τούς εὐτυχῶς ἐλάχιστους, πού μέσα στούς Ἱερούς Ναούς, προφασιζόμενοι ἀνυπόστατα ἐπιχειρήματα ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, ἐπιμένουν θρησκοληπτικά στήν ἀνυπακοή τους, δημιουργῶντας ἐντάσεις καί καταστρέφοντας τό πνευματικό κλῖμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἐκθέτοντας τήν Ἐκκλησία καί στέλνοντας πάντα τόν «λογαριασμό» στά «κορόιδα».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.