Στίς 3 καί στίς 4 Ἰουλίου 2021 ἐπεσκέφθηκαν τήν Μάνη, εἴκοσι πέντε ἐκπαιδευτικοί, καθηγητές τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» τῆς ἐνορίας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βριλησίων Ἀττικῆς, μετά τοῦ ὑπευθύνου αὐτῶν πρωτοπρ. π. Σπυρίδωνος Ράπτη καί εἶχαν μία ἐνδιαφέρουσα συνάντηση μετά τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου Γ' στό Ἐπισκοπεῖο. Στήν ἀρχή, στό Ναό τοῦ Ἐπισκοπείου ἐψάλη Δέηση καί ἀνεγνώσθη ἡ συνταχθεῖσα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Εἰδική Εὐχή ὑπέρ τῶν Διδασκάλων – Καθηγητῶν, τήν ὁποία καί παραθέτουμε παρακάτω.

Στή συνέχεια μετά τό παραδοσιακό κέρασμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση, ὅπου παρουσιάστηκε τό θέμα: «Παιδεία καί Ἐκπαίδευση» καί ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις. Στό τέλος μίλησε ὁ Σεβ. καί ἀφοῦ συνεχάρη τούς ἐκλεκτούς ἐπισκέπτες, ἀνέλυσε τό βιβλικόν χωρίον: «Δράξασθε παιδείας, μή ποτε ὀργισθῇ Κύριος καί ἀπολεῖσθε ἐξ’ ὁδοῦ δικαίας» (Ψ. 2,12) καί ὑπογράμμισε τήν ἀξία τοῦ ἀληθινοῦ παιδαγωγοῦ – ἐκπαιδευτικοῦ. Ἀκολούθησε διανομή δώρων ἀπό τόν Σεβ., τά ὁποῖα ὅλα ἦσαν χριστιανικά βιβλία.

Τήν Κυριακή 4/7/21, ἡ ὁμάδα τῶν ἐκπαιδευτικῶν εἶχε τήν εὐκαιρία τῆς μεταβάσεως στήν ἱστορική Ἱ. Μονή Παναγίας τῆς Γιάτρισσας Ταϋγέτου, ὅπου ὅλα τά μέλη τῆς ὁμάδος συμμετεῖχαν στήν Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία πού τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος, κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἤκουσαν τό θεῖο κήρυγμα τοῦ Σεβ., δεξιώθηκαν ἀπό τόν ἡγούμενο π. Χρυσόστομο καί παρεκάθησαν καί στή τράπεζα τῆς Ἱ. Μονῆς.

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

Δέσποτα, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἡ ἄρρητος Σοφία καί ἡ ἀΐδιος Γνῶσις, τό Φῶς τό ἀληθινόν τοῦ κόσμου, Σύ, ὁ αἰώνιος Διδάσκαλος καί ὁ μόνος Καθηγητής, ὁ ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενος ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων ἀκούων καί ἐπερωτῶν αὐτούς, Αὐτός Κύριε, εὐλόγησον, φώτισον, συνέτισον καί ὁδήγησον με τοῦ μεταδιδόναι γνῶσιν καί ἀρετήν, τήν καλλίστην παιδείαν τοῖς μαθηταῖς –τριαις, οὕς δέδωκάς μοι ἐν τῇ τοῦ ἐκπαιδευτηρίου τούτου τάξει.

Γενέσθω ἡ καρδία αὐτῶν γῆ ἀγαθή δεχομένη σπόρον παιδεύσεως καλόν, ἁπάντων τῶν μαθημάτων, θεωρητικῶν τε καί πρακτικῶν, εὑρεθείη δέ ἡ ψυχή αὐτῶν ἐν τῷ φωτί τῶν ἐντολῶν Σου. Ἐμοῦ δε, τοῦ διδάσκοντος τούς μικρούς τούτους ἀγγέλους Σου, τρέψον εἰς σπουδήν τήν ράθυμόν μου προαίρεσιν καί εἰς ἐπιθυμίαν ἄπαυστον τοῦ ἀγαθοῦ, καί εὐάρεστον ἀνάδειξόν με, ἱστάμενον ὡς λαμπάδα καιομένην ἐν μέσῳ τῶν διδασκομένων.

Σύ γάρ ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή, τό Α καί τό Ω, καί Σέ ὑμνοῦμεν εἰς πάντας τούς αἰῶνας. ΑΜΗΝ.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.