Ακολουθεί το χαρακτηριστικό απόσπασμα της Εγκυκλίου της 30ης Ιουλίου.

«Εξ αιτίας του εμβολιασμού του πληθυσμού, ο οποίος θεωρητικώς και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαικού Συμβουλίου και άλλων οργανισμών είναι προαιρετικός, αλλά σε διάφορες Υπηρεσίες γίνεται διά νόμου υποχρεωτικός, παρατηρείται ένας ανησυχητικός διχασμός του ελληνικού μας λαού σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Εις τους εμβολιασμένους δίδονται προνόμια, ειδικές μεταχειρίσεις και παροχές από το Κράτος, ενώ οι ανεμβολίαστοι απειλούνται με επίσχεσι εργασίας, διακοπή μισθοδοσίας και αναστολή άχρι καιρού της υγιειονομικής των περιθάλψεως, τα οποία αντίκεινται εις τας διατάξεις του Συντάγματος της Χώρας μας και φαλκιδεύουν την συνταγματικήν ελευθερίαν. Εάν έτσι έχουν και προχωρούν τα πράγματα, τότε θα έχωμε πολίτας πρώτης και δευτέρας κατηγορίας, πράγμα το οποίο θα αποβή ολέθριο διά την κοινωνία και το Έθνος μας, καθώς θα προκληθή κοινωνική ανισορροπία και θα προκύψουν αδιαπέραστα κοινωνικά προβλήματα. Το οξύτατο αυτό πρόβλημα το αναδεικνύουν και τα συχνά συλλαλητήρια εις όλα σχεδόν τα διαμερίσματα της χώρας μας, κατά τα οποία και πολλοί εμβολιασθέντες διαμαρτύρονται διά την «υποχρεωτικότητα» του εμβολίου και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων και μάλιστα στα παιδιά και τους νέους.

Το μεγάλο αυτό θέμα της διακρίσεως και της διαφορετικής αντιμετωπίσεως των εμβολιασθέντων και των ανεμβολίαστων το αναδεικύουμε από πνευματικής και κοινωνικής πλευράς και κάμνουμε θερμή έκκλησι στους κυβερνώντας το Έθνος μας να το προλάβουν εγκαίρως πριν λάβη τεράστιες διαστάσεις».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.