ιά τῆς παρούσης ἐπιθυμῶ ὅπως ἐκφράσω Ὑμῖν τάς ἀπό μέσης τῆς Ἀρχιερατικῆς μου καρδίας εὐχαριστίας καί τήν βαθυτάτην μου εὐγνωμοσύνην, τόσον ὡς Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ὅσον καί ὑπό τήν ἰδιότητά μου ὡς Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀρναίᾳ ἑδρεύοντος Οἴκου Εὐγηρίας –Στέγης Γερόντων ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ, τοῦ λαμπροῦ Ἱδρύματος τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθ’ ὅτι Ὑμεῖς, ἀόκνοις κόποις καί ἐνεργείαις, κατωρθώσατε νά ἐξεύρετε τό ποσόν τῶν περίπου τεσσαράκοντα χιλιάδων (40.000,00)€, τό ἀπαιτούμενον πρός σύνταξιν Ἀρχικῆς Μελέτης, παρά τῆς ἐξαιρέτου Ἀρχιτέκτονος – Μηχανικοῦ κας Καλιρρόης Σκλιοπίδου, διά τήν ἀνέργεσιν τοῦ νέου Οἴκου Εὐγηρίας ἐν τῇ Ἕδρᾳ Ἡμῶν καί εἰς τήν αὐτήν θέσιν, ἔνθα καί τό νῦν ὡς πρόσθεν ἀνεφέρθη Ἵδρυμα ἑδράζεται.

Ἀδελφέ μου, Ἡμέτερον ὄνειρον καί πόθος ἱερός, ἀλλά καί Ὑμετέρα ἐπιδίωξις εἶναι νά ἴδωμεν ἀνεγειρόμενον, ὡς ἤδη ἀνεκοινώθη ὑφ’ Ἡμῶν εἰς τό κατά τόν παρελθόντα Μῆνα Ἰανουάριον πραγματοποιηθέν Δεῖπνον Ἀγάπης, νέον Ἵδρυμα Γερόντων ἐν Ἀρναίᾳ. Πρός τοῦτο Ὑμεῖς ἔρχεσθε πολύτιμος ἀρωγός καί συνοδοιπόρος ἀνεκτίμητος.

Εὐχαριστῶν καί πάλιν τήν Ὑμετέραν Ἐντιμότητα, εὔχομαι ὁ Κύριος, διά πρεσβειῶν τῆς Παντανάσσης Μητρός Του, Ἥν τιμῶμεν καθ’ ἕκαστον Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ἐν τῷ ὕπερθεν Ἱδρύματι ὡς Προστάτιδα αὐτοῦ καί προστασίαν ἀκαταίσχυντον, ὅπως χαρίζηται Ὑμῖν καί τῇ Ὑμετέρᾳ Οἰκογενείᾳ πᾶσαν χάριν Του καί δώρημα τέλειον!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.