Τό Μεγάλο Σαββάτο τό πρωΐ, 18η Ἀπριλίου τ.ἒ., καί πάλι στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ λεγομένη τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, πλαισιουμένου ἀπό τούς δύο Ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη καί τούς δύο Διακόνους π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεοκλήτο Παρδάλη.

Ὁ ὑπερμεγέθης Ἱερός Ναός ἂδειος ἀπό τό πλήρωμά του, τούς ἀγαπημένους του Ἐνορίτες, ντύθηκε μέ τά δοξαστικά βαγιόκλαρα, γιά νά ὑποδεχτῆ τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες “τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων”, τήν Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως, τόν Φαεσφόρο Νικητή τῆς ζωῆς, “τήν Αὐτοζωΐα” κατά τό Συναξάρι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, τόν Κύριό μας καί Κύριο τῆς Δόξης!

Πρίν ἀπό τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε μικρή προσλαλιά πρός τούς μετέχοντες τῆς σεπτῆς Ἀκολουθίας ἀπό τό internet καί τό ραδιόφωνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, γιά τό μέγα μήνυμα τῆς ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρός σύμπασα τήν Κτίση, τόν Ἂνθρωπο καί τά ὂντα πού τήν κοσμοῦν.

«Ἡ Ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, εἶπε ὁ ὁμιλητής, εἶναι ἡ ὣρα τῆς προσμονῆς καί παράκλησης ὁλάκερης τῆς Κτίσης καί τῶν ὂντων πρός τόν Ἐσταυρωμένο καί νεκρό Κύριό μας: “Ἀνάστα ὁ Θεός κρίνων τήν γῆν”! Σήκω Κύριε, δηλαδή, καί πάρε στά χέρια Σου ὁλάκερη τήν Κτίση καί τά ὂντα της, δῶσ’ τους ὐπόσταση, γιατί χωρίς Ἐσένα εἶναι καί φαντάζουν νεκρά! Οἱ νεφέλες, οἱ χιόνες, οἱ παγετοί, τά θηρία, ἡ θάλασσα, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, οἱ Ἂγγελοι, ὁ ἂνθρωπος Σέ γυρεύουν νά τούς ξαναδώσης ζωή, γιατί μπῆκαν μαζί Σου στόν Τάφο καί ὂζουν νεκρότητα!»

Νά γιατί στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Δημιουργός Τριαδικός Θεός, εἶπε ὁ Ἐπίσκοπός μας, μετά τίς ἓξι Ἡμέρες τῆς Δημιουργίας τῶν πάντων, “σαββατίζει”, ἀναπαύεται δηλαδή, γιά νά ἀπολαύση τά στολίδια πού ἒφτιαξε! Ἒτσι καί ὁ Κύριος τῆς Δόξης Ἰησοῦς Χριστός “σαββατίζει”, ἀναπαύεται, δηλαδή, τήν ἑβδόμη Ἡμέρα, τό Μεγάλο Σάββατο, γιατί ἀπό τήν Κυριακή τῆς Ἀνάστασης ἐκκινεῖ, ξεκινάει ἡ “ Ὀγδόη Ἡμέρα” τῆς Δημιουργίας, τῆς ἀναπλάσεως καί ἀνακαινίσεως καί ἀναδημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν πάντων ἀπό τόν Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος καί μέχρι τόν Ἃδη κατεβαίνει γιά νά μεταφέρη καί στό Βασίλειο τοῦ θανάτου, στά καταχθόνια λημέρια τοῦ Ἃδη, τό μήνυμα τῆς ἀφθαρτοποίησης καί ἀθανασίας τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης “ἐν τῷ προσώπῳ Του”, στό θεανδρικό, δηλαδή, Πρόσωπό Του! Διαμηνύει “ἂλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν”, τό ξεκίνημα μιᾶς ἂλλης ζωῆς, τῆς αἰώνιας, δηλαδή!»

Στίς 11 ἡ ὣρα τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πανηγυρικά ἢχησαν οἱ καμπάνες τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί ἀκολούθησε ἡ Παννυχίδα καί ἡ λαμπροφόρος Θεία λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. Γιά πρώτη φορά ἡ Ἐκκλησία μέ ἂδεια καθίσματα ὑπεδέχθη τόν Ἀναστάντα καί γιά πρώτη φορά δυστυχῶς, δέν κρατοῦσε ὁ Δεσπότης μας καί ὃλοι οἱ Κληρικοί τό Ἃγιο Φῶς τῆς Ἰερουσαλήμ στά χέρια τους, γιατί τό μοίρασμά Του, κατά τούς Ἂρχοντές μας, θά δημιουργοῦσε συνωστισμό στίς Ἐκκλησιές καί παραμόνευε ὀ Κορωναϊός! Στά souper market οἱ οὐρές, ἡ πληθύς στίς Τράπεζες καί ἡ πολυκοσμία στίς παραλίες δέν μεταδίδουν τόν κορωναϊό! Τό Ἃγιο Φῶς, τά μεγάφωνα τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί οἱ καμπάνες τόν μεταδίδουν! Εἲδατε ἡ “Ἐπιστήμη” τί ἀνακαλύπτει; Ἢ μᾶλλον ἡ ἐπιστημονικοφανής πολιτικάντικη σκοπιμότητα τί ἐπιννοεῖ;

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀναστάσεως στίς 6 ἡ ὣρα, τηρουμένων τῶν ὃρων τῆς Πολιτείας περί μή διασπορᾶς τοῦ Κορωναϊοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ Κληρικοί του: Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, Πρωτοσύγκελλος, Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιος Σουλτανικᾶς,Παν. Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ Καλαντζῆς, Αἰδ. Οἰκ. π. Γαβριήλ Ἀγούλας, Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιος Τρικκαλιώτης καί ὁ Διάκονος π. Θεόκλητος Παρδάλης, οἱ Ἱεροψάλτες κ. Βασίλειος Κοκκαλιάρης, κ. Κωνσταντῖνος Πνευματικός καί κ. Πέτρος Κοτρότσιος, οἱ Ὑπάλληλοι τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης καί κ. Κοσμᾶς Ζαμπούνης καί ὁ τ. Ἀντιδήμαρχος καί Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Χαράλαμπος Λαζαρίδης, Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας, ἀρωγός στό Ἱερό Βῆμα τῶν Κληρικῶν μας, συνήχθησαν στό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης καί ἀφοῦ ἀναγνώστηκε τρίς ἡ Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία τοῦ Πάσχα, ἐκκίνησε ἡ ἒνδυση τοῦ Ἀρχιερέως καί μετά τήν περάτωση τῆς ἐνδύσεως του καί τῶν Κληρικῶν μας, ἐσχηματίσθη πομπή πρός τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ὃπου καί πανηγυρικά ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης τοῦ Πάσχα.

Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀνεγνώσθη σέ πέντε γλῶσσες:

Ἑλληνιστί καί Ἀγγλιστί, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο.

Ἀραβιστί, ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ Καλαντζῆ.

Ἰταλιστί, ἀπό τόν Αἰδ. π. Κωνσταντῖνο Ἀγούλα καί

Σέ Ὁμηρικό ἑξάμετρο, ἀπό τόν Αίδ. Οἰκ. π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη.

Ἀκολούθησε ἡ Ἀνάγνωση τῆς Πασχαλίου Ἐγκυκλίου ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ.

Ὃταν ἂρχισαν νά ψάλλωνται τά Ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ δημιουργήθηκε πομπή καί ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς Πανσέπτου Εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Στό σημεῖο πού εὐρίσκονται τά μνημεῖα τῶν ἀειμνήστων Ἐπισκόπων Ἱερισσοῦ Σωκράτους καί Νικοδήμου καί τῶν ἀοιδίμων Ἱερέων πού εὐλαβῶς ἱεράτευσαν στίς Ἐνορίες τῆς Ἀρναίας, ὂπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἐψάλη δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεώς Τους. Ἡ ὃλη πομπή κατέληξε στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, ὃπου ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε τό πασχαλινό ἀβγό στούς ἐλάχιστους μετέχοντες συνεργάτες του Κληρικούς.

Λυπηρό θέαμα κατά τήν ὣρα τῆς Ἀπολύσεως πού χτυποῦσαν οἱ καμπάνες πανηγυρικά, ἐλάχιστοι Ἀρνιώτες εὐρισκόμενοι στό δρόμο, στάθηκαν στά κάγκελα τῆς περιφράξεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί δακρυσμένοι συνέψαλλαν μέ ὃλους τό τελευταῖο Χριστός Ἀνέστη πού στερήθηκαν γιά φέτος! Εἲπαμε ὃτι οἱ καμπάνες ἀχολογοῦσαν, ἀλλά ὁ Δεσπότης μας ἑρμήνευσε τό πανηγυρικό σάλπισμά τους ὡς ἓνα ἐρώτημα: ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΚΥΡΙΕ;…

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.