Τό Σαββατοκύριακο 19 καί 20 Σεπτεμβρίου τ.ἒ. ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις εἶχε τήν εὐλογία καί τήν τιμή νά ἀπολαύση διπλή χαρά. Ἡ νῆσος Ἀμμουλιανή, ἰδιοκτησία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου πού τήν πρόσφερε ὡς δῶρο τό 1922 στά παιδιά της τούς Ἀμμουλιανιῶτες πού πρόσφυγες κατέφυγαν στή Μητέρα Ἑλλάδα ἀπό τήν Ἐπαρχία Προικοννήσου τῆς Προποντίδας, ἀπό τά Μαρμαρονήσια καί τ’ ἁγιονέρια τῆς Πόλης, τιμᾶ τήν ἒλευση τοῦ Ἀντιγράφου τῆς περιπύστου Εἰκόνος τῆς Σεβασμίας Μονῆς Κουτλουμουσίου τῆς Παναγίας τῆς Γιάτρισσας τῆς Στυλαρινῆς, πού τό 2018 τήν ὑποδέχτηκε μέ δάκρυα στά μάτια. Καί ἐπίσης ἡ Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Κάτω Σταυροῦ ὑποδέχτηκε τόν νέο της Ἐφημέριο, Αἰδ. π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη. Καί στίς δύο λαμπρές Ἀκολουθίες προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ.

Τό Σάββατο 19η Σεπτεμβρίου στίς 6:30 τό ἀπόγευμα μέ τό Ferry Boat τῆς γραμμῆς ἒφθασε στό Νησί, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεο Ζέρβα, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεως, τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ, τόν καλλικέλαδο Ἀμμουλιανιώτη Αἰδ. Πρωτ. π. Παναγιώτη Τζουβελέκη καί τόν Διάκονό του π. Θεόκλητο Παρδάλη. Ὁ Λαός τῆς Ἀμμουλιανῆς τόν ὑποδέχτηκε μέ χαρά καί τά συρίγματα τοῦ καραβιοῦ ἀντάμωσαν μέ τόν ἦχο τῆς γλυκόλαλης καμπάνας τοῦ Ἁγίου Νικολάου! Ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδ. Οἰκ. π. Ἀντώνιος Βακόπουλος μέ τό Ἐκκλησιαστικό του Συμβούλιο καί τό Εὐαγγέλιο στό χέρι τόν καλωσόρισαν μέσα σ’ ἓναν ἀνθοστόλιστο καί περιποιημένο Ἱερό Ναό. Ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀριστοτέλη κα Μαρία Ἐνεχηλίδου, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀμμουλιανῆς κ. Κωνσταντῖνος Τσακνῆς κ.ἂ. Τοπικοί Σύμβουλοι.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε ἀρχικά στήν ἱστορία τῆς Παναγίας τῆς Στυλαρινῆς, τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Γεραρᾶς Ἁγιορείτικης Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου, ἀντίγραφο τῆς ὁποίας φιλοτέχνησαν οἱ Ἀδελφοί τῆς Μονῆς καί τή μετέφεραν ὡς ἐλέχθη τό 2018 στό Νησί. Ἡ Ἱερή Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Στυλαρινῆς εἶναι ἀνυπόγραφο ἒργο τοῦ 14ου αἰῶνος καί πρόκειται γιά τήν ἐφέστια Εἰκόνα Κουτλουμουσιανοῦ Μετοχίου, πού δέν ὑφίσταται πλέον, κοντά στήν κώμη Στυλάρι, ἀπ’ ὃπου ἡ ἐπωνυμία τοῦ Εἰκονίσματος τῆς νήσου τοῦ Μαρμαρᾶ στήν Προποντίδα, τήν ὁποία εὐλαβοῦντο ἰδιαιτέρως οἱ Χριστιανοί τῆς Γαλιμῆς, ἀλλά καί ὃλοι οἱ Χριστιανοί τοῦ Μαρμαρᾶ καί τῶν πλησίον αὐτοῦ Μαρμαρονησίων, Ἀλώνης, Κούταλης καί Ἀφισιᾶς.Οἱ κάτοικοι τοῦ Μαρμαρᾶ, ἀλλά καί ὃλα τά κοντινά μέρη τιμοῦσαν ἰδιαιτέρως τή Στυλαρινή, ἐπειδή ἡ Χάρη Της παρεῖχε τή γιατρειά σέ ποικίλες ἀσθένειες πού ἀφθονοῦσαν τόν καιρό ἐκεῖνο, ὣστε ἡ Παναγία προσαπόκτησε τήν ἐπωνυμία Γιάτρισσα.

Ἐπειδή τό 1916-1920 τουρκικές διώξεις ξέσπασαν κατά τῶν Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, σήκωσαν τήν Παναγία ἀπό τό Μετόχι τοῦ Κουτλουμουσίου γιά περισσότερη ἀσφάλεια καί τή φιλοξένησε στό σπίτι της ἡ δέσποινα Καλλιόπη Κατραμάδου μέ κάθε προφύλαξη.Γιά νά ἀποφευχθῆ τό ἐνδεχόμενο νά πέση σέ τούρκικα χέρια καί νά βεβηλωθῆ, ἐντοιχίστηκε στό σπίτι τῆς κόρης αὐτῆς καί καλύφθηκε μέ τοιχοποιία ἡ πρόσοψή της.Τό 1923, ὓστερα ἀπό τόν ξεριζωμό, ἡ Καλλιόπη μεταφέρει τήν Εἰκόνα στή Χαλκίδα καί τήν παραδίδει στόν Κουτλουμουσιανό Μετοχιάρη τοῦ Στυλαρίου Μοναχό Ἀγαθάγγελο, ὁ ὁποῖος τήν παραδίδει στή Μονή τῆς Μετανοίας του στόν Ἂθωνα. Ἀργότερα ἡ Καλλιόπη γίνεται Μοναχή στήν Εὒβοια, μέ τό ὂνομα Θεοδοσία.

Στούς σημερινούς Ἀμμουλιανιῶτες ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὑπενθυμίζοντάς τους τό λόγιο τοῦ Παύλου : «…στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἲτε διά λόγου εἲτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν…» (Β΄ Θεσσ. β΄,15), δηλαδή, «… νά μένετε σταθεροί καί νά κρατᾶτε τίς παραδόσεις, τίς ὁποῖες διδαχθήκατε ἀπό μᾶς, εἲτε μέσῳ τοῦ κηρύγματος, εἲτε διά τῶν Ἐπιστολῶν μας», εὐχήθηκε οἱ ἀπόγονοι τῶν προσφύγων τῆς Μικρασίας νά κρατᾶνε ἀνέπαφη τήν παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης καί νά δροσίζωνται μέ τῆς Ὀρθοδοξίας τ’ Ἁγιονέρια, γιατί τοῦτος ὁ τόπος ταυτότητα ἒχει ἐκείνη τοῦ Ρωμηοῦ καί ψυχή ἀναπαυμένη στοῦ Βυζαντινοῦ Δικέφαλου τίς πτέρυγες!

Τήν Κυριακή 20η Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Παν, Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τσόλη, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Σταυροῦ καί Ὀλυμπιάδος καί τόν Διάκονό του π. Θεόκλητο Παρδάλη προέστη τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κάτω Σταυροῦ. Ὁ Λαός τῆς Ἐνορίας προσῆλθε στήν ἐπίσημη παρουσίαση ἀπό τόν Ἐπίσκοπο τοῦ νέου του Ἐφημερίου Αἰδ. π. Κωνσταντίνου Ἰσαακίδη, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τοῦ Σταυροῦ καί Διευθυντή τοῦ τοπικοῦ Γυμνασίου κ. Θέμη Χαραλαμπίδη.

Παίρνοντας ἀφορμή ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τό λόγιο τοῦ Θείου Παύλου, τῆς Ἀποστολικῆς Περικοπῆς τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὓψωση: «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. β΄,20), δηλαδή, ἀφοῦ μοῦ ἀποκαλύφθηκε ὁ Κύριος «ἒπαψα πιά νά ζῶ ἐγώ, ζῆ δέ μέσα μου ὁ Χριστός», ἀπευθύνθηκε στό πνευματικό του παιδί καί νέο Ἐφημέριο π. Κωνσταντῖνο καί τοῦ ζήτησε ὁλοκληρωτικά νά δοθῆ στά χέρια τοῦ Χριστοῦ. «Παιδί μου, εἶπε ὁ Δεσπότης, ἡ προσπάθεια νά θάψουμε τόν ἑαυτό μας, νά θάψουμε τό ἐγώ μας καί νά ἀφοσιωθοῦμε στόν Χριστό εἶναι πολύ δύσκολη. Γιατί ἒχουμε μάθη χρόνια τώρα νά ζοῦμε μέ τόν ἑαυτό μας καί γιά τόν ἑαυτό μας. Ἒχουμε μάθη νά ζοῦμε ἐγω-κίνητοι, μά ὀφείλουμε νά γίνουμε Χριστο-κίνητοι. Ὁ αὐτο-κίνητος ἐγωκεντρισμός μας ὀφείλει νά δώση τή θέση του στόν θυσιαστικό Χριστο-κεντρισμό. Τό θάψιμο τοῦ ἑαυτοῦ μας ὀφείλει νά ἀκολουθήση ἡ αὐτοπαράδοσή μας στόν Ἀναστημένο Κύριο! Τότε παύω νά ζῶ ἐγώ καί ζῆ μέσα μου μόνο ὁ Χριστός!»

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος θεώρησε καλό νά ἀπαντήση σέ μιά πρόκληση πού ἐδέχθηκε ἡ Ἐκκλησία μας τελευταία ἀπό τηλεοράσεως. Μιλᾶμε γιά τό ὃτι ὁ ‘Υπουργός Πολιτικῆς Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιᾶς, ἐρωτώμενος νά σχολιάση τή μετοχή στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, στή Θεία Εὐχαριστία, τοῦ Κυβερνητικοῦ Στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Γ. Κουμουτσάκου, ἀπήντησε ὃτι μερικοί δέν ἒχουν ἐπιλέξει νά προβάλλουν τήν πίστη τους, ἀλλά ὃλα τά Κυβερνητικά Στελέχη ὀφείλουν νά τηροῦν ἀπαρεγκλίτως τίς παροτρύνσεις τῶν εἰδικῶν λοιμοξιολόγων πρός ἀποφυγήν διαδόσεως τοῦ κορωναϊοῦ.

Πράγματι τόν τελευταῖο καιρό μερικοί προσπαθοῦν νά δημιουργήσουν θέμα μέ τή Θεία Εὐχαριστία καί τόν τρόπο διαδόσεώς της στήν Ἐκκλησία. Παραδείγματος χάρη ὁ Καθηγητής Πολιτικῆς τῆς Ὑγείας στό Imperial College τοῦ Λονδίνου κ. Ἠλίας Μόσιαλος καί ὁ ἐπίσης Καθηγητής Γενετικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης κ. Μανώλης Δερμιτζάκης διεμήνυσαν ἀπό τηλεοράσεως ὃτι μέσῳ τῆς Λαβίδος πού μεταδίδομε τή Θεία Εὐχαριστία στίς Ἐκκλησίες μας, μεταδίδομε καί τόν ἰό Covid-19, τόν λεγόμενο κορωναϊό. Οἱ γνῶμες τους, μάλιστα, παρετηρήθη ὃτι εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς παρατηρήσεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος καταλήγοντας παρετήρησε τά ἑξῆς: «Θά ἢθελα νά παρακαλέσω τούς δύο πιό πάνω ἒγκριτους Καθηγητές νά μάς ποῦν ποιά βιβλιογραφία χρησιμοποιοῦν γιά νά καταλήξουν στά πιό πάνω συμπεράσματά τους; Ἡ Στατιστική δέν εἶναι Ἐπιστήμη; Δώδεκα χιλιάδες Κληρικοί στήν Ἐλλάδα, Πρεσβύτεροι, Ἐπίσκοποι καί Διάκονοι κοινωνοῦμε τόν Λαό τοῦ Θεοῦ στίς Ἐκκλησίες καί κατόπιν καταλύουμε τό Ἃγιο Ποτήριο. Γιατί μέχρι σήμερα οὒτε ἓνα κροῦσμα Κληρικοῦ δέν ἒχει ἀναφερθῆ πού νά τοῦ μετεδόθη ἀπό τή Θεία Μετάληψη ὁ κορωναϊός; Ὃσο γιά τόν κ. Χαρδαλιᾶ, τόν ρωτοῦμε: “Ὑπάρχει κάποια Κ.Υ.Α. πού ἀπαγορεύει τήν μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας μέ τήν Ἱερά Λαβίδα στίς Ἐκκλησίες; Καί κυρίως, στά Κυβερνητικά Στελέχη, στούς κ. Ὑπουργούς, ἒχει δοθῆ ἐντολή νά μή κοινωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στούς Ναούς μας πρός παραδειγματισμόν τοῦ Λαοῦ μας; Κι ἂν ναί, ποιός ἒδωσε τήν ἐντολή αὐτή;”»

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.

1 Σχόλιο

Νεότερο
Καλύτερο Νεότερο Παλαιότερο
1
Αθανάσιος Λιαρος

Άξιος ο σεβασμιοτατος μόνο που και εγώ με απορία περιμένω την απάντησή του κυρίου υπουργού (κ. Χαρδαλια) όπως και χιλιάδες κόσμος αν τελικά μπει στην διαδικασία να απαντήσει