Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που ορίζει τη λειτουργία του Ισλαμικού Τεμένους. Ένα ακόμα βήμα γίνεται ώστε αμέσως με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, αυτό να είναι σε θέση να λειτουργήσει. Με τον Κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του, η δημιουργία άμισθων συμβουλευτικών θρησκευτικών επιτροπών και λοιπών γνωμοδοτικών οργάνων, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων, οι ώρες και ημέρες λειτουργίας του Τεμένους και, κυρίως, ο τρόπος και ο χρόνος παραχώρησης του Τεμένους σε μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική για την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών.

Δείτε λεπτομέρειες από το ΦΕΚ:

1. Το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 2. Ώρες λειτουργίας του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών καθορίζονται οι παρακάτω: α) μισή ώρα πριν την ώρα τέλεσης από τον Ιμάμη της πρώτης προσευχής β) μισή ώρα μετά την ώρα τέλεσης από τον Ιμάμη της τελευταίας προσευχής 3. Κατά την διάρκεια του Ιερού Μουσουλμανικού Μήνα (Ραμαζάνι) και της Εορτής της θυσίας του Αβραάμ το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών λειτουργεί επί εικοσιτετράωρου βάσεως. 4. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παρ. 1, 2 και 3. 5. Όλοι οι πιστοί μπορούν να προσέρχονται ελεύθερα στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, κατά τις ώρες λειτουργίας του και το πρόγραμμα των προσευχών του έτους, προκειμένου να ασκήσουν τα λατρευτικά καθήκοντά τους. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να σέβονται τους θρησκευτικούς λειτουργούς και τους άλλους πιστούς, ανεξαρτήτως κλάδου του Ισλάμ, ιδίως δε εάν την ημέρα εκείνη το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών έχει παραχωρηθεί σε κατ’ ιδίαν χρήση συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας που διαβιεί στην Αττική. Επιπλέον, οι οργανωμένες θρησκευτικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική οφείλουν να απέχουν από οργανωμένες προσευχές τους τις ημέρες που το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών έχει παραχωρηθεί σε συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα που διαβιεί στην Αττική, εκτός και εάν η τελευταία τους έχει προσκαλέσει. Το Δ.Σ. και ο Ιμάμης επιμελούνται για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω.

Άρθρο 21

Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων βοηθού Ιμάμη Το Δ.Σ. στην περίπτωση που ο Ιμάμης απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ή κατόπιν σχετικού αιτήματός του λόγω αυξημένων αναγκών, μπορεί να αναθέτει προσωρινά τα καθήκοντα του βοηθού Ιμάμη σε έως τέσσερα (4) κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα, που προσφέρονται εθελοντικά και χωρίς αμοιβή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να γεννάται καμία έννομη σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης έργου ή άλλης εξάρτησης με το Ν.Π.Ι.Δ.

Η επιλογή των προσώπων γίνεται από το Δ.Σ., κατόπιν δημόσιας προσκλήσεως που αναρτάται στην είσοδο του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, μετά από εξέταση των προσόντων τους, της εμπειρίας τους, της ικανότητας επικοινωνίας τους στην Ελληνική γλώσσα και μετά από σχετική εισήγηση του Ιμάμη και παύονται οποτεδήποτε από το Δ.Σ.

Οι βοηθοί Ιμάμη υπάγονται απευθείας στις οδηγίες και υποδείξεις του Ιμάμη και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με κύρια μέριμνά τους να εξυπηρετηθούν ειρηνικά, με ασφάλεια και με τον πρέποντα σεβασμό τα δικαιώματα όλων των μουσουλμάνων και τα λατρευτικά καθήκοντά τους.

Άρθρο 22 Διατήρηση θρησκευτικής ειρήνης Σε περίπτωση ανάρμοστων συμπεριφορών ή εγκληματικών πράξεων, προσβολής των θρησκευτικών δικαιωμάτων και ιδίως της πίστης του άλλου, υποκίνησης θρησκευτικών παθών και γενικώς διατάραξης της θρησκευτικής ειρήνης, πέραν των όποιων τυχόν ποινικών ευθυνών των υπαιτίων, κατά τις γενικές ή ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 198 επ. Π.Κ., το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τον προσωρινό ή και διαρκή αποκλεισμό της πρόσβασης των υπευθύνων στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και στον περιβάλλοντα χώρο, ιδίως εάν οι προσβολές αυτές έγιναν οργανωμένα και ομαδικά, υποκινούμενες από εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές, δογματικές, προσωπικές ή άλλες διαφορές.

Με την ίδια απόφαση λαμβάνεται μέριμνα για την επ’ ονόματι του νομικού προσώπου διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης λόγω της ηθικής βλάβης του και πλήρους αποζημίωσής του για τις φθορές που υπέστησαν οι κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις του χώρου λατρείας, νομιμοποιούμενου ενεργητικώς του νομικού προσώπου, έχοντας κατά νόμο την κατοχή, τη διαχείριση, τη διοίκηση και την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του χώρου.

Τα τυχόν επιδικασθέντα ποσά διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.

Φανούρης Ευστράτιος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.