Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ.

Συνεχίζουμε με το παρόν άρθρο μας να καταθέτουμε τη θεολογική αιώνια αλήθεια της Εκκλησίας μας, βασιζόμενοι στην μαρτυρία της αγίας Γραφής απέναντι στα ερωτήματα των πιστών και τις απορίες τους.

Αν αμαρτήσω μετά το βάπτισμα, θα με συγχωρήσει ο Θεός;
Σε αυτή την ερώτηση απαντούν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι ως εξής·

α´. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης·

«Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτάνετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον δίκαιο Ιησού Χριστό. Γιατί αυτός θυσιάσθηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, και μάλιστα θυσιάσθηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου» (Ιωάννου Α΄, β΄, 1-2).

β´. Ο απόστολος Παύλος ως εξής·

«Ας κρατήσουμε, λοιπόν, σταθερή την πίστη που ομολογούμε. Γιατί έχουμε μέγα αρχιερέα, που έφτασε ως τον θρόνο του Θεού, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμερισθεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμασθεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε, λοιπόν, με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας σπλαχνισθεί και να μας δωρίσει την χάρη Του, την ώρα που την χρειαζόμαστε» (Προς Εβραίους δ΄, 14-16).

Τι σημαίνει να δεχθώ τον Χριστό;
Όποιος αποδέχεται τον Κύριο Ιησού Χριστό και πιστεύει σε Αυτόν.

α´. Γίνεται τέκνο Θεού·

«Ήρθε στον τόπο τον δικό Του, και οι δικοί Του δεν τον δέχθηκαν. Σε όσους όμως τον δέχθηκαν και πίστεψαν σε Αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού» (Ιωάννου α΄, 11-12).

β´. Έχει αιώνιο ζωή·

«Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας» (Προς Ρωμαίους στ΄, 23).

γ´. Λαμβάνει το άγιο Πνεύμα·

«Ο Ιησούς της απάντησε· «Αν ήξερες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσε μου να πιώ, τότε εσύ θα του ζητούσες την δωρεά του Θεού, και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό» (Ιωάννου δ΄, 10).

δ´. Σώζεται·

«Πραγματικά, με την χάρη Του σωθήκατε διά της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού» (Προς Εφεσίους β΄, 8).

Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι έλαβα το άγιο Πνεύμα;
Ο Κύριος διευκρινίζει ότι: «Αν με αγαπάτε, τηρείστε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει· εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας» (Ιωάννου ιδ΄, 15-18. Βλ. Ιωάννου ζ΄, 39).

Οι εντολές του Θεού ισχύουν σε κάθε εποχή;
Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός διευκρινίζει ότι βεβαίως ισχύουν σε κάθε εποχή· «Μη νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως την συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξεία από το νόμο. Όποιος, λοιπόν, καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στην βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στην βασιλεία του Θεού. Γι’ αυτό, να έχετε υπόψη σας ότι, αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των Φαρισαίων, δεν θα μπείτε στην βασιλεία του Θεού» (Ματθαίου ε΄, 17-20).

Πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού;
Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με σαφήνεια υπέδειξε σε ένα νέο·

«Αν θέλεις πάντως να μπεις στην ζωή, τήρησε τις εντολές» (Ματθαίου ιθ΄, 17).

Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή;
Σε αυτή την ερώτηση απάντησε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ως εξής: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο τον νου σου και με όλη την δύναμή σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δεύτερη όμοια είναι αυτή· Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές» (Μάρκου ιβ΄, 30-31. Ματθαίου κβ΄, 35-40).

Πρέπει να συγχωρήσω τους εχθρούς μου, επειδή είμαι χριστιανός;
Βεβαίως και απαραίτητα, απαντά ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, διότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να παρουσιασθείς στον Θεό· «Γι’ αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στον ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδερφό σου, και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου» (Ματθαίου ε΄, 23,24).

Τόνισε με έμφαση, ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας (Ματθαίου στ΄, 12-15 και Προς Εφεσίους δ΄, 31-32).

Γιατί οι χριστιανοί συναντούν τόσες δυσκολίες στη ζωή τους;
Ο απόστολος Παύλος σε αυτό απαντά ότι οι δυσκολίες μάς ωριμάζουν και μάς στερεώνουν στον πνευματικό αγώνα κατά της αμαρτίας: «Αλλά, όταν ο Κύριος μάς τιμωρεί, μάς διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο» (Προς Κορινθίους Α΄, ια΄, 32). Τα ίδια διδάσκει και ο απόστολος Πέτρος (Βλ. Α΄ Πέτρου δ΄, 12-19)

Πόση ελεημοσύνη οφείλω να δίνω;
Την απάντηση έδωσε ο Πρόδρομος του Κυρίου μας και βαπτιστής Ιωάννης· «Αποκρίθηκε δε και τους είπε: «Όποιος έχει δύο χιτώνες, ας δώσει τον ένα σε αυτόν που δεν έχει, και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο» (Λουκά γ΄, 11).

Ο απόστολος Παύλος αναπτύσσει εκτενέστατα το καθήκον της ελεημοσύνης (Βλ. Προς Κορινθίους Β΄, θ΄, 6-15 και η΄, 8-14)

Γιατί οι Χριστιανοί είναι διασπασμένοι;
Ιδού πώς απαντά ο απόστολος Παύλος·

α´. Επειδή είναι σαρκικοί·

«Και εγώ, αδελφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω σαν σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα του Θεού· αλλά σας μίλησα σαν σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στην δική τους σοφία, και είναι νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας έθρεψα με γάλα, όχι με στερεή τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να την δεχθείτε. Αλλά ούτε και τώρα ακόμα το μπορείτε, γιατί εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου. Αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία, φιλονικία και διχόνοιες, αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και ότι συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι; Όταν ο ένας λέει: Εγώ είμαι του Παύλου και ο άλλος· Εγώ είμαι του Απολλώ, δεν είστε και εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους; Επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος; και ποιος είναι ο Απολλώς; Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από μας κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος» (Προς Κορινθίους Α΄, γ΄, 1-5).

β´. Επειδή στερούνται την κατά Θεό σοφία·

«Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που στέλνει ο Θεός, για να μπορούμε να μάθουμε όσα ετοίμασε ο Θεός για χάρη μας. Γι’ αυτά μιλάω, και όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το Πνεύμα, ερμηνεύοντας σε αυτούς που έχουν το Πνεύμα, αυτά τα πνευματικά πράγματα. Όποιος όμως δεν έχει το Πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μωρία· και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα κατανοούνται μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα, όλα τα καταλαβαίνει· αυτόν όμως κανείς από κείνους που δεν έχουν το Πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει» (Προς Κορινθίους Α΄, β΄, 12-16)(Βλ. και Προς Εφεσίους α΄, 17-23). Ομοίως διδάσκει και ο απόστολος Πέτρος (Βλ. Β΄ Πέτρου β΄, 1-2).

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.