ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρός τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Περιστερίου
κ.κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ
121 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤ.

ΘΕΜΑ:

Μήπως εἶσθε, ἄθελά Σας βεβαίως, ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ; Διατί ἄραγε ἀπεμακρύνατε τόν Ἐσταυρωμένον ἀπό τόν Θρόνον Του; «Σε Ναό τῆς Μητρόπολης τοῦ Περιστερίου βάλανε τόν Έσταυρωμένο στόν Γυναικωνίτη. Πλέον ὅλοι θά λειτουργοῦνται μέ πλάτη τόν Ἐσταυρωμένο….», κραυγάζουν διαμαρτυρόμενοι οἱ πιστοί!

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

Διά τῆς ἀπό 26ης Ἰουνίου 2023 ἀναφορᾶς ἡμῶν πρός τον Σεβ. Μητροπολίτην Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεον, ὡς Πρόεδρον τοῦ δι’ Ἀρχιερεῖς Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΜΕΝ Ὑμᾶς διά τήν συντελεσθεῖσαν καταφρόνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι ΟΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ἐδώσατε ἐντολήν διά τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἐπαρχίας Σας!

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, δυστυχῶς, ἀπέρριψε τήν καθ’ Ὑμῶν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων! Πλήν ὅμως τό ζήτημα δέν ἐλύθη!

Ἡ καρδία τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τοῦ Περιστερίου εὑρίσκεται «ἐν πολλῇ ταραχῇ» διά τό ἐπιτελεσθέν ἔγκλημα!

Ἤδη εἰς χεῖρας μας ἔφθασεν ἡ ἀπό 11ης Μαρτίου τρ. ἔτους Ἀναφορά Διαμαρτυρίας πρός Ὑμᾶς, τήν ὁποίαν ὑπογράφουν 121 πρόσωπα, εὐσεβῆ τέκνα Σας, ἡ δέ ὡς ἄνω ἀναφορά ἐπισφραγίζεται μέ τά ἑξῆς λόγια:

«Σεβασμιώτατε,

Με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ιερωσύνη σας, πρέπει να σας πούμε πώς ήδη τό ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου σας αμφισβητεί ως ποιμένα!!»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.