Κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως και 16 Απριλίου ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στη Νέα Υόρκη, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδιφόρου, προκειμένου να λάβει μέρος στην εις επίσκοπο χειροτονία του Θεοφιλεστάτου εψηφισμένου Επισκόπου Διοκλείας κ. Νεκταρίου.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο στην έδρα του και στη συνέχεια παρέστη στην υποδοχή των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μανχάταν στο σημείο Μηδέν.

Το Σάββατο 13 Απριλίου το πρωί ο Μητροπολίτης έλαβε μέρος στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και στην εις επίσκοπο χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Διοκλείας κ. Νεκταρίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν.

Την Κυριακή 14 Απριλίου (Δ´ Νηστειών) ο Μητροπολίτης προέστη σε αρχιερατικό συλλείτουργο στον ίδιο Ναό και κήρυξε το θείο Λόγο. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στην επίσημη Δοξολογία για την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας με την παρουσία εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβερνήσεως, του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ομογένειας. Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν.

Κατά την Ομιλία του ο Μητροπολίτης τόνισε:

Κυριακή Δ´ των Νηστειών η σημερινή Κυριακή και η Αγία μας Εκκλησία την έχει αφιερώσει σε έναν μεγάλο ασκητή της, στον όσιο Ιωάννη τον Σιναίτη, τον συγγρα­φέα της «Κλίμακος».

Την περασμένη Κυριακή, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, η Εκ­κλη­σία μας μας είχε υποδείξει την πρώτη και σωτήριο κλίμακα κάθε πιστού, τον Σταυρό του Κυρίου μας. Και εάν ο Σταυρός είναι η κλι­μακα της εις ουρανούς αναβάσεώς μας, την οποία μας εχάρισε ο Χριστός, η Εκκλησία μας μας υποδεικνύει σήμε­ρα μία άλλη κλίμακα. Μία κλίμακα πνευματική, διά της οποί­ας μπορούμε επίσης να ανέλθουμε προς τον Θεό και τη σωτηρία μας, με τη χάρη του αλλά και με τον προσωπικό μας αγώνα.

Η κλίμακα αυτή δεν είναι άλλη από την κλίμακα την οποία μας παρουσιάζει στο έργο του «Κλι­μαξ», ο τιμώμενος σήμερα όσιος Ιωάννης ο Σιναίτης, από το οποίο έλαβε και το προσωνύμιο «της Κλι­μακος», με το οποίο μνημονεύεται και μας είναι γνωστός.

Είναι η πνευματική εκείνη σκάλα με τους τριάκοντα αναβαθμούς, με τα τριάντα πνευματικά σκαλοπάτια, τα οποία καλούμεθα οι πιστοί να ανεβούμε. Τα σκαλοπάτια είναι οι αρετές, τις οποίες πρέπει να αγω­νι­σθούμε για να αποκτήσουμε, διότι αυτές θα μας οδηγήσουν προοδευ­τι­κα στον σκοπό της ζωής μας, στη συνάντησή μας με τον Θεό και στην ένωσή μας μαζί του.

Ασφαλώς η προσπάθεια του αν­θρώπου δεν αρκεί για να επιτύχει τη σωτηρία του. Είναι όμως απα­ραί­τητη προϋπόθεση για να απο­δείξει την επιθυμία και τη θέλησή του να αγωνισθεί και να θυσιάσει ο,τι είναι αναγκαίο, προκειμένου να κερδίσει τον πολύτιμο μαργα­ρι­τη, να αποκτήσει το ένα, του οποί­ου «εστί χρεία», όπως λέγει ο Χρι­στος, τη σωτηρία της ψυχής του, για την οποία θυσιάσθηκε ο Κύριός μας επί του Σταυρού.

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνού­με ότι για κάθε τι που επιδιώκουμε στη ζωή μας χρειάζεται κόπος και προσπάθεια και θυσία. Όλοι αγω­νιζόμεθα από τη νεαρή μας ηλικία να ανεβούμε μία κλίμακα, την κλι­μακα της επαγγελματικής μας στα­διοδρομίας, της οικονομικής και κοινωνικής μας ανελίξεως, της καθιερώσεώς μας μέσα στο περι­βαλ­λον στο οποίο ζούμε και κινού­μεθα. Και για κάθε μία από αυτές καταβάλλουμε κάθε δυνατή προ­σπα­θεια, χωρίς να σκεπτόμεθα τις περισσότερες φορές ότι ο στόχος που επιδιώκουμε, η κορυφή δηλα­δη της κλίμακος, είναι ένας επίγει­ος και ανθρώπινος στόχος, τον οποίο είναι πιθανόν και να μην επιτύχουμε, όχι γιατί δεν προσπα­θη­σαμε αρκετά, αλλά γιατί μας εμπό­δισε η κακία και ο φθόνος των ανθρώπων.

Αλλά ακόμη και αν τον επιτύ­χουμε, ο στόχος αυτός έχει ημερο­μη­νία λήξεως, τον χρόνο της ζωής μας, γιατί τίποτε από τα ανθρώ­πινα δεν είναι αιώνιο. Και όμως εμείς δεν εγκαταλείπουμε την προσπά­θεια. Και καλώς κάνουμε, διότι ο άνθρωπος πρέπει να αγωνί­ζεται και για τα επίγεια και για τα επουράνια και για τα αν­θρώπινα.

Σήμερα, μετά τη θεία Λειτουργία, θα εορτάσουμε με την καθιερω­με­νη παρέλαση την επέτειο της εθνι­κης μας παλιγγενεσίας, της Επα­να­στάσεως του 1821. Πως θα ήμα­σταν άραγε, αν οι πρόγονοί μας δεν αποτολμούσαν τότε να διεκδική­σουν την ελευθερία της πατρίδος μας, αν και γνώριζαν πόσο επικίν­δυνο ήταν το εγχείρημά τους, γιατί στην κορυφή της κλίμακος, την οποία αποφάσισαν να ανέλθουν εξ ονόματος όλου του Έθνους, έγρα­φε ελευθερία, πίσω όμως από αυ­την ελλόχευε ο θάνατος, που δεν στάθηκε ικανός να τους πτοήσει. Και έτσι επέτυχαν τον σκοπό τους και πέρασαν με τον αγώνα τους στην αιωνιότητα της ιστορίας.

Κάτι ανάλογο έκαναν όμως και οι πατέρες πολλών από εμάς, που έφθασαν στον τόπο αυτό κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αγωνίσθηκαν όμως για να ανέλθουν την κλιμ­ακα της αναγνωρίσεως και της κα­ταξιώσεως στη μεγάλη αυτή χώρα που επέλεξαν ως νέα πατρίδα τους, και επέτυχαν. Και την επιτυχία τους αυτή την διαπιστώνουμε και την θαυμάζουμε όλοι, και εσείς εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αλλά και εμείς στην Ελ­λα­δα, που αισθανόμεθα υπερήφα­νοι και καυχώμεθα για τις διακρί­σεις και την εκτίμηση που απολαμ­βάνει ο Ελληνισμός στην Αμερική.

Οι προσπάθειες αυτές των πατέ­ρων μας δεν είναι μόνο αξιέπαινες, αλλά πρέπει να αποτελούν και μία υπόμνηση για όλους μας. Πρέπει να μας υπενθυμίζουν ότι, εάν κάνουμε τόση προσπάθεια για να διακριθούμε και να ανελιχθούμε κοινωνικά, επαγγελματικά, οικο­νο­μι­κα και ο,τι άλλο, θα πρέπει κατά μείζονα λόγο να προσπα­θού­με και να αγωνιζόμεθα για να ανελιχθούμε και να προοδεύσουμε πνευματικά με τους τρόπους που μας υποδεικνύει η Εκκλησία μας.

Και ένας από αυτούς είναι να προσπαθήσουμε να ανεβούμε την ουρανοδρόμο κλίμακα των αρε­των, την οποία μας υπενθυμίζει κατά τη σημερινή Κυριακή, και μας καλεί να επιχειρήσουμε αυτή την ανάβαση, αξιοποιώντας τη χάρη και τη δύναμη του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας, τον οποίο προσκυνήσαμε την προη­γούμενη Κυριακή, αλλά και των ιερών μυστηρίων και κυρίως του κατ᾽ εξοχήν ιερού μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας.

Σε αυτό το μέγα μυστήριο της κοι­νωνίας και της ενώσεως του αν­θρω­που με τον Θεό, συλλειτουρ­γούμε σήμερα και εμείς, από κοι­νού με τους Αγίους Αδελφούς και με την ευλογία του Ποιμενάρχου σας, του Αγίου Αμερικής, στον περικαλλή αυτόν κα­θε­δρικό ναό της Αγίας Τριάδος, κατό­πιν της ευγενούς και φιλαδέλ­φου και τιμητικής προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκό­που σας και προσφιλούς εν Χριστώ αδελφού κ. Ελπιδοφόρου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμότατα από καρδίας, διότι δεν μας προσέφερε μόνο χθες τη χαρά να συμμετάσχουμε στην εις επίσκοπο χειροτονία του πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερι­κης, επισκόπου Διοκλείας κ. Νε­κτα­ρίου, αλλά και να συλλειτουρ­γούμε και σήμερα.

Ευχαριστώντας τον και πάλιν και πολλάκις θερμά, εύχομαι ταπεινά και εκ μέρους και των άλλων Αγίων Αδελφών, η χάρη του Θεού να τον ενισχύει και να τον ενδυ­ναμώνει στην πολυεύθυνη ποιμα­ντορία του, ώστε να ανέρχεται και εκείνος την ουρανοδρόμο κλίμακα αλλά και να οδηγεί τους ανθρώ­πους στη δύσκολη σημερινή συγκυ­­ρία στον Θεό.

Εύχομαι σε όλους, αδελφοί μου, ταπεινά και ως αδελφός σας εξ Ελλάδος πλούσια να είναι η χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον καθένα εξ υμών και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας και στον τόπο αυτό που σας δέχθηκε και σας αγκάλιασε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.