Άγιος Μόδεστος: Ο Άγιος Μόδεστος γεννήθηκε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. στη Σεβάστεια της Μικράς Ασίας. Κατά τη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού οι χριστιανοί γονείς του φυλακίστηκαν και πέθαναν.

Άγιος Μόδεστος: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 16 Δεκεμβρίου

Θείων ἔργων σου, τὴ ἐπιδείξει, πάσαν εὔφρανας, Σιῶν τὴν θείαν, τῶν Ἀποστόλων πλουτήσας τὴν ἔλλαμψιν, καὶ τῷ Σωτήρι ὁσίως ἱερεύσας, ἱεραρχία καὶ βίου λαμπρότητι. Πάτερ Μόδεστε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Την ανατροφή του Αγίου ανέλαβε ένας ειδωλολάτρης άρχοντας.

Όταν ο Μόδεστος μεγάλωσε, έμαθε ότι οι γονείς του έδωσαν τη ζωή τους για την χριστιανική πίστη και αποφάσισε να γίνει και αυτός χριστιανός, κρυφά από τον ειδωλολάτρη πατριό του.

Αργότερα την κηδεμονία του Μόδεστου ανέλαβε ένας ευσεβής χριστιανός από την Αθήνα, ο οποίος τον γαλούχησε σύμφωνα με τις επιταγές της χριστιανικής πίστης.

Όταν ο Άγιος βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο, οι πύλες του Τάφου άνοιξαν με θαυματουργικό τρόπο.

Το γεγονός αυτό ήταν η αιτία που ο λαός τον εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων.

Ο Μόδεστος διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό του έργο και με τη βοήθεια του Θεού, θεράπευε τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα.

Ο Άγιος ανακαίνισε τα Ιερά Προσκυνήματα που είχαν καταστρέψει οι Πέρσες. Σύφωνα με μία παράδοση πέθανε ειρηνικά.

Μια άλλη παράδοση τον θέλει να υποβάλλεται σε φρικτά βασανιστήρια από τους Εβραίους και να πεθαίνει με αποκεφαλισμό.

Ο Άγιος Μόδεστος θεωρείται προστάτης των ζώων και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 16 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ἀπολυτίκιον
Ὁσίως τὸν βίον σου διαπεράσας σοφέ, ποδήρει κεκόσμησαι ἱερωσύνης φαιδρῷ, ἱερόαθλε Μόδεστε, ὅθεν καὶ ἐναθλήσας προθυμότατα πάτερ, νῦν ἐν ἀγαλλιάσει τῷ Χριστῷ συναγάλλη, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡμῶν τῶν εὐφημούντων σε.

Ὁ Οἶκος
Των ιερέων το έκλαμπρον κλέος, και των Μαρτύρων την πάντερπνον δόξαν, δεύτε πάντες εν ύμνοις των ασμάτων πιστοί Μόδεστον ευφημήσωμεν` τον γαρ εχθρόν εκνικήσας Βελίαρ εν άθλοις σεπτοίς, ομβρίζει ημίν αντί αιμάτων ιερών ιαμάτων ακένωτα ρεύματα τοις τελούσι την μνήμην αυτού την υπέρλαμπρον και βοώσι προς αυτόν μετά δεούσης προθυμίας και πίστεως` Χαίροις των Ιερέων και Μαρτύρων Μόδεστε καύχημα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.