Άγιος Κάρπος ο Απόστολος: Ο Κάρπος, ο μέγας απόστολος του Κυρίου, συναριθμήθηκε από Αυτόν στους Εβδομήκοντα Μαθητές και Αποστόλους.

Άγιος Κάρπος ο Απόστολος: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 26 Μαΐου

Διακονώντας τον απόστολο Παύλο στο θείο κήρυγμα και μεταφέροντας τις θείες επιστολές του σε εκείνους που απευθυνόταν, δίδαξε πολλούς ειδωλολάτρες να σέβονται και να λατρεύουν τον πανάγιο Τριαδικό Θεό, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός.

Ο άγιος απόστολος Κάρπος, αφού καταυγάστηκε η διάνοιά του από τη λάμψη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όρμησε από την Ανατολή, σαν αστέρι άδυτο (που δεν χάνει το φως του), και φώτισε με τις θείες του διδασκαλίες ολόκληρη την οικουμένη, επιτελώντας καθημε­ρινώς μέγιστα θαύματα και εκδιώκοντας από τους ανθρώπους πονηρά πνεύματα.

Επειδή δε ο Απόστολος προσέλκυσε πολλές πόλεις και λαούς στην πίστη του Χριστού, και διά του αγίου Βαπτίσματος ξεχώριζε τους πιστούς από τους άπιστους, υπέστη πολλούς διωγμούς και θλίψεις από τους δεύτερους. Αλλά, παρά τις θλίψεις και τους διωγμούς προχωρούσε με περισσότερη προθυμία στα πιο επίπονα στάδια της αθλήσεως, χωρίς να δειλιάσει το παραμικρό από την οργή των ειδωλολατρών αρχόντων.

Έτσι λοιπόν ο άγιος και ένδοξος απόστολος Κάρπος, όπως με την ψυχή και το σώμα του δόξασε το Θεό, ενδόξως δοξάζεται από Αυτόν. Διότι, καίτοι αναπαύτηκε εν Κυρίω με τον γλυκύτατο ύπνο που ταιριάζει στους Αγίους, θαυματουργεί καθημερινώς διά των αγίων λειψάνων του, θεραπεύοντας κάθε ασθένεια και εκδιώκοντας ακάθαρτα και πονηρά πνεύματα.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε Κάρπε, πρέβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ , ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.
Θείας χάριτος, τῇ κοινωνίᾳ, ἐκοινώνησας, δεσμῶν τῷ Παύλῳ, θεομακάριστε Κάρπε Ἀπόστολε, καὶ κοινωνοὺς θείας δόξης ἀνέδειξας, τοὺς δεξαμένους τὸ φέγγος τῶν λόγων σου. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.