Τό διήμερο 25η καί 26η τρ. μ. Ὀκτωβρίου 2020 ἑορτάστηκε σεμνοπρεπῶς καί στήν Σύμη, ἡ ἱερά μνήμη ἑνός ἐκ τῶν πλέον ἐνδοξοτέρων καί λαοφιλῶν Ἁγίων τῆς Ορθόδοξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.

Ἡ πατρογονική εὐσέβεια τῶν Συμαίων ἀπό αἰώνων ἐπέδειξε μεγάλη εὐλάβεια στόν δημοφιλῆ αὐτόν Ἅγιο καί θεμελίωσε πρός τιμήν του τέσσερις Ναούς στό νησί, ἕναν ἐνοριακό καί τρία ἐξωκκλήσια.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, κατά τό πρόγραμμά του, τήν Κυριακή τό ἑσπέρας χοροστάτησε τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἀλληλοδιαδόχως, ὥρα 17:00 στό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου «Κάτω Μεριᾶς» καί στό Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Δημητρίου «Λάκκου» Σύμης, ὥρα 18:30, πλαισιούμενος ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου μας καί μέ τήν συμμετοχή δεκάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν νά τιμήσουν τόν Ἅγιο σέ ἀμφότερα τά ἱερά του Σεβάσματα καί νά ἀνάψουν τό κεράκι τῆς προσευχῆς τους.

Τό πρωί τῆς Δευτέρας κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου, μέ συλλειτουργούς του τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Στέφανο Μακρῆ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Ὁ Ποιμενάρχης μας ὁμίλησε σ’ ὅλες τίς προαναφερόμενες ἀκολουθίες ἐπικαίρως γιά τόν ἑορταζόμενο Ἅγιο καί παρότρυνε τούς πιστούς νά μιμοῦνται τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν τήν ζωή του, ἀφορμώμενος ἀπό τήν Χρυσοστομική ρήση, «Τιμὴ γὰρ μάρτυρος͵ μίμησις μάρτυρος».

Δραττόμενοι τῆς εὐλογημένης αὐτῆς εὐκαιρίας, μεταφέρουμε τήν ὀρθόδοξο διδασκαλία, βάσει τῆς ὁποίας, Ἅγιος εἶναι ὁ «ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», ὁ «φίλος του Θεοῦ», αὐτός, ποὺ μὲ τὴν τέλεια ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ σήκωσε τὸν σταυρό του καὶ ἀκολούθησε μιμούμενος τὸν Χριστὸ καὶ ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἁγιαστεῖ καὶ νὰ θεωθεῖ καὶ ὡς πρὸς τὴν ψυχὴ καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα, δοξαζόμενος μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας καί παρρησίας νὰ πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν.

SaintDimitrios3Ἡ τιμὴ τῶν ἁγίων ἀρχίζει μὲ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τοὺς μάρτυρες, ποὺ μιμήθηκαν τὸν Ἀρχιμάρτυρα Χριστό. Αὐτοὶ ἐγκαινίασαν τὸν χορὸ τῶν ἁγίων ποὺ παρέμεινε ἀνοιχτὸς μέχρι σήμερα, ἕτοιμος νὰ ὑποδεχτεῖ τοὺς ἐν Χριστῷ ζῶντες ποὺ δίνουν μαρτυρία Χριστοῦ ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω. Διὰ τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων δοξάζεται καὶ ὑμνεῖται ὁ Θεὸς ποὺ τοὺς στεφάνωσε. Οἱ ἑορτὲς τῶν ἁγίων «θεσπίσματα τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος», ἐντάσσονται στὴ Λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ δι’ αὐτῶν οἱ τιμῶντες τοὺς ἁγίους μετέχουν μετὰ τῶν ἁγίων καὶ ἀγγέλων στὴν οὐράνια πανήγυρη, γιὰ νὰ ὑμνεῖται καὶ δοξολογεῖται ὁ μόνος καὶ ἀληθινὸς Θεός. Διὰ τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων οἱ Χριστιανοὶ διεγείρουν τὸν ζῆλο τους γιὰ τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ κατορθώματα τῶν ἁγίων καὶ ἐξασκοῦν τὴν μίμησή τους, καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπῆρξαν μιμητές του Χριστοῦ.

Οἱ ἅγιοι τιμοῦνται ὡς τέλειοι μιμητὲς καὶ φίλοι τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸν ἐνάρετό τους βίο, στὸν ὁποῖο οἱ Χριστιανοὶ βλέπουν τὴν ἀσφαλέστατη ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν παράδεισο. Ἡ τιμὴ τους ἐκ μέρους τῶν Χριστιανῶν εἶναι μία αὐτονόητη ἀπάντηση εὐγνωμοσύνης στὶς εὐεργεσίες τους πρὸς αὐτούς, γιὰ τὴ συνεχῆ τους προσευχὴ καὶ μεσιτεία πρὸς τὸν Θεό, γιὰ τὴν προστασία καὶ τὶς εὐλογίες τους, ποὺ παρέχουν στὸν κόσμο.

Οἱ ἅγιοι τιμῶνται ὡς οἱ ζῶντες μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, στοὺς ὁποίους ἔχει διασωθεῖ τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, καὶ ποὺ διὰ τῆς θεώσεώς τους μεταφέρθηκαν διὰ θανάτου εἰς τὴν ζωή. Ἡ ἀφθαρσία τῶν ἱερῶν Λειψάνων, ἡ θεία χάρη καὶ ἡ θαυματουργική τους δύναμη, ὡς προεικόνιση τῆς ἀναστάσεως, ἐπιβεβαιώνουν τὴν θέωση τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὴν ἐν Χριστῷ αἰώνια ζωή του. Πνευματοφόρα καὶ Χριστοφόρα δοχεῖα καὶ ὄργανα τοῦ Θεοῦ, τὰ ἱερὰ Λείψανα παρουσιάζονται ὡς εὐλογημένα δῶρα μετάδοσης τῆς θείας χάρης Του πρὸς τὸν κόσμο καὶ ἀναμφισβήτητη ἀπόδειξη συνάντησης τοῦ ἄκτιστου μὲ τὸ κτιστό.

Στὴν τιμὴ τῶν ἁγίων, μὲ τὶς διάφορες ἑορτὲς στὴ μνήμη τους, ὡς ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Λατρείας τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ δοῦμε τὴν τιμὴ πρὸς Αὐτὸ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία, ὑπὲρ τῆς ὁποίας ὁ Κύριος ἔχυσε τὸ Πανάγιο Αἷμα Του, «ἵνα καταστήσῃ τήν Ἐκκλησία ἔνδοξον μή ἔχουσα σπῖλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων ἀλλ’ ἵνα ἦ ἁγία καὶ ἄμωμος». (Ἐφεσ. ε΄, 27).

Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα ἐκ τῶν προαναφερομένων Ἱ. Ἀκολουθιῶν καί τῆς Θ. Λειτουργίας.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.