Ο Απόστολος του Σαββάτου 27 Απριλίου 2024. Η Ανάσταση του Λαζάρου. Σάββατο του Λαζάρου. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Συμεών ο Αδελφόθεος και Ιερομάρτυρας. Ο Άγιος Ευλόγιος ο Λατόμος. Επιστολή Αποστόλου Παύλου - Προς Εβραίους: Προειδοποίηση για να μη στερηθούμε τη χάρη του Θεού. Υπηρεσία ευάρεστη στο Θεό. Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας κατά το Σάββατο του Λαζάρου από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε Ευαγγέλιο και Απόστολο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Εβραίους, ΙΒ'(12) 28-29

Διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, δι’ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας·
καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον.

Νεοελληνική Απόδοση

Προειδοποίηση για να μη στερηθούμε τη χάρη του Θεού

Γι’ αυτό, αφού παραλαμβάνουμε ασάλευτη βασιλεία, ας αποδίδουμε ευχαριστία στο Θεό, μέσω της οποίας ας λατρεύουμε ευάρεστα το Θεό με ευλάβεια και δέος.
Γιατί, πράγματι, ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει.

Διαβάστε επίσης τη θαυματουργή προσευχή της Αγίας Ξενίας για παθήσεις και βασκανία.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Εβραίους, ΙΓ'(13) 1-8

Ἡ φιλαδελφία μενέτω,
τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· διά ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους.
μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι.
Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος· πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός.
᾿Αφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν· οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω·
ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν· Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;
Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν.
᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

Νεοελληνική Απόδοση

Υπηρεσία ευάρεστη στο Θεό

Η φιλαδελφία ας παραμένει.
Τη φιλοξενία μην την ξεχνάτε, γιατί με αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους.
Να θυμάστε τους φυλακισμένους σαν να ήσασταν μαζί τους φυλακισμένοι. Όσους υποφέρουν κακουχίες, γιατί κι εσείς οι ίδιοι είστε με σώμα.
Άξιος τιμής ας είναι ο γάμος από όλους και το συζυγικό κρεβάτι αμόλυντο, γιατί πόρνους και μοιχούς θα τους κρίνει ο Θεός.
Αφιλάργυρος να είναι ο τρόπος σκέψης σας. Να αρκείστε σ’ αυτά που έχετε τώρα. Γιατί Αυτός έχει πει: Δε θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω.
Ώστε έχοντας θάρρος εμείς ας λέμε: Ο Κύριος είναι σ’ εμένα βοηθός και δε θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει άνθρωπος;
Να θυμάστε τους ηγέτες σας, οι οποίοι σας κήρυξαν το λόγο του Θεού, των οποίων να μιμείστε την πίστη, παρατηρώντας προσεκτικά την έκβαση του τρόπου της ζωής τους.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες και σήμερα και στους αιώνες.

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 27 Απριλίου 2024, κατά την εορτή του Αγίου Συμεών του Ιερομάρτυρος του Αδελφόθεου, του Αγίου Ευλογίου του Ξενοδόχου και την υπό του Χριστού Ανάσταση του φίλου Του Λαζάρου. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη με το θάνατο του Λαζάρου, τον Ιησού που είναι η Ανάσταση και η Ζωή, τον Ιησού να δακρύζει, την ανάσταση του Λαζάρου και τη συνωμοσία για να σκοτώσουν τον Ιησού.

Δείτε στο βίντεο παρακάτω για τα ήθη, τα έθιμα οι παραδόσεις ανά περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου όπως και τα κάλαντα του Σαββάτου του Λαζάρου.

Για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα ακολουθήστε μας στα Google News.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.