Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 10 Νοεμβρίου 2021. Εορτή της Ορθοδοξίας: Οι Άγιοι Ολυμπάς και Τέρτιος οι Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα. Ο Άγιος Ορέστης ο Μάρτυρας εκ Τυανέως. Ο Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης. Κατά Λουκά: Άγρυπνοι υπηρέτες. Η φωτιά του Ιησού Χριστού. Τα σημεία των καιρών. Συμβιβασμός με τον αντίδικο. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΒ'(12) 48-59

ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾿ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!
βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὗ τελεσθῇ!
δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἢ διαμερισμόν.
ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶ καὶ δύο ἐπὶ τρισί·
διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατρὶ καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς.

῎Ελεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις· ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτω·
καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι καύσων ἔσται, καὶ γίνεται.
ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε;

τί δὲ καὶ ἀφ᾿ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;
ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾿ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾿ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.
λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως οὗ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.

Νεοελληνική Απόδοση

Άγρυπνοι υπηρέτες

«Όποιος όμως δεν το γνώρισε, αλλά έκανε άξια χτυπημάτων, θα δαρθεί με λίγα. Και σε καθέναν που δόθηκε πολύ, πολύ θα ζητηθεί από αυτόν, και σ’ όποιον παράθεσαν πολύ, περισσότερο θα του ζητήσουν».

Διαβάστε επίσης για τον αντάρτη καλόγερο τον «Παπα-Ανυπόμονο».

Η φωτιά του Ιησού Χριστού

«Φωτιά ήρθα να βάλω πάνω στη γη, και τι άλλο να θέλω αν ήδη άναψε!
Και βάφτισμα έχω να βαφτιστώ, και πώς πιέζομαι ωσότου τελεστεί!
Νομίζετε ότι παρουσιάστηκα, για να δώσω ειρήνη στη γη; Όχι, σας λέω, αλλά μόνο διχασμό.
Γιατί θα είναι από τώρα πέντε μέσα σ’ έναν οίκο διχασμένοι, τρεις εναντίον δύο, και δύο εναντίον τριών:
Θα διχαστούν πατέρας ενάντια σε γιο και γιος ενάντια σε πατέρα, μητέρα ενάντια στη θυγατέρα και θυγατέρα ενάντια στη μητέρα, πεθερά ενάντια στη νύφη της και νύφη ενάντια στην πεθερά».

Τα σημεία των καιρών

Έλεγε τότε και στα πλήθη: «Όταν δείτε τη νεφέλη να ανεβαίνει από τα δυτικά, αμέσως λέτε ότι έρχεται βροχή, και γίνεται έτσι.
Και όταν πνέει νοτιάς, λέτε ότι θα είναι καύσωνας, και γίνεται.
Υποκριτές, την όψη της γης και του ουρανού ξέρετε να δοκιμάζετε, τον καιρό όμως τούτο πώς δεν ξέρετε να δοκιμάζετε;»

Συμβιβασμός με τον αντίδικο

«Γιατί λοιπόν και από μόνοι σας δεν κρίνετε το δίκαιο;
Καθώς δηλαδή πηγαίνεις στον άρχοντα μαζί με τον αντίδικό σου, προσπάθησε να απαλλαχτείς από αυτόν ενώ είσαι στο δρόμο, μην τυχόν σε σύρει βίαια προς τον κριτή, και ο κριτής σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα, και ο δεσμοφύλακας σε ρίξει στη φυλακή.
Σου λέω, δε θα εξέλθεις από εκεί, ωσότου αποδώσεις και το τελευταίο λεπτό».

10 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και Αγίων Αποστόλων Ολυμπά και Ηρωδίου, Εράστου, Σωσιπάτρου, Ροδίωνος, Κουάρτος και Τερτίου εκ των εβδομήκοντα. Διαβάστε για τα αναρίθμητα θαύματα σε Χριστιανούς και Τούρκους του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου.

Δείτε στο βίντεο παρακάτω για τον συγκλονιστικό βίο, τη διακονία, την πνευματική άσκηση, το χάρισμα της θαυματουργίας και της προορατικότητας, την προσευχή και την κοίμηση του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Όλες οι σημαντικότερες ειδήσεις σήμερα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-3)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.