Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου 2021. Εορτή της Ορθοδοξίας: Οι Άγιοι Γουρίας, Σαμωνάς και Άβιβος οι Μάρτυρες και Ομολογητές. Κατά Λουκά: Η θεραπεία του υδρωπικού. Μαθήματα στον οικοδεσπότη και στους καλεσμένους. Η παραβολή του μεγάλου δείπνου. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 1-1

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.

Νεοελληνική Απόδοση

Η θεραπεία του υδρωπικού

Και όταν αυτός ήρθε στον οίκο κάποιου από τους άρχοντες των Φαρισαίων το Σάββατο, για να φάει άρτο, τότε αυτοί τον παρατηρούσαν συνεχώς.

Διαβάστε επίσης για τη νηστεία κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η Νηστεία Νόμος Απαράβατος;

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 12-15

῎Ελεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέσωσι, καὶ γενήσεταί σοι ἀνταπόδομα.
ἀλλ᾿ ὅταν ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς,
καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.

᾿Ακούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ· μακάριος ὃς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

Νεοελληνική Απόδοση

Μαθήματα στον οικοδεσπότη και στους καλεσμένους

Έλεγε ακόμα και σ’ αυτόν που τον είχε καλέσει: «Όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μη φωνάζεις τους φίλους σου μήτε τους αδελφούς σου μήτε τους συγγενείς σου μήτε πλούσιους γείτονες, μην τυχόν και αυτοί σε καλέσουν αντίστοιχα και σου γίνει ανταπόδοση.
Αλλά όταν κάνεις υποδοχή, να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, χωλούς, τυφλούς.
Και θα είσαι μακάριος, επειδή δεν έχουν να σου ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί κατά την ανάσταση των δικαίων».

Η παραβολή του μεγάλου δείπνου

Όταν, λοιπόν, κάποιος από αυτούς που κάθονταν μαζί του για να φάνε άκουσε αυτά, του είπε: «Μακάριος όποιος φάει άρτο μέσα στη βασιλεία του Θεού».

Ευαγγελικό απόσπασμα Αγίων Μαρτύρων Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου των Ομολογητών. Το παρακάτω Ευαγγέλιο αναγιγνώσκεται στους ομώνυμους Ιερούς Ναούς ή/και προς τιμήν μνήμης των Αγίων Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου.

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Κ'(20) 45-47

᾿Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·
προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις,
οἳ κατεσθίουσι τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήψονται περισσότερον κρῖμα.

Νεοελληνική Απόδοση

Ο Ιησούς κατακρίνει τους γραμματείς

Ενώ άκουγε λοιπόν όλος ο λαός, είπε στους μαθητές του:
«Προσέχετε από τους γραμματείς που θέλουν να περπατούν με στολές και αγαπούν χαιρετισμούς στις αγορές και πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές και τα πρώτα καθίσματα στα δείπνα,
οι οποίοι κατατρώνε τις οικίες των χηρών και για πρόφαση κάνουν μακριές προσευχές. Αυτοί θα λάβουν περισσότερη καταδίκη».

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΑ'(21) 1-4

Ἀναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους·
εἶδε δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά,
καὶ εἶπεν· ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν·
ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε.

Νεοελληνική Απόδοση

Το δίλεπτο της χήρας

Σήκωσε, λοιπόν, το βλέμμα του και είδε τους πλούσιους που έριχναν στο θησαυροφυλάκιο τα δώρα τους.
Είδε τότε κάποια χήρα φτωχή να ρίχνει εκεί δύο λεπτά,
και είπε: «Αλήθεια σας λέω ότι αυτή η φτωχή η χήρα έριξε περισσότερο απ’ όλους.
Γιατί όλοι αυτοί έριξαν από το περίσσευμά τους στα δώρα, αυτή όμως από το υστέρημά της, όλη την περιουσία που είχε έριξε».

15 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου μαρτύρων και Ομολογητών και η αρχή της νηστείας των Χριστουγέννων. Διαβάστε για τη νηστεία των Χριστουγέννων και το Σαρανταλείτουργο.

Δείτε στο βίντεο παρακάτω για τον βίο, τους αγώνες, την κήρυξη του Ευαγγελίου, το μαρτύριο και το Απολυτίκιο των Αγίων Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου των Ομολογητών.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Όλες οι σημαντικότερες ειδήσεις τώρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)
 1. Ειρήνη 2 χρόνια πριν

  Ευχαριστώ αν μπορείτε βάλτε τα παρακάτω στο σαρανταλείτουργο σας

  Υπέρ γονέων κ τέκνων οικογένειας συζυγίας τεκνογονιας ανάδοχης κουμπαριας συγγένειας φιλίας ευχαριστώ

  Υπέρ απόκτησης του Αγίου Πνεύματος οποίου θέλει κ συνεργάζεται να στραφούμε στον Χριστό ως μόνο Σωτήρα κ να Τον δοξάζουμε ως παίδες εν καμινω

  Υπέρ υγείας φωτισμου μετάνοιας ειρήνης δοξολογίας ελευθερίας, συγχωρητικοτητας αγαπης προς Θεό πλησίον εαυτό κ εχθρό, να ενίσχυσης πίστης κ εμπιστοσύνης στον Θεό υπομονης να αναδείξει ο Θεός εργάτες Του ευχαριστώ

  Υπέρ αβαπτιστων για να βαπτιστούν ανεκκλησιαστων ανεξομολογητων ακοινωνητων χωρίς χρίσμα με πολιτικό γάμο κ γενικά εκτός μυστηρίων της εκκλησίας για να επιστρέψουμε στον Χριστό κ την Παναγία ευχαριστώ

  Υπέρ Ελλήνων Κυπρίων γειτόνων φίλων και εχθρών Ευρωπαίων Ασιατών Αφρικανών Αμερικανών Αυστραλών άσπρων μαύρων κίτρινων ερυθρών κ όλων των φυλών της γης να στραφούμε στον Χριστό κ την Παναγία ευχαριστώ

  Υπέρ κλήρου μοναχικού τάγματος πρώην ιερεων κ μοναχών ιεραποστόλων λαού ευχαριστώ

  Υπέρ πάσης αγιοταφιτικης αδελφότητας σιναητων Αγιορειτών μετέωρητων πάσης μονής ενορίας εκκλησίας ευχαριστώ

  Υπέρ αρχιερέων ιερεων διακόνων ψαλτών επιτροπών ποιμνίου οικογενειών ενοριτών συνοδειων της εκκλησίας σας που διαβάζει τα ονόματά μας ευχαριστώ

  Υπέρ πατριαρχων κ πατριαρχείων αρχιεπισκόπων κ αρχιεπισκοπων ιερών συνόδων αρχιμανδρειτων εξομολογων ιερεων διακόνων ψαλτών επιτροπών ποιμνίου πασών λειτουργών κ επαγγελματιών ευχαριστώ

  Υπέρ πατριαρχων Βαρθολομαίου Θεοδώρου Θεοφίλου Ιωάννη Πορφυρίου Κυρίλλου κ όποιου άλλου υπάρχει κ δεν ξέρω ευχαριστώ

  Υπέρ αρχιεπισκόπων Ιερωνύμου Ιερωνύμου Ιερωνύμου Ιερωνύμου Αναστασίου Αυστρίας Κονγκό Σιγκαπούρης Κωνσταντίνου Κορέας ελπιδοφόρου ιωλ Βαρνάβα Ιγνατίου Συμεών Δανιήλ Γαβριήλ Σεραφείμ Νικολάου Σιδηροκάστρου Ειρηναίου Νεκταρίου Νεκταρίου Παντελεήμονα Παντελεήμονα Κοσμά Κύριλλου Αμβρόσιου Γεωργίου γεωργιου Γεωργίου δημητριου Δημητρίου Αθανασίου Βασιλείου Μαξίμου Νικολάου Ιουστίνου Θεολόγου Θεολόγου Θεολόγου Θεολόγου Ιγνατίου Θεόκτιστου Ιεροθέου Ιεροθέου Ιεροθέου Ιεροθέου Παύλου παυλου Παύλου παυλου Νεοφύτου Αθανασίου Θεόκτιστου Θεοκλήτου επιφανιου Ιουστίνου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Σμύρνης Περγάμου κ οποίου άλλου υπάρχει κ δεν ξέρω ευχαριστώ

  Υπέρ πρώην ιερεων κ μοναχών Δημητρίου Γεωργίου Ανδρέα ευχαριστώ

  Υπέρ μοναχών κ συνοδειας Γαβριήλ Κύριλλου Γαβριήλ Ειρηναίου Νεκταρίου Νεκταρίου Παντελεήμονα Παντελεήμονα ευδοκιμού ευδοκιμού Νικηφόρου Ναθαναήλ Σπυρίδωνα Σπυρίδωνα Φιλίππου Φανουρίου Αρσενίου Σάββα παρασκευής Παρασκευή καλλιροης Γεωργίου γεωργιου Δημήτριου Νίκων Εφραίμ Εφραίμ Εφραίμ Ιωακείμ ευδοκιμού Νικηφόρου Συμεών Νεκταρίου κ όποιου άλλου υπάρχει κ είδα μίλησα άκουσα επισκέφθηκα την μόνη τους ευχαριστώ

  Υπέρ ιερεων διακόνων ψαλτών επιτροπών ποιμνίου οικογενειών ενοριτών συνοδειων Αλεξάνδρου Πέτρου Πέτρου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Γεωργίου γεωργιου Γεωργίου γεωργιου Δημήτριου Δημητρίου Δημητρίου Θωμά Παναγιώτη Σπυρίδωνα Σπυρίδωνα Σπυρίδωνα Σπυρίδωνα Σεβαστιανού Ευάγγελου Αντωνίου Χρήστου Θεμιστοκλή Θεμιστοκλή Κωνσταντίνου Παϊσίου Εφραίμ Ειρηναίου Νεκταρίου Νικηφόρου Σπυρίδωνα Χαραλάμπους Ελπιδίου Αθανασίου Βασιλείου Μαξίμου Νικολάου Αντωνίου Αντωνίου Κωνσταντίνου Ματθαίου κ οποίου άλλου υπάρχει κ είδα μίλησα άκουσα επισκέφθηκα το ν ναό του ευχαριστώ

  Υπέρ ειρήνης φίλων οικείων συγγενών κ όλων ίνα πάσι ωσι εν ευχαριστώ

  Υπέρ Ιορδανας τέκνων κ εγγονων ευχαριστώ

  Υπέρ αναπαύσεως Φωτίου παππού προς παππού φίλων οικείων συγγενών Νικολάου Αθήνας Κωνσταντίνου Γεωργίου γεωργιου Μαρίας Ευαγγελίας παρθενωπης Θωμά Αικατερίνης ζαχαρινας Πετρούλας βασιλικής Ηρακλή Ηλία μήνα Δημητρίου Δεσποίνης Νικολάου Μαρίας Ιωάννη αθανασίας Ευθυμίου ειρήνης σοφίας Ευστράτιος Ιωάννη κωνσταντινιας Θεοδώρας κ όλων όσων κηδεύτηκαν χωρίς τελετή κηδείας λόγω Κορωνοιου ή άλλου λόγου, ευχαριστώ

  Υπέρ αναπαύσεως κ όλων των κεκοιμημένων ευχαριστώ

  Υπέρ αναπαύσεως αυτόχειρων αβαπτιστων μωρών από έκτρωση αποβολή, πριν κατά μετά την γέννα κ γονέων και εμπλεκομένων σε αυτό ευχαριστώ

  Υπέρ αυτόχειρων Δημητρίου Ματθαίου Βασιλείου Σταύρου Γεωργίου Σπυρίδωνα ιερέα Σταύρου Ελένης γαλήνης ευχαριστώ

  Ευχαριστώ καλό σαρανταήμερο κ με το καλό να γεννηθεί να αναστηθεί ο Χριστός μέσα μας κ να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα που Αυτό θα μας οδηγήσει κ λευτερωσει ως ανθρωπους

  ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.