Μετά από τη σειρά δημοσιεύσεων για τις μορφές μαγείας κι άλλων αρνητικών επιβουλών ήρθε η ώρα να σας δημοσιεύσω κι ορισμένους τρόπους προστασίας κι άμυνας από αυτές. Μια σημαντική και ενδεδειγμένη “μαγική πρακτική” είναι η προστασία, είτε από φυσικούς κινδύνους είτε από βία, ασθένεια ή πόνο και παράλληλα από ψυχική οδύνη, απόγνωση, αρνητική ενέργεια που κάποιος ηθελημένα ή άθελα μας στέλνει.

Δυστυχώς, η καθημερινή μας πραγματικότητα απορρίπτει την δύναμη της αρνητικής ενέργειας, θεωρείται δε αυτή, τρέλα, ηλιθιότητα, ή ακόμη χειρότερα έλλειψη μόρφωσης και ένδειξη χαμηλού επιπέδου και ακολουθεί η κατακραυγή. Όμως, ακριβώς αυτός ο αφορισμός είναι που δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στο “κακό” και δρα ανενόχλητο και απόλυτα ελεύθερο. Το κακό μάτι, η βασκανία η γλωσσοφαγία, η κατάρα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά συσσώρευση αρνητικής ενέργειας που μας αρρωσταίνει. Επίσης, τα περίεργα σακουλάκια και αντικείμενα που έβρισκαν στα σπίτια ή στα πράγματα τους κάποιοι και μιλούσαν γι’ αυτά με φόβο στην φωνή τους είναι όργανα, υλικές προβολές της αρνητικής ενέργειας που κάποιος έστρεψε με δόλο εναντίον κάποιου άλλου. Τί λοιπόν μπορούμε εμείς να κάνουμε για να προστατευθούμε;

Είχα αναφέρει σε προγενέστερη δημοσίευση πως ακόμη και η εκκλησία μας, αλλά και όλες οι θρησκείες του κόσμου δέχονται τη μαγεία και την αρνητική επίδρασή της. Μάλιστα ανήρτησα πρόσφατα και την ειδική προσευχή που διαβάζεται σε χριστιανικούς ναούς από ιερείς, όταν κάποιος απευθυνθεί σε περίπτωση που έχει υποστεί μαγεία ή βασκανία. Δε σας μίλησα όμως για τον Άγιο Κυπριανό, ο οποίος έδωσε την ιερή αυτή προσευχή μεταξύ πολλών άλλων για τη “λύση της μαγείας”. Κάποτε ήταν μάγος … Ας κάνουμε λοιπόν εδώ μια ιστορική αναδρομή, αναδημοσιεύοντας από πηγές ένα σύντομο αφιέρωμα στον Άγιο Κυπριανό και την Αγία Ιουστίνη που θεωρούνται προστάτες κατά της μαγείας από όλο τον χριστιανικό κόσμο.

Άγιος Κυπριανός – Αγία Ιουστίνη

“… Σύμφωνα με την θρησκευτική παράδοση ο Άγιος Κυπριανός είναι ο Άγιος στον οποίο προσεύχονται οι πιστοί που θεωρούν ότι έχουν “χτυπηθεί” από τη μαγεία. Ποια όμως είναι η ιστορία πίσω από τον Άγιο Κυπριανό και γιατί αυτός ειδικά θεωρείται ως ο κατεξοχήν Άγιος κατά της μαγείας;

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, ο Άγιος Κυπριανός ο οποίος έζησε τον 3ο αιώνα δεν ήταν καν Χριστιανός. Αντίθετα, ήταν ένας από τους πιο ονομαστούς μάγους της εποχής του. Λέγεται πως εξαιτίας της πολύ καλής οικονομικής κατάστασης της οικογένειας του, είχε ταξιδέψει σε αρκετές χώρες και είχε διδαχθεί αποκρυφιστικές πρακτικές. Σε κάποιες από τις βιογραφίες του καταγράφεται ότι ήταν τόσο ισχυρός μάγος που επικοινωνούσε απευθείας με τον ίδιο τον Σατανά! Κομβικό γεγονός στην ζωή του ήταν η προσπάθεια του να “μαγέψει” μια νεαρή γυναίκα, την Ιούστα, για λογαριασμό ενός ευγενή. Εκείνος ήθελε να την παντρευτεί αλλά εκείνη είχε αφιερωθεί στο Θεό, έτσι ο ευγενής πήγε στον πιο φημισμένο μάγο για να της κάνει μάγια.

Οι βιογράφοι του Αγίου Κυπριανού υποστηρίζουν πως ήταν τέτοια η δύναμη της πίστης της Ιούστας που ακόμη και τα πιο ισχυρά μάγια του δεν έπιαναν πάνω της. Λέγεται δε, πως ο ίδιος ο Σατανάς αποκάλυψε στον Κυπριανό πως δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο Κυπριανός, όχι μόνο σταμάτησε να ασκεί τη μαγεία, αλλά βαπτίστηκε Χριστιανός. Έφτασε να γίνει μέχρι και Επίσκοπος. Ο ίδιος χειροτόνησε την Ιούστα, διακόνισσα και της έδωσε το όνομα Ιουστίνη.

Ο Κυπριανός και η Ιουστίνη αφιέρωσαν τη ζωή τους στην διάδοση του Χριστιανισμού, μέχρι τη στιγμή που συνελήφθησαν από τους ειδωλολάτρες. Το τέλος τους ήταν μαρτυρικό. Με εντολή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, αποκεφαλίστηκαν. Με το πέρασμα των χρόνων οι πιστοί εξαιτίας της παλαιάς ενασχόλησης του Κυπριανού με την μαγεία τον συνδύασαν με τους εξορκισμούς. Μάλιστα υπάρχει μια ευχή κατά της μαγείας η οποία αποδίδεται στον Άγιο Κυπριανό”.

Ακολουθεί η προσευχή που θεωρείται και η πιο ισχυρή όλων για τη λύση της μαγείας, η οποία μπορεί να διαβαστεί από τους χριστιανούς κι όσους έχουν το βιβλίο του Αγίου Κυπριανού (μπορούν να την βρουν εκεί) ή να την αναζητήσουν στο διαδίκτυo, αλλά και να την αντιγράψουν κι από εδώ για ιδία χρήση. Βοηθά βεβαίως περισσότερο όταν γίνεται συνικεσία, δηλ. εάν κάποιος σας τη διαβάζει και συμπροσεύχεται μαζί σας. Ο τρόπος που πρέπει να διαβαστεί, απαιτείται να είναι ταχύς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εδώ, θέλω να προσθέσω, πως η ταχύτητα και χωρίς λάθη ανάγνωσή της είναι βαρύνουσας σημασίας! Εάν θεωρείτε ότι θα δυσκολευτείτε, διαβάστε τη πολλές φορές από μέσα σας για να εξασκηθείτε. Εάν πάλι διστάζετε, μπορείτε ν´ απευθυνθείτε στον αρμόδιο ιερέα σας. Η προσευχή αυτή, είναι πανίσχυρη και από τους ιερείς διαβάζεται σπάνια και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις πασχόντων. Κατ´ ιδίαν μπορώ να σας μιλήσω περαιτέρω γι αυτό και ΤΙ πρέπει να προσέξετε.

Προσευχή Αγίου Κυπριανού λύουσα την μαγεία

“Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο κρατών καί κυβερνών τά πάντα, Άγιος καί δεδοξασμένος υπάρχεις. Διό Βασιλεύ τών Βασιλευόντων καί Κύριε τών Κυριευόντων δόξα σοί. Ο καθήμενος εν τώ φωτί τώ απείρω καί απροσίτω βροτοίς, όπερ είδον δυνάμεις χιλιάδες καί μυριάδες Αγίων Αγγέλων καί Αρχαγγέλων. (Σύ γιγνώσκεις τά κρύφια του ταπεινού δούλου σου Κυπριανού. Ότι ουκ εγίγνωσκον πρότερoν τά σά θαυμάσια Κύριε παντοδύναμε.) Σύ ει μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός ο Θεός ημών.

(Ο ευδοκήσας εξ αναξίου γενέσθαι μέ άξιον καί συζησάμενος τώ εν σοί πόθω καί αγάπη πρός ακοήν τών Αγίων σου Αποστόλων καί Ιερομαρτύρων καί πάντων σου τών Αγίων.)

(Παρακαλώ δέ τήν σήν φιλανθρωπίαν, ίνα όπου επλεόνασεν η αμαρτία υπερπερισσεύη η χάρις σου Κύριε, ότι εκράτουν τά νέφη καί ουκ έβρεχον, έδενον τήν γήν καί ουκ έδιδε τούς καρπούς αυτής. Τάς αμπέλους καί ουκ εβλάστανον, τά ποίμνια τών προβάτων καί ουκ εποίουν γάλα, τά αιγίδια καί ουκ εγέννων, τούς άνδρας καί ουκ εσμίγοντο μετά τών γυναικών αυτών, τάς μητέρας καί ουκ ετεκνοποίουν, τά πλοία καί ουκ επλέον, τά εργαστήρια καί ουκ ειργάζοντο, τούς αλιείς καί ούχ ηλίευον, τούς κήπους καί ουκ εποίουν λάχανα, τά δένδρα καί ουκ εκαρποφόρουν, τούς ποταμούς καί ουκ έτρεχον, τούς μύλους καί ουκ εγύριζον, τούς αδελφούς καί ανδρόγυνα εις αφιλίωτον έχθραν έφερον καί τούς διεχώριζον, εποίουν τό θέρος χειμώνα καί τόν χειμώνα θέρος, ταύτα πάντα ειργαζόμην φαντασία τελεία.)

Άρτι δέ Κύριε ο Θεός ημών ικετεύω σέ καί παρακαλώ, ίνα διά τής εμής προσευχής ενώπιόν Σου Θεέ καί Κύριέ του Ελέους ως Θυσία ευπρόσδεκτος γενέσθω σοί. Καί πάς άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαρισθή όλως. Ή αγρός ή κήπος ή κτήμα ή μύλος ή πλοίον ή αλιεύς ή μελίσσιον ή έμπορος ή επιστήμων ή άρχων ή αρχόμενος ή τεχνίτης ή μεταξοσκώληξ ή καί ο/η/οι δούλος/η/οι τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) σύν παντί τών οίκω αυτού/αυτής/αυτών. Άν είναι δεδεμένος/η/οι μέ μαγείας καί πονηρά έργα ή γοητείας ή από 72 γλωσσοφαγιών εστίν εμποδισμένος/η/οι καί μαγευμένος/η/οι καί εγκλείη/η/ουν 365 λόγια της Μαγείας άτινα έρχονται πρός βλάβην καί κατανάλωσιν τού/της/των δούλου/ης/ων τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) σύν παντί τώ οίκω αυτού/αυτής/αυτών.

Παρευθύς όπου αναγνωσθή η παρούσα ικετήριος δέησις καί προσευχή (μου) ενώπιόν της Σής χάριτος τού Θεού ελευθερωθή πάς ο κόσμος καί τόπος εκ πάσης οργής τέ καί ασθενείας καί εκ παντός δεσμού καί μαγείας καί πάσης φαρμακείας καί γοητείας, πάσης βασκανίας καί καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, αμελείας ή νωθρότητος, ακρατείας, αφροσύνης, αδυναμίας καί απογνώσεως πάσης αδικίας καί πάσης πλάνης ή απάτης, ή εμποδίου προερχομένων υπό τού διαβόλου ομοίως καί ο/η/οι δούλος/η/οι τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) σύν παντί τώ οίκω αυτού/αυτής/αυτών. Καί έστω λελυμένος/η/οι καί λελυτρωμένος/η/οι εν τώ ονόματι τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Καί είτε εν τώ ουρανώ εισίν αί μαγείαι καί τά φαρμακεύματα εκείνα ή εν τή γή ή εν τή θαλάσση ή εν παντί τόπω καί εδάφει ευθύς τή ώρα ταύτη λυθήσονται καί καταργηθήσονται από τού/της/των δούλου/ης/ων τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) καί από παντός του οίκου αυτού/αυτής/αυτών καί ελευθερωθήσεται ο/η/οι δούλος/η/οι τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) καί πάς ο οίκος αυτού/αυτής/αυτών από πάσης ώρας πονηράς καί γοητείας ή οφθαλμών πονηρών ή φθόνου ή καταλαλιάς ή γλωσσοφαγιάς ή μαγείας ή φαρμακείας ή κατάρας ή αναθέματος ή αφορισμού καί πάσης βλασφημίας ή ενεργείας του.

Ευθέως αναχωρήσατε από τού/της/των δούλου/δούλης/δούλων τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) πάσα η επήρεια τού πονηρού επί τή επικλήσει τού Παναγίου σου ονόματος τού Πατρός καί τού μονογενούς Υιού καί τού Αγαθού καί Ζωοποιού Πνεύματος καί διά τής προσευχής εμού (τού ταπεινού καί ευλαβούς δούλου σου Κυπριανού) φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθήσονται καί καταργηθήσονται αί πονηρίαι αυτών, καί τά νέφη δώσωσιν υετόν επί πάσαν τήν γήν, καί η γή δώση τά γενήματα αυτής εις τόν καιρόν αυτών, καί τά δένδρα καρποφορήσωσι, καί οι αμπελώνες ευφορήσωσι πλήθος βοτρύων, καί αί γυναίκες λυθήσωνται καί ελευθερωθήσωνται από τού κάκου τών μητρών αυτών.

Ομοίως καί τά κτήνη τών ποιμένων καί πάς ο κόσμος, άρχων, ή αρχόμενος, ή κήπος, ή μελισσουργός, ή μεταξουργός καί πάσα η κτήσις λυθήσεται από παντός δεσμού καί δαίμονος. Ομοίως καί ο/η/οι δούλος/η/οι τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων), σύν παντί τώ οίκω αυτού/αυτής/αυτών καί τοίς πράγμασιν αυτού/αυτής/αυτών, καί έστω ελεύθερος/η/οι καί λελυτρωμένος/η/οι από πάσης ασθενείας καί ώρας κακής καί παντός δαίμονος καί αντικειμένης δυνάμεως δεόμεθά σου, ίνα λυθώσι καί αφανισθώσι τά πονηρά έργα διά τής επικλήσεως τού Παναγίου Πνεύματος τού Θεού Σαβαώθ.

Καί ει εν τώ Ουρανώ έστι δεδεμένος/η/οι καί εμποδισμένος/η/οι ο/η/οι δούλος/η/οι τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) λυθήτω, ή εν τή γή, ή εν ανωφλίω λυθήτω, ή εν κατωφλίω, ή εν δέρματι αλόγου, ή εν σιδήρω, ή εν λίθω, ή εν ξύλω εκάρφωσαν τά πονηρά έργα λυθήτωσαν καί ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν, ή εν γραμματίω διά μελένης, ή αίματος ανθρώπου, ζώου, πτηνού, ιχθύος, ή διά μολύβδου, ή διά κινναβάρεως, ή διά ζωμού λεμονιού, ή δί´ άλλου τινός έγραψαν αυτά καί έθηκαν εν τινι τόπω καί διεσκέλισεν αυτά ο/η/οι δούλος/η/οι τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) πρός βλάβην αυτού/αυτής/αυτών τή ώρα ταύτη λυθήτωσαν καί καταργηθήτωσαν καί εκριζωθήτωσαν τά τής μαγείας έργα από τούς τόπους καί κατοικίας εκεί όπου αναγινώσκεται η δέησίς (μου) καί προσευχή αύτη, ή εν αυλαίς τού οίκου αυτού κατέχωσαν, ή διέσπειραν αυτά, ή μετάλλου τινός εποίησαν τά κομβοδέματα εκείνα λυθήτωσαν, ή εις κόκκαλα διεπέρασαν αυτά, ή εν τή θαλάσση, ή εν φρέατι, ή εν μνήματι ερρίφθησαν λυθήτωσαν, ή μέ όνυχας ανθρώπων, ζώων, ή πτηνών ζώντων ή τεθνεώτων, ή μέ χώμα τεθνεώτων εποίησαν τά φάρμακα εκείνα λυθήτωσαν, ή υπό πλακός επλακώθησαν ή από πασσάλους, ή καρφιού εκαρφώθησαν, ή διά βελόνης επέρασαν αυτά, λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή διά αργύρου, ή χρυσού, ή δί´ άλλου τινός μετάλλου εποίησαν τά πονηρά έργα λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή διά μαλλίου, ή βαμβακιού, ή μετάξης, ή λινάρεως, ή κανάβεως, ή δί´ άλλου τινός χόρτου έδεσαν ταύτα λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή εις κράββατον κατέχωσαν αυτά λυθήτωσαν τήν ώρα ταύτην, ή διά βρόχου, βούρλου ή άλλου τινός έδεσαν, λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή εν ύδατι εποίησαν αυτά ή κούφω ξύλω ή κοχλάζοντι ύδατι άν έβρασαν αυτά λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην, ή εν αίματι ανθρώπου, ζώου, ή πτηνού, ή ιχθύος ζώντων ή τεθνεώτων εποίησαν αυτά ως σύ, Κύριε ο Θεός ημών γινώσκεις τούς τόπους καί τρόπους καί τούς ανθρώπους, λυθήτωσαν τήν ώραν ταύτην καί διαρρηχθήτωσαν τά τής μαγείας έργα ένθα κείνται, καί τόν/την/τους μέν δούλον/ην/ους σου (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) διαφύλαξον σύν παντί τώ Οίκω αυτού/αυτής/αυτών, τά δέ πονηρά έργα λυθήτωσαν καί απωλεσθήτωσαν καί ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν από τόν/την/τους δούλον/δούλην/δούλους τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) εν ονόματι τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος καί διά τής δόξης τού Μεγάλου Θεού τού Ζώντος συντριβήτωσαν τή δυνάμει τού Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού πάσαι αί εναντίαι δυνάμεις, αναχωρησάτωσαν τά τής Μαγείας έργα καί απομακρυνθήτωσαν από τόν/την/τους δούλον/ην/δούλους τού Θεού (όνομα πάσχοντος/πάσχουσας/πασχόντων) μίλια 65 πρεσβείαις τών μαρτύρων καί πάντων τών Αγίων σου. Αμήν.

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (1)
  1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΕΡΜΠΗ 4 μήνες πριν

    ΣΑΣ ΙΚΕΤΕΥΩ ΕΧΩ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΓΙΑ Κ ΓΩ Κ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΔΕ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΛΕΥΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ , ΕΙΜΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΒΑΡΟ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΒΓΑΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΚΟΜΑ Κ ΑΝ ΘΕΛΩ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΒΑΡΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΔΝ ΕΧΩ ΘΕΜΑ ΔΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ.

    ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.