Γέροντα, συχνά βλέπω τά ελαττώματα τών άλλων καί τους κρίνω.

Την αρρώστια την δική σου την ξέρεις;

-Όχι.

-Γι’ αυτό ξέρεις τήν αρρώστια των άλλων.

Αν ήξερες τήν δική σου αρρώστια, δέν Θά ήξερες τήν αρρώστια τών άλλων. Δέν λέω νά μή συμμετέχης στον πόνο τους, ἀλλά νά μήν ἀσχολήσαι μέ τά σφάλματα τους.

Αν ό άνθρωπος δεν άσχολήται μέ τον εαυτό του, ό πειρασμός θα του άνοιξη δουλειά να ἀσχολήται με τούς άλλους.

Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τον άλλον.

Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα πού βγάζει από τον εαυτό του κρίνει λανθασμένα και τούς άλλους.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.