Δέξου και βοήθησε να διατηρηθεί καθαρή και ανεπίληπτη η συμβίωσή τους· και αξίωσέ τους να φτάσουν σε βαθιά γηρατειά τηρώντας με καθαρή καρδιά τις εντολές σου.

Διαβάστε την ευχή που λέει ο ιερέας στο γάμο:

Κύριε ὁ Θεός μας, Σύ πού, σύμφωνα μέ τή μέριμνα γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, θεώρησες καλό στήν Κανά τῆς Γαλιλαίας νά ἀναδείξεις τίμιο τό γάμο καί ἔτσι νά τόν ἐξυψώσεις καί νά τόν ἁγιάσεις μέ τή δική σου ἐκεῖ παρουσία, Σύ ὁ ἴδιος καί τώρα τούς δούλους σου τόν (…) καί τήν (…), πού δέχτηκες καί θέλησες νά συνδεθοῦν μεταξύ τους μέ τό δεσμό τοῦ γάμου, διαφύλαξέ τους καί κάμε τους νά ζοῦν μέ εἰρήνη καί ὁμόνοια. Ἀνάδειξε τίμιο τό γάμο τους· διαφύλαξε καθαρή καί ἀμόλυντη τήν κλίνη τους· δέξου καί βοήθησε νά διατηρηθεῖ καθαρή καί ἀνεπίληπτη ἡ συμβίωσή τους· καί ἀξίωσέ τους νά φτάσουν σέ βαθιά γηρατειά τηρώντας μέ καθαρή καρδιά τίς ἐντολές σου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.