Την 13η Μαΐου ε.έ η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην περιοχή Νιέρι προκειμένου να ενθρονίσει τον πρώτο Επίσκοπο Νιέρι και Όρους Κένυας κ.Νεόφυτον.

        Αμέσως μετά την άφιξη του Μακαριωτάτου και την ενθουσιώδη υποδοχή από τους πιστούς, η Α.Θ.Μ. χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και προηξήρχε της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος των Σεβ. Μητροπολιτών Ναιρόμπι κ. Μακαρίου, Ζάμπιας κ.Ιωάννου και των Θεοφ. Επισκόπων Μπουρόυντι και Ρουάντας κ. Ιννοκεντίου, Νιέρι κ.Νεοφύτου και Κισούμου κ.Αθανασίου. Επίσης, στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν άνω των 100 ιερέων, προσελθόντων από την ευρύτερη περιοχή για το ιστορικό γεγονός της Ενθρονίσεως.

       Παρόντες ήταν ο αναπληρωτής Κυβερνήτης και ο Βουλευτής του Νιέρι, καθώς και λοιποί πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι εξέφρασαν την χαρά και ικανοποίησή τους για την ενθρόνηση του νέου Επισκόπου και υπεσχέθησαν στον Μακαριώτατον ότι θα συνεργαστούν όλοι μαζί για την ανύψωση του πνευματικού, φιλανθρωπικού και βιωτικού φρονήματος της επαρχίας αυτής.

       Ο Θεοφιλέστατος κ.Νεόφυτος ευχαρίστησε την Α.Θ.Μ. και την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, εκφράζοντας συνάμα την υπακοή, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς το Σεπτό Κέντρο και τον Προκαθήμενον αυτού.

       Τέλος, μετά το πέρας της λατρευτικής Συνάξεως, ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα από τις χορωδίες των ενοριών της Επισκοπής Νιέρι και πλούσιο γεύμα προς όλους τους συμμετέχοντες.

Ακολουθεί η ομιλία του Μακαριωτάτου :

        «Ούτως ημάς λογιζέσθω άνθρωπος ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού…». (Α΄ Κορ. δ΄ ).

        Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Νιέρι και Όρους Κένυας κ. Νεόφυτε.

        Σεβασμιώτατε Άγιε Ναιρόμπι κ. Μακάριε.

        Άρχοντες λαού και παιδιά μου αγαπητά και περιπόθητα.

        Έχει λεχθή ότι μόνο στους πιστούς ανήκει η ταπείνωσι και μόνο στους ταπεινούς η πίστη.

         Πίστη και ταπείνωση, δύο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει διά βίου να συνοδεύουν αυτόν που καλείται κάθε φορά να γίνει συνεργός στού Θεού το «γεώργιον» και στού Θεού την οικοδομή.

        Έχοντας ήδη λάβει το της Αρχιερωσύνης μέγα «αξίωμα» μη θεωρήσεις ποτέ, ούτε για μια στιγμή, ότι έλαβες αξίωμα με δύναμη κοσμική και κριτήρια ανθρώπινα.

         Ο δρόμος που καλείσαι από σήμερα να βαδίσης είναι δρόμος μαρτυρίου και μαρτυρίας Χριστού.Δεν ενθρονίζεσαι επί θρόνου επηρμένης εξουσίας αλλ’ επί θρόνου μαρτυρικού.

        Η αλαζονεία, το φιλό-πρωτο και η ανθρωπαρέσκεια αναφύονται σε ανθρώπους που διαποτίζονται από φρόνημα κοσμικό. Είναι πάθη ψυχής που υποδαυλίζονται από το μισόκαλο δαίμονα και αιώνιο εχθρό του ανθρώπου.

        Το πνεύμα της υπερηφανείας είναι ξένο προς το γνήσιο άνθρωπο του Θεού. Αν το εγώ δεν συντριβεί, ο άνθρωπος δε μπορεί να μεταμορφωθεί σε πρόσωπο. Δεν βλέπει ως πρόσωπα και εικόνες Θεού τους άλλους ανθρώπους και κατ’ επεκτασιν «δεν βλέπει Θεού πρόσωπον»!

        Η υπερηφάνεια τον τυφλώνει. Η υπερηφάνεια του σκοτίζει το νού. Και η εγωπάθεια καταπνίγει το έργο του Θεού, που ήρθε ταπεινός, συνανεστράφη τους ανθρώπους ταπεινά και οδηγήθηκε στο Μαρτύριο του Σταυρού «ως πρόβατον επί σφαγήν».

        Σήμερα στη χαρά της Ενθρονίσεως σου, αγαπητέ μου Νεόφυτε, καταθέτω αυτά τα καρδιακά λόγια μέσα από τα βάθη της πατρικής μου καρδιάς για σένα, προκειμένου να σε στηρίξω στη πίστη της ταπείνωσης και στη ταπείνωση της πίστης.

 Χωρίς φρόνημα ταπείνωσης, χωρίς ταπεινό φρόνημα τίποτε δε μπορεί να επιτευχθή σωστά και τίποτε δε μπορεί να δώση καρπούς πνευματικούς αν δεν έχει φυτευθή με ταπεινοφροσύνη.Σήμερα λοιπόν πούη φλόγα της εν Χριστώ ελπίδας φαίνεται να τρεμοσβήνει, απειλούμενη από τους ανέμους των ερίδων, εθνικών και διεθνών, πολιτικών και κοινωνικών, ιδεολογικών και θρησκευτικών, αγωνίσου να μη χαθεί από τις ψυχές των ανθρώπων του ποιμνίου σου, η δύναμη της πίστης να μετακινήσει όρη καίη αποτελεσματικότητα της ταπεινής προσευχής να αποτελέσει την προεικόνιση της ειρήνευσης της κτίσης του Θεού.

        Αγωνίσου, να μη χαθεί από τις ψυχές των ανθρώπων η πίστη στη δυνατότητα διαμόρφωσης των σχέσεων με τον συνάνθρωπο στο πρότυπο της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο, όπως αυτή έλαβε σάρκα και οστά στο θεανδρικό πρόσωπο του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο Οποίος θυσιαστικώς προσέφερε «εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων» (Α΄Τιμ. 2, 6-7). Οι Ιεραπόστολοί μας σε όλη την Αφρικήεργάζονται θυσιαστικώς για να βιώσει ο Αφρικανός αδελφός την πίστη στον Θεό της Αγάπης ως Αναστάσιμη ελπίδα, νοηματοδότηση του πόνου, φιλανθρωπία και διακονία, δικαιοσύνη και ειρήνη.

        Σήμερα,λοιπόν, καλείσαι να ενθρονισθής στις καρδιές των ανθρώπων.

        Σήμερα καλείσαι να γίνης «γεωργός» στο του Θεού γεώργιον.

        Σήμερα καλείσαι να γίνης νυμφαγωγός ψυχών που θα τις οδηγείς με σύνεσι, πραότητα, αγάπη ταπεινή στον αγρό του Κυρίου, την Αγία Του Εκκλησία.

        Η παρουσία μου στην ενθρόνισί σου αυτά θέλουν να σού επισημάνουν.

        Η Εκκλησία δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν είναι ανθρωπιστικό σωματείο. Είναι Σώμα Χριστού και «μέλη εκ μέρους» είναι η Επισκοπή σου. Μια Επισκοπή που θα έχη τη βάση και την αφετηρία της στο Πατριαρχικό Θρόνο της ένδοξης και μαρτυρικής Αλεξάνδρειας.

 

  Ο Πατριάρχης σου και το Πατριαρχείο σου θα είναι πάντοτε στο πλευρό σου και Συ πάντα σ’ Αυτό το Πατριαρχείο θα απευθύνεσαι για να λάβης ανάλογα κάθε φορά τις πλέον σωστές, υγιείς και κατάλληλες αποφάσεις στην επισκοπική σου πορεία.

        Διάκονος των διακόνων Χριστού είναι ο Επίσκοπος αδελφέ μου.

       Αν η επισκοπική σου δύναμι δεν μεταβληθεί και δεν μεταποιηθεί σε διακονία υπακοής, ταπείνωσης και αγάπης από εκεί που έλαβες αυτή τη Χάρι τότε τίποτε δεν θα είναι κατά Θεό και θα πέφτει στο κενό της ματαιοδοξίας.

       Αν αντιθέτως όλα γίνονται εν υπακοή, εν αγάπη, εν ταπεινώσει, εν αληθεία, εν πραότητι τότε η Επισκοπή σου θα λάμψη ως το φάρο τον Αλεξανδρινό κι εγώ ο Πατριάρχης Σου θα καυχώμαι εν Κυρίω ότι ο Νεόφυτος, όντως εφύτευσεν «αμπελώνα» γεμάτο αγάπη, πίστη και ταπείνωσι.

      Έναν αμπελώνα ψυχών που θα δοξάζουν το Πανάγιο Όνομα του μόνου Ταπεινού Χριστού του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

      Έντεινε και κατευοδού και Αρχιεράτευε ένεκεν πραότητος και δικαιοσύνης και αγάπης ταπεινής πάσας τας ημέρας της ζωής σου.

       Η αγάπη μου και οι Πατριαρχικές μου ευχές θα σε συνοδεύουν πάντοτε. Καλό ξεκίνημα στη πορεία σου. Καλή δύναμη.

 

 

 

Rousou Mina

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.