Την Τετάρτην, 6ην /19ην Αυγούστου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως ανάμνησις του υπό των Ευαγγελιστών αναφερομένου γεγονότος, (Ματθ. 17, 1-8), ότι ο Κύριος παρέλαβε τους τρεις προκρίτους μαθητάς, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννην και ανήλθεν εις το όρος Θαβώρ και εκεί ενώπιον αυτών μετεμορφώθη, 

η όψις του προσώπου Αυτού εγένετο λαμπροτέρα του ηλίου και νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν τους μαθητάς και ενεφανίσθησαν ο Μωϋσής και ο Ηλίας συλλαλούντες μετ’ Αυτού, προλέγοντες την έξοδον Αυτού διά σταυρού εν Ιεροσολύμοις και ηκούσθη φωνή του Πατρός εκ της νεφέλης λέγουσα: «Ούτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα, Αυτού ακούετε» και ο Πέτρος «μη ειδώς ο λέγει είπε Κύριε ποιήσωμεν ώδε τρεις σκηνάς, σοι μίαν και μίαν Μωϋσεί, μίαν Ηλία και μείνωμεν ενταύθα, ίνα διά της θέας ταύτης, ήτοι της εκτυπωτέρας φανερώσεως της θείας Αυτού φύσεως, δείξη το πρωτόκτιστον κάλλος του ανθρώπου προ της πτώσεως και την δυνατότητα επαναποκτήσεως αυτού υπό του ανθρώπου εν Αυτώ και της θεώσεως αυτού κατά Χάριν.

Το γεγονός τούτο εωρτάσθη:

α. εις το όρος Θαβώρ, ένθα και έλαβε χώραν, την νύκτα της εορτής μετά Όρθρου και θείας Λειτουργίας, αγρυπνίας επί Αγίας Τραπέζης, εστημένης επί εστρωμένης και ηυτρεπισμένης εξέδρας εις σχήμα Ιερού Βήματος, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ναζαρέτ κ. Κυριακού και Βόστρων κ. Τιμοθέου, Εξάρχου του Πατριαρχείου εις Κύπρον, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος παρεπιδημούντος Μητροπολίτου Τανάγρας κ. Πολυκάρπου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ως του ηγουμένου της Κανά Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, και του Αρχιμανδρίτου π. Παισίου, Ελληνορθοδόξων Αραβοφώνων, Πρεσβυτέρων και παρεπιδημούντων ιερέων εκ Ρωσίας, Ελλάδος, Ρουμανίας και Ουκρανίας, του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου και του διακόνου π. Αγαπίου, ψάλλοντος ελληνιστί τού του αιδεσιμωτάτου π. Γεωργίου εκ της Μητροπόλεως Ηλείας της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Πατριαρχικού Επιτρόπου Άκκρης – Πτολεμαΐδος Αρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου αραβιστί και παρακολουθούντος εν κατανύξει πολλή εν τω μέσω της νυκτός και της νεφέλης αυτής, ευσεβούς εκκλησιάσματος προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας και εντοπίων αραβοφώνων της περιοχής του βορείου Ισραήλ.

Ευθύς αμέσως πολύς λαός εν φόβω Θεού πίστει και αγάπη αλλά και συνωστισμώ προσήλθεν εις την θείαν Κοινωνίαν δι άφεσιν αμαρτιών, αγιασμόν και ζωήν την αιώνιον. Μετά την θείαν Κοινωνίαν και προ της Απολύσεως, ο Μακαριώτατος ανέγνωσε την ευχήν των σταφυλών κατά την τάξιν. Άμα τη Απολύσει’, ο ανακαινιστής ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Ιλαρίων εδεξιώθη την Πατριαρχικήν συνοδείαν εις το ηγουμενείον.

Την πρωΐαν της εορτής προεξήρξε της θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός τελεσθείσης εντός του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως εν συμμετοχή ευσεβούς λαού αραβοφώνων του Πατριαρχείου εκ των Κοινοτήτων του βορείου Ισραήλ.

Την μεσημβρίαν ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Ιλαρίων παρέθεσε εόρτιον τράπεζαν μετ’ ιχθύων εις την Πατριαρχικήν Συνοδείαν και άλλους.

 

β. Εις την Γεθσημανήν.

Εις την Γεθσημανήν και το Θεομητορικόν Μνήμα εωρτάσθη η εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου διά θείας Λειτουργίας, της οποίας προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, τη συμμετοχή ευσεβούς Εκκλησιάσματος εντοπίων και Ελλήνων προσκυνητών και τη φιλοξενία του ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου.

γ. Εις Ραμάλλαν

Εις Ραμάλλαν και εις την Ιεράν Μονήν της Μεταμορφώσεως του Πατριαρχείου εωρτάσθη η Μεταμόρφωσις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού διά θείας Λειτουργίας, της οποίας προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος εν συμμετοχή αθρόου Ελληνορθοδόξου αραβοφώνου εκκλησιάσματος της πόλεως, ψάλλοντος εν κατανύξει πολλή και συμμετοχή και προσελθόντος εις την θ. Κοινωνίαν.

Μετά την θ. Κοινωνίαν, την ευλογίαν των σταφυλών και την Απόλυσιν, ο δραστήριος Αρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων εδεξιώθη εις το ηγουμενείον την Αρχιερατικήν Συνοδείαν, τη μεσημβρία δε παρέθεσεν εις αυτήν εόρτιον τράπεζαν μετ’ ιχθύων εις εστιατόριον της πόλεως.
 

 

 

 

 

 

Χατζηγιάννης Μ

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.