Ὁ Σεβασμιώτατος στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ μίλησε μέ ἀφορμή τόν στίχο τῶν ἀναγνωσμάτων τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Θεοφάνους, «ὡς χρυσόν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτόν», γιά τίς δοκιμασίες πού ὑπέμεινε στή ζωή του ὁ ἅγιος Θεοφάνης καί τήν ὑπομονή τήν ὁποία ἔκανε καί κατέληξε ἀναφερόμενος στή δοκιμασία τοῦ κορωνοϊοῦ τήν ὁποία ὑφιστάμεθα καί ἐμεῖς σήμερα καί θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε μέ ὑπομονή καί ἀκολουθώντας τίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν, λέγοντας.

«Αὐτό χρειαζόμεθα, ἀδελφοί μου, ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή, νά κάνουμε ὑπομονή, νά κάνουμε ὑπομονή νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτόν τόν κίνδυνο πού εἶναι τόσο μεγάλος καί καθημερινά βλέπουμε ὅτι αὐξάνει.

Αὐξάνει, γιατί δέν σεβόμεθα καί δέν τηροῦμε τά μέτρα ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔθεσαν οἱ εἰδήμονες. Ἐγώ δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ γι᾽αὐτά, δέν εἶμαι εἰδήμων. Ἐγώ μπορῶ νά σᾶς πῶ γιά τά πνευματικά. Γι᾽ αὐτά θά ποῦν οἱ γιατροί, θά ποῦν οἱ ἁρμόδιοι.

Ἔχουμε ὅμως πολλούς πού δέν σέβονται τίς ἀπόψεις αὐτές καί θέλει ὁ καθένας μας νά κάνει ὅ,τι νομίζει ἐκεῖνος. Καί ἔχουν ἀναγάγει τήν περίπτωση αὐτή σέ πνευματική περίπτωση. Δηλαδή, ἄν φορᾶς μάσκα, θά χάσεις τήν ψυχή σου. Φανταστεῖτε σέ τί πλάνη βρίσκονται οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. Θά χάσουμε τήν ψυχή μας!

Ξέρετε πότε χάνουμε τήν ψυχή μας; Ὄχι ὅταν ἔχουμε κλείσει τό στόμα μας, τό στόμα μας καλό εἶναι νά τό κλείνουμε, ὅπως λέγει καί ἡ Γραφή, γιά νά μήν κρίνουμε καί κατακρίνουμε καί συκοφαντοῦμε ἄλλους ἀνθρώπους, εἴτε εἶναι ἱεράρχες, εἴτε εἶναι ἁπλοί ἄνθρωποι. Ἀλλά τά μάτια μας εἶναι ἀνοιχτά, ἀκόμη καί μέ τίς μάσκες.

Καί ξέρετε τί λέει τό Εὐαγγέλιο: ἀπό τόν ὀφθαλμό σου φαίνεται κατά πόσον εἶσαι ἁπλός καί καθαρός ἄνθρωπος, ἤ ἄν εἶναι πονηρό τό μάτι σου, εἶναι πονηρό καί τό σῶμα σου καί οἱ πράξεις σου καί τά πάντα.

Ἑπομένως, μήν ταυτίζουμε αὐτά τά πράγματα μέ τήν πνευματική ζωή. Δέν ἔχουν καμία σχέση. Δυστυχῶς, τό λάθος εἶναι δικό μας, τῶν κληρικῶν, πού βγαίνουμε καί λέμε πράγματα τά ὁποῖα δέν γνωρίζουμε.

Ὑπάρχει κληρικός ἐδῶ στή γειτονιά σας πού λέει ὅτι, ἐάν ἔχετε ἐμβολιασθεῖ, πρέπει νά πᾶτε νά ξαναμυρωθεῖτε. Ποῦ ἀκούστηκε αὐτό τό πράγμα; Αἵρεση εἶναι αὐτό. Καί θέλει καθαίρεση αὐτός ὁ κληρικός, πού εἶναι ἄλλης Μητροπόλεως, βέβαια, δέν εἶναι δικός μας. Πόσο πρέπει νά προσέχουμε τί θά ποῦμε ἐμεῖς οἱ κληρικοί!

Ὅλοι ξέρετε κάποιος ἀρχιερεύς ἀπό τήν Κύπρο λέει πολλά καί διάφορα. Λέει προφητεῖες, λέει τό ἕνα, λέει τό ἄλλο, καί νά πῶς ἦρθαν τά πράγματα νά κολλήσει κορωνοϊό. Φανταστεῖτε, νά σᾶς πῶς τί διάβασα σήμερα καί ἐξεπλάγην, στό site, νά μήν πῶ τό ὄνομα. «Παρουσίασε συμπτώματα τῆς νόσου καί ὑποβλήθηκε σέ τέστ κορωνοϊοῦ μέ τό ἀποτέλεσμα νά εἶναι θετικό.

Σημειώνεται ὅτι ὁ τάδε Μητροπολίτης δέν εἶναι ἐμβολιασμένος κατά τῆς covid–19. Ὁ γνωστός οὐκ ὀλίγες φορές ἔχει μιλήσει ὑποτιμητικά γιά τόν ἰό, μάλιστα σέ παλαιότερη ὁμιλία του, ἐνώπιον πιστῶν», τί λάθος εἶναι νά μιλοῦμε στούς πιστούς καί νά λέμε πράγματα! «ἀνέφερε ὅτι ὁ κορωνοϊός εἶναι ἀποτέλεσμα σαρκικῶν ἁμαρτιῶν.

Τά αἴτια τῶν ἐπιδημιῶν δέν εἶναι τά μικρόβια, εἶναι οἱ ἁμαρτίες», λέγει, «οἱ μαγεῖες ὅλων τῶν μορφῶν, τά ἀφύσικα σαρκικά ἁμαρτήματα, οἱ βλασφημ;iες, οἱ ἀθεΐες, πού γίνονται ἐπάγγελμα πλέον, πού γίνονται νόμος καί διδάσκονται ὅλες αὐτές οἱ περιπτώσεις».

Βλέπετε πόσο κακό εἶναι νά μιλᾶμε. Ὁρίστε, τί ἔχει νά πεῖ τώρα αὐτός ὁ ἄνθρωπος καί τί θά ποῦν ὅλοι αὐτοί πού τόν ἀκούγανε. «Ἐσύ ποιές ἁμαρτίες ἔκανες καί ἔφθασες στό σημεῖο αὐτό νά πάθεις κορωνοϊό;» Μπορεῖ, ἀδελφοί μου, νά πάθει ὁ καθένας. Κι ἐγώ πού σᾶς μιλῶ σήμερα, αὔριο μπορεῖ νά κολλήσω ἀπό κάποιον καί ἰδιαίτερα μέ τήν τελευταία μορφή πού ἔχει ὁ κορωνοϊός.

Πῶς μπορῶ νά προεξοφλήσω πράγματα πού δέν γνωρίζω, ἀλλά λέω προσέχετε, τίποτε ἄλλο. Καί ὑπάρχουν πολλοί ἀδελφοί μας, δυστυχῶς, πού μᾶς κρίνουν καί μᾶς κατακρίνουν, ἰδιαίτερα ἐμᾶς τούς κληρικούς, τούς ἀρχιερεῖς.

Ξέρετε πόσα emails πῆρα, ἰδιαίτερα τώρα μέ τήν ἑορτή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ; Καί ἔλεγαν: «Ἄπιστοι, πού δέν βγάζετε τήν εἰκόνα σέ λιτανεία» καί ὅλα αὐτά τά πράγματα. Χωρίς νά ξέρουν τί ἀγῶνες ἔχω κάνει ἐγώ καί ὁ κάθε ἕνας ἐπίσκοπος. Ὁ Μητροπολίτης Σύρου βγῆκε καί εἶπε, καλύτερη ἦταν αὐτή ἡ μαριονέτα πού ἔφεραν ἀπό τή Συρία στή Χίο καί πλῆθος κόσμου ἔτρεχε ἀπό πίσω της;

Τότε δέν ὑπῆρχαν μέτρα; Γιατί δέν ἐλήφθησαν τά μέτρα. Κι ἐγώ ἔκανα ἀγώνα. Καί στήν Ἀστυνομία καί μίλησα καί βρῆκα ἀνταπόκριση. Ἀλλά, βέβαια, ὑπῆρχαν κάποιοι ἄλλοι, πιό ὑψηλά ἱστάμενοι, οἱ ὁποῖοι ἀπηγόρευσαν.

Πάλι ἔκανα ἀγώνα πού δέν τόν ξέρει κανείς. Πάλι βγάλαμε τήν εἰκόνα, ὁ Ὑπουργός εἶναι ἐδῶ, οἱ βουλευτές εἶναι ἐδῶ, βγάλαμε τήν εἰκόνα στήν Παναγία Σουμελᾶ, τήν λιτανεύσαμε ὄχι τόσο πολύ, ἀλλά μέχρις ἕνα σημεῖο, ὅπως κάναμε κι ἐδῶ σήμερα.

Κάθε χρόνο, ἀδελφοί μου, ὅλοι ξέρετε ὅτι τόσο ἡ εἰκόνα ὅσο καί ἡ κάρα τοῦ ἁγίου λιτανεύονταν στή μισή πόλη. Δηλαδή, ὅταν πηγαίναμε στή μισή πόλη, δέν εὐλογεῖτο ἡ ὑπόλοιπη πόλη; Εὐλογεῖτο. Σήμερα πήγαμε γύρω ἀπό τόν ναό. Δέν εὐλογήθηκε ἡ πόλη μας πάλι πού κάναμε αὐτόν τόν μικρό κύκλο; Γιατί τόν κάναμε; Ἤ στήν Παναγία Σουμελᾶ γιατί τό κάναμε;

Γιά νά δώσουμε αὐτή τή δυνατότητα. Ἡ χάρη τῆς Παναγίας νά σκεπάσει ὅλη τήν πόλη, καί ἰδιαίτερα μέ τίς προσευχές μας. «Σύν Ἀθηνᾷ καί χεῖρα κίνει». Δέν εἶναι μόνο ἡ εἰκόνα νά βγεῖ ἤ τό λείψανο νά βγεῖ. Πόσο θά προσευχηθοῦμε, αὐτό μετράει. Νά τό ξέρετε.

Ἐμεῖς ἔχουμε τήν εὐλογία στό μοναστήρι τῆς Δοβρᾶ νά ἔχουμε τό λείψανο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ. Ξέρετε πόσα θαύματα κάνει ὁ ἅγιος Λουκᾶς; Ἀλλά πότε τά κάνει; Ὅταν ἔρχονται οἱ ἄνθρωποι μέ προσευχή, μέ συγκίνηση καί ζητοῦν τή βοήθεια τοῦ ἁγίου ἤ καί ἐμεῖς τρέχουμε καί τόν παρακαλοῦμε. Ἀλλά δέν τούς ἀποκλείουμε νά πᾶνε στόν γιατρό. Θά πᾶς στόν γιατρό, θά πάρεις τά φάρμακα, θά κάνεις ἀκόμη καί τήν ἐγχείρηση, καί ὁ ἅγιος θά εἶναι δίπλα σου. Καί τό εἴδαμε σέ πολλές περιπτώσεις νά εἶναι δίπλα καί νά βοηθάει.

Ἑπομένως μήν παρασύρεσθε ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς ἔχουν πλάνη καί ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους σέ λανθασμένα μονοπάτια. Σήμερα ἡ Παντάνασσα, ἡ Παναγία μας, καί ὁ ἅγιος Θεοφάνης εὐλόγησαν τήν πόλη, ἔστω καί μέ αὐτή τή μικρή λιτανεία. Ἀλλά ἐμεῖς πρέπει νά τηροῦμε ὅ,τι λέει ὁ νόμος, ὄχι γιά ἄλλον λόγο, γιά μᾶς τό λέει, γιά νά μήν πάθουμε αὐτό πού ἔπαθαν τόσοι ἀδελφοί μας καί ἄλλοι πέθαναν καί ἄλλοι ταλαιπωροῦνται στά νοσοκομεῖα.

Ἐάν δέν δοκιμάσετε αὐτή τήν ταλαιπωρία, δέν μπορεῖ νά μιλάει κανείς. Ποῦ εἶναι ὁ π. Παῦλος; Πρέπει νά βάλλω τόν πατέρα Παῦλο νά σᾶς κάνει εἰδική ὁμιλία τί τράβηξε στό νοσοκομεῖο ἐπί πόσες ἡμέρες. Ἀλλά προσέξτε, οἱ γιατροί ἔκαναν τό καθῆκον τους, ἐμεῖς ὅμως κάναμε τό δικό μας καθῆκον: προσευχηθήκαμε. Αὐτό μπορούσαμε νά κάνουμε. Καί τή μία μέρα μπῆκε, διασωληνώθηκε, καί τήν ἄλλη μέρα βγῆκε, ἀποσωληνώθηκε.

Γιατί; Ἴσχυσαν οἱ προσευχές, ἡ παράκληση καί ὅλα αὐτά. Οἱ γιατροί ὅμως τόν κράτησαν, ἔκαναν τό καθῆκον τους, τόν θεράπευσαν καί τόν ἔβγαλαν. Πόσο πρέπει νά προσέχουμε καί νά προσευχόμεθα, καί προπαντός νά προσευχόμεθα!

Λοιπόν, ἡ χάρη τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης καί τοῦ ἁγίου Θεοφάνους νά εἶναι μαζί μας, ἀδελφοί μου».

Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση ὁ Σεβασμιώτατος διάβασε εἰδική εὐχή γιά τήν προστασία ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν ἀπαλλαγή τῆς πατρίδος μας ἀπό τίς πυρκαγιές μέ τήν ἰδιαίτερη παράκληση ἡ βροχή νά τίς σβύσει. Στό τέλος τῆς εὐχῆς πράγματι ἄρχισε νά βρέχει.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἰδιαίτερα τήν ἑπόμενη ἡμέρα στή θεία λειτουργία ἀλλά καί σέ κάθε λειτουργία του μνημονεύει τούς γνωστούς κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἀσθενοῦν ἀπό τόν κορωνοϊό, διότι δίδει μεγαλύτερη σημασία ἀπό ὅλα τά ἄλλα στήν προσευχή.

Καί ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὑπερτόνισε στήν ὁμιλία εἶναι νά προσέχουμε καί νά τηροῦμε τά μέτρα γιά νά προφυλάσσουμε τήν ὑγεία μας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.