Τήν Παρασκευήν, 26ην Ὀκτωβρίου/8ην Νοεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό κείμενον εἰς τό κτίριον τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου καί παρά τήν Σχολήν, τήν ἐξ αὐτοῦ φέρουσαν τό ὄνομα «Ἅγιος Δημήτριος».

Διά τόν ἅγιον Δημήτριον διασῴζει ἡ μνήμη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι οὗτος κατήγετο ἐκ Θεσσαλονίκης, πιστεύων εἰς τόν Χριστόν, εὐλόγησας τόν Νέστορα, ὥστε νά νικήσῃ ἐν τῷ σταδίῳ τόν Λυαῖον καί ὅτε τοῦτο ἐγένετο γνωστόν, ἐμαρτύρησεν ἐπί Διοκλητιανοῦ διά τόν Χριστόν, ὅτε Λυαῖος καί ὁ Δημήτριος καί παρέμεινεν ἔκτοτε πολιοῦχος καί προστάτης τῆς γενετείρας αὐτοῦ Θεσσαλονίκης καί ἀναβλύζει μύρον ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ διά τούς κατοίκους αὐτῆς καί πάντας τούς προσερχομένους ἱκετεύοντας καί ἐκζητοῦντας τήν προστασίαν αὐτοῦ.

Πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐτελέσθη ἐν τῷ εἰρημένῳ παρεκκλησίῳ Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὡς τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Πορφυρίου καί Ἱερωνύμου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Εὐλογίου καί προσευχομένων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν, ἐν ᾧ ἔψαλλον ὁ δόκιμος Κωνσταντῖνος δεξιά μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί ὁ Τυπικάρης Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος ἀριστερά.

Πρός ὅλους τούτους ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ λειτουργῶν Ἀρχιερεύς, ἐπαινῶν τόν ἅγιον Δημήτριον διά τό θάρρος καί τό σθένος τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τό παρεκκλήσιον ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά προσκύνησιν μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, μετά δέ τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε κέρασμα εἰς τήν προσκειμένην Σχολήν διά τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί πάντας τούς ἑορταστάς ἐν ὑποδοχῇ ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ κ. Σαμήρ Ζανανίρη καί τῶν καθηγητῶν καί μαθητῶν, ἔνθα ἀνεγνώσθη τό συναξάριον τοῦ ἁγίου, ἀπηγγέλθησαν ποιήματα καί οἱ μαθηταί ἐπαρουσίασαν χορούς τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Παλαιστίνης.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.