Ελέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καί Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι, τοῖς Προέδροις τῶν ἐντίμων Διοικητικῶν Συμβουλίων καί Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, τοῖς διδάσκουσι καί τοῖς διδασκομένοις ἐν τοῖς Σχολείοις, τοῖς ἐργαζομένοις ἐν τοῖς φιλανθρωπικοῖς καθιδρύμασι καί παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάρις εἴη καί εἰρήνη παρά τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τιμιώτατοι Ἀδελφοί συνεπίσκοποι καί ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἑορτάζουμε σήμερα τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρόκειται γιά τό μυστήριο τῆς ἐνσαρκωμένης ἀγάπης, κατά τό ὁποῖο ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ Χριστός προσφέρεται σέ ὅλους, δίνοντάς μας τή δυνατότητα νά σωθοῦμε.

Ὁ Θεός παραμένει πιστός στίς ὑποσχέσεις Του, ἀκόμη κι ὅταν οἱ ἄνθρωποι δέν Τόν ἀναζητοῦν, ἀκόμη κι ὅταν οἱ ἀνθρωποι Τόν ἁγνοοῦν ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ὅταν Τόν ἀρνοῦνται.

Καί βέβαια, μέσα στόν κόσμο πού ζοῦμε, ὁ ὁποῖος ὑπόσχεται πολλά ὑλικά ἀγαθά καί ἀνέσεις, δόξα καί εὐημερία, εἶναι ἀνθρωπίνως κατανοητό κάποιοι νά ἀρνοῦνται ἤ νά ἀγνοοῦν ἕνα Θεό, πού τό μόνο πού μᾶς ὑπόσχεται εἶναι ἡ ἐλευθερία ἀπό τό θάνατο.

Ὅμως, ἀγαπητοί μου φίλοι, διαπιστώνουμε καθημερινά ὅτι ὁ πλοῦτος δέν κάνει τόν ἄνθρωπο πλούσιο. Ἡ δόξα δέν δίνει χαρά στήν ψυχή. Οἱ ἀνέσεις δέν νοηματοδοτοῦν τήν ὕπαρξή μας.

Ὁ ἄνθρωπος, σήμερα, στηρίζεται σέ ψευτοστηρίγματα: στίς γνώσεις του, στίς δυνάμεις του, στήν ἐξουσία καί στόν πλοῦτο.

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά ἔχουμε τή δυνατότητα νά στηριχτοῦμε στήν ἀλήθεια καί στό φῶς. Γιατί χωρίς τό Χριστό εἴμαστε φτωχοί.

Χωρίς τό Χριστό εἴμαστε δυστυχισμένοι. Χωρίς Χριστό ἡ ψυχή μας θά εἶναι πάντα διψασμένη.

Σᾶς παρακαλῶ θερμῶς νά κατευθύνετε τήν ἀγάπη σας καί τή μέριμνά σας πρός τό Χριστό καί τόν πλησίον. Θέστε ὡς βασική προτεραιότητα στή ζωή σας τό Χριστό καί τόν ἄνθρωπο. Ἀγαπῆστε ψυχές. Ὄχι σώματα. Ὄχι χρήματα.

Ὄχι συμφέροντα. Ὄχι δύναμη. Ὄχι ἐξουσία. Ἀγαπῆστε μόνο τό Χριστό καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Εὔχομαι σέ ὅλο τό ποίμνιο τῆς Αὐστραλιανῆς Ἡπείρου καί σέ ὅλους τούς συγγενεῖς καί φίλους μας πού μένουν μακριά μας «Καλά Χριστούγεννα» καί Χρόνια πολλά!

Ἐν Σύδνεϋ, τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2019
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας

† Ὁ Αὐστραλίας Μακάριος

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.