Τήν Παρασκευήν,11ην/24ηνΔεκεμβρίου 2021, τό ἑσπέρας, εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐψάλῃ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, μετ’ Ἀρτοκλασίας εἰς τήν Ἀραβικήν, τήν Ἑλληνικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 12ην /25ην Δεκεμβρίου 2021, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ἐτελέσθῃ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν Ἀραβικήν, τήν Ἑλληνικήν, τήν Ἀγγλικήν καί τήν Ρουμανικήν γλῶσσαν, παρουσίᾳ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ἐπικεφαλῆς τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ντόχα κ. Γεωργίου Ζαφείρη καί τοῦ Ἀκολούθου Ἀμύνης Σμηνάρχου κ. Κυριάκου Δημητράκουλα. Λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων διά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ covid 19, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου ἐπιτρέπεται νά συμμετέχουν εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν μόνον ἑκατόν πεντήκοντα πιστοί. Οἱ ὑπόλοιποι προσελθόντες πιστοί τήν ἰδίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς συμμετεῖχον εἰς τόν Ὄρθρον καί τήν θείαν Λειτουργίαν, τήν ὁποῖαν ἐτέλεσε ὁ Πρεσβύτερος Δημήτριος εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 24ης Δεκεμβρίου 2021/6ης Ἰανουαρίου 2022, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων. Τό ἐσπέρας ἐτελέσθῃ ὁ Ἑσπερινός, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία εἰς τήν Σλαυονικήν, καί Σερβικήν γλῶσσαν, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς τήν Ντόχα κ. Βίκτωρος Τβίρτσουν, τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ἐπικεφαλῆς τῆς Πρεσβείας τῆς Σερβίας εἰς τήν Ντόχα κ. Σλομπόνταν Ραντέκα, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν πιστῶν ἐκ Ντόχας καί ὀλιγοτέρων ἐκ Ριάντ. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ἔγιναν τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως πινάκων ζωγραφικῆς τοῦ κ. Μίοντραγκ Τεπάβτσεβιτς, μέλους τῆς Σερβικῆς Κοινότητος καί ἠκολούθησε δεξίωσις εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων.

Τῶν ἀκολουθιῶν προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος καί συλλειτουργούντος τοῦ Ἰερέως π. Δημητρίου. Ἀντί κηρύγματος ἀνεγνώσθῃ τό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, εἰς τάς γλώσσας,εἰς τάς ὁποίας ἐτελέσθη καί ἡ ἐκάστοτε Ἀκολουθία. Εἰς τάς ἀναλόγους γλώσσας ἔψαλλον καί αἱ χορῳδίαι τῶν ψαλτῶν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.