Γρηγορίου Λαρεντζάκη Καθηγητοῦ -Πανεπιστημίου τοῦ Graz Ἄρχοντος .Μέγα Πρωτονοταρίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου .

Μέ ἐλπιδοφόρα ἱκανοποίηση παρακολουθῶ τίς ἐνέργειες μέ σκοπό τήν ἐξεύρεση λύσεως γιά κοινό ἑορτασμό τής Μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς ἑορτῆς τῆς ἐκ τῶν νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πράγματι ἡ λύση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ δέν εἶναι μόνον θετική γιά τόν κοινό ἑορτασμό, ἀλλά καί πολύ χρήσιμη γιά τήν κοινή μαρτυρία τοῦ σημαντικωτάτου γεγονότος τῆς καταργήσεως τοῦ θανάτου διά τοῦ θανάτου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Ἡ ἐπίτευξη τῆς κοινῆς ἡμερομηνίας θά ἀποτελέσει ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα οἰκουμενικά γεγονότα καθ’ ὁδόν πρός ἀποκατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί μυστηριακῆς κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν μας, ἀλλά καί μεγάλη διευκόλυνση στήν καθημερινή ζωή τῶν πιστῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί κυρίως καί γιά τίς οἰκογένειες τῶν μικτῶν γάμων.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἐπιθυμῶ νά ὑπενθυμίσω μέ τό παρόν σημείωμα ἕνα περιστατικό ἀπό τόν πέμπτο αἰῶνα, δηλ. πῶς ἀντιμετωπίσθηκε καί τελικά ἀποκαταστάθηκε ἡ διαφορά τοῦ ὑπολογισμοῦ τοῦ Πάσχα τοῦ ἔτους 455 γιά τό ὁποῖο ἡ Δύση εἶχε καταλήξει σέ διαφορετική ἡμερομηνία ἀπό τήν ἡμερομηνία, τήν ὁποία εἶχαν ὑπολογίσει στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.
Σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας θά ἔδιδε ἐντολή σέ συνεργασία μέ τούς ἐκεῖ ἐπιστήμονες γιά τόν ὑπολογισμό τῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα καί ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας θά τήν ἀνακοίνωνε μέ τίς ἑορταστικές ἐπιστολές του στά ἄλλα ἐκκλησιαστικά Κέντρα (Πατριαρχεῖα), τά ὁποῖα θά μετέδιδαν τήν ἡμερομηνία αὐτή καί εἰς τούς ἐπισκόπους στό ἐσωτερικό τῶν διοικήσεών των. Ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας θά κοινοποιοῦσε τήν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα κάθε ἔτους στόν Πάπα καί ὁ Πάπας θά ἀνακοίνωνε τήν ἡμερομηνία αὐτή ἐπισήμως στίς ἄλλες Ἐκκλησίες εἶναι ἀναχρονιστική καί ἀνιστόρητη ἑρμηνεία τῆς ἀποφάσεως τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.