ΦΑΝΑΡΙΟΝ: «Καρφιά» από την Ιεραρχία του Οικ. Πατριαρχείου στις Τοπικές Εκκλησίες που απέχουν από τις δράσεις του Φαναρίου. Ανακοινωθέν- φωτιά πυροδοτεί περαιτέρω την ήδη έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Φαναρίου και Εκκλησιών που δεν αναγνωρίζουν το ουκρανικό Αυτοκέφαλο.

Διερωτάται κανείς! Θα λάβει μέτρα το Οικ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ για αυτές τις Εκκλησίες;

Αναλυτικά το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Εις εφαρμογήν της από καιρού ληφθείσης συνοδικής αποφάσεως, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος συνεκάλεσεν εις Σύναξιν και εφέτος, εν Κωνσταντινουπόλει, σύμπασαν την σεβασμίαν Ιεραρχίαν του Οικουμενικού Θρόνου, από 1ης έως και 3ης Σεπτεμβρίου 2021.

Τας εργασίας της Συνάξεως απησχόλησεν, ως ήτο φυσικόν, το μέγα ζήτημα της ταλαιπωρούσης την ανθρωπότητα πανδημίας του κορωνοιού, επί του οποίου, εκτός των αγίων Αρχιερέων, προσεκλήθη και ωμίλησεν ο έγκριτος Καθηγητής Ιατρικής Δρ Σωτήριος Τσιόδρας, ο οποίος απήντησε, συν τοις άλλοις, εις σχετικάς ερωτήσεις του ιερού σώματος, διαφωτίσας αυτό επί των διαστάσεων αυτής.

Εξ άλλου, συνεζητήθησαν η εξαγγελία του Ευαγγελίου κατά τον 21ον αιώνα, αι σύγχρονοι γεωπολιτικαί συνθήκαι και ο ρόλος της Εκκλησίας εν αυταίς, αι διαχριστανικαί και διαθρησκειακαί σχέσεις, η ποιμαντική του γήρατος και της νεότητος, αλλά και η πολύτιμος μαρτυρία του μοναχισμού, το ήθος και η διαρκής προσφορά του εις τον λαόν του Θεού.

Κατά την διάρκειαν τόσον των εισηγήσεων όσον και των συζητήσεων εγένετο εκτενής αναφορά εις την σύζευξιν της Ορθοδόξου εκκλησιαστικής παραδόσεως μετά των συγχρόνων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, αλλά και των μετασχηματισμών της κοινωνίας του μέλλοντος.

Εις τους Διαχριαστιανικούς και Διαθρησκειακούς Διαλόγους, κατεφάνη εξ άλλου η ανάγκη προβολής της αληθούς και γνησίας Ορθοδόξου πίστεως ως προσφοράς εις τον κόσμον, αλλά και η ανάγκη συνεχίσεως της συνεργασίας κυρίως επί θεμάτων κοινωνικού, οικολογικού και ανθρωπιστικού περιεχομένου προς άμβλυνσιν και άρσιν των προβληματικών διαφορών και των συγχρόνων ανισοτήτων.

Η Σύναξις της Ιεραρχίας διεπίστωσε την ανάγκην ενισχύσεως του αυθεντικού εκκλησιαστικού φρονήματος, αφού μετά λύπης παρατηρείται διάθεσις αλλοιώσεως της Ορθοδόξου εκκλησιολογίας, ως αποδεικνύεται περιτράνως από τα τελευταία εκκλησιαστικά και μη γεγονότα (αποχή τεσσάρων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών από την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον, Ουκρανικόν Εκκλησιαστικόν ζήτημα, πανδημία), όπου διαπιστώνεται απόκλισις των αποφάσεων ωρισμένων Τοπικών Εκκλησιών εκ της κανονικής παραδόσεως, απόκλισις, έναντι της οποίας η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ουδόλως δύναται να αδιαφορή.

Άπαντες οι άγιοι Αρχιερείς έσχον την μοναδικήν ευκαιρίαν διά πρόσωπον προς πρόσωπον κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, την γνωριμίαν των παλαιοτέρων μετά των νεωτέρων, των εγγύς μετά των μακράν, την ανταλλαγήν εκκλησιαστικής και ποιμαντικής εμπειρίας και την άντλησιν κατευθύνσεων και οδηγιών από του Ιερού Κέντρου εν Φαναρίω, και διά τον αναβαπτισμόν εις τα νάματα της παραδόσεως της Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας.

Τέλος, η Σύναξις εύχεται υπέρ της ταχίστης καταπαύσεως της πανδημίας, και προτρέπει τους πιστούς να υπακούουν εις τας κρατικάς και υγειονομικάς αρχάς (εμβολιασμός κ.ο.κ.) και επικαλείται επί την Οικουμένην την ειρήνην, την αγάπην, την ελπίδα και το έλεος της Αγίας Τριάδος.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.