Από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όλοι οι Έλληνες κινούμαστε στο ρυθμό της πανδημίας, όπως λέγεται, του κορωνοϊού. Μετά την επιτυχή πρώτη φάση του, η δεύτερη αποδεικνύεται πολύ δύσκολη, με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες. Διότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν αποδίδουν, εφόσον ο κορωνoϊός «καλπάζει ακάθεκτος».

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στη σκέψη ότι τα εφαρμοζόμενα μέτρα προστασίας του λαού δεν αποδίδουν στην καθημερινή πράξη, οπότε μπορεί να θεωρηθούν πλέον, ανεπαρκή αλλά και «μονόπλευρα» διότι αναμέναμε ΚΑΙ την παρέμβαση της Εκκλησίας.
Ανεπαρκή λόγω προς το παρόν της τρομερής εξάρσεως των κρουσμάτων.
Μονόπλευρα δε, γιατί τα μέτρα της Πολιτείας, δεν συμπληρώθηκαν ΚΑΙ από τα «μέτρα» της Εκκλησίας.
Η Ελλάδα είναι Ορθόδοξο κράτος και βάσει του Συντάγματος. Ζει χάρις στην Ορθόδοξη Πίστη των κατοίκων της και τη βοήθεια του Θεού. Τη βοήθεια που παρουσιάζεται ανά τους αιώνες! Η βοήθεια και η ιδιαίτερη εύνοια Του προς το Ελληνικό Έθνος εκδηλώθηκε
τότε που Έλληνες πρόγονοι μας ζήτησαν να δουν τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα και ο Χριστός είπε: «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱός του Ανθρώπου». (Ιω. Ιβ,23) 1
Για αυτό το χωρίο ο Άγιος Νεκτάριος το έτος 1896 είπε:
«Οἱ θεῖοι λόγοι τοῦ Σωτῆρος ˝ἐλήλυθεν ἡ ὥρα…˝, ἐνεῖχον βαθείαν ἔννοιαν· ἡ ῥῆσις ἦταν προφητεία, πρόρρησις τῶν μελλόντων· οἱ ἐκεῖ ἐμφανισθέντες Ἕλληνες ἦσαν οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους· ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν διεῖδεν ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς τὸ φιλόσοφον Ἔθνος, εἰς ὃ ἔμελλε νὰ παραδώσῃ τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην, ἵνα διαφυλαχθῇ τῇ ἀνθρωπότητι. 2 Ἐν τῇ ἐμφανίσει (τῶν Ἐλλήνων και ἐπιζητήσει να τον δοῦν)… ἀνεγνώρισε τὸ Ἔθνος, ὅπερ
πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον προώριστο ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.» 3
Ο Θεός, λοιπόν, βοήθησε τους Αρχαίους προγόνους μας να φιλοσοφούν και να τιμούν τον Άγνωστο Θεό, τον Σωκράτη πριν πιει το κώνειο (δηλητήριο) να δηλώνει: «η ψυχή του αγαθού φιλόσοφου είτε ζει είτε πεθαίνει, έρχεται κοντά στο συγγενές και όμοιο της, τον Θεό»! και ορισμένους φιλοσόφους απ’ αυτούς να θεωρούνται χριστιανοί προ Χριστού. Βοήθησε τον Άγιο Νέστορα να νικήσει τον Λυαίο, το ΒΥΖΑΝΤΙΟ με τη θαυμαστή πρόοδο του σε όλους τους τομείς να ζήσει πλέον των 1.000 ετών, την ΕΛΛΑΔΑ να επιζήσει και να

1 Ο Χριστός δοξάσθηκε με το Σταυρό και την Ανάσταση Του, αλλά τη διάδοση της νέας Πίστεως την έκαναν, μετά τους Αποστόλους, οι ΕΛΛΗΝΕΣ!
2 Προφανώς, διότι η Θεολογία και η Θ. Αποκάλυψη εκφράζονται πληρέστερα μόνο με μια τέλεια γλώσσα
και διότι ο φιλόσοφος νους έχει διεισδυτικές ικανότητες κατανοήσεως, εκφράσεως των υψηλοτάτων Θείων εννοιών και δογμάτων και διαδόσεως στους νεοφώτιστους.
3 «Περί Ελληνικής Φιλοσοφίας», Νεκτ. Παναγόπουλου, Κολοκοτρώνη 9, Αθήνα, Έκδοση 1995, σελ. 14.

Εικόνα 1 – Η Μεγάλη Ελλάς – Magna Grecia
ελευθερωθεί το 1821
μετά 400 χρόνια
σκλαβιάς, το 1912–13 να διπλασιαστεί σε έκταση κατά τους
Βαλκανικούς πολέμους, το 1940 να δημιουργήσει το έπος του ’40, που θαύμασε όλος ο κόσμος! και τόσα άλλα!…
ΕΤΣΙ ο Θεός θα βοηθήσει και εμάς, ΕΦΟΣΟΝ επιδιώκουμε

τον εξαγιασμό μας. Στη δύσκολη αυτή εποχή, που ο Θεός επέτρεψε να ζούμε, ο κάθε Χριστιανός ας αποφασίσει να κάνει ό,τι θέλει:
«…Ο ρυπαρός ας γίνει περισσότερο ρυπαρός… και ο Άγιος ας αγιαστεί ακόμη πιο πολύ»
(Απ. Ιω. κβ’,11).
Εκτός αυτών, πρέπει να ληφθούν υπόψη και ότι στην Ελλάδα πριν από όλα τα έθνη έλαμψε το ζωηφόρο Φως του Ευαγγελίου Του, πλήθος Αγίων Ελλήνων διέδωσε στον κόσμο το φως της διδασκαλίας Του και Έλληνες Ποιμένες, κατά πλειονότητα, με την ποιμαντορική ράβδο τους, εξόρισαν τους αιρετικούς λύκους από την Εκκλησία Του. Στην Ελληνική γλώσσα εγράφησαν τα Ευαγγέλια και η Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για να εκφραστούν οι υψηλές έννοιες της Πίστεώς μας.
Χάριν όλων αυτών, αλλά και χάριν των «δέκα δικαίων» που αναλογικά υπάρχουν σήμερα στην Πατρίδα μας, αναμένουμε αισιόδοξα όλοι οι πιστοί, την παρέμβαση του Θεού. Διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι το «κατ’ εξοχήν πεδίο δράσεως του Θεού είναι τα αδιέξοδα των ανθρώπων». (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)
Παρά ταύτα, παραδόξως και αντιδεοντολογικώς, στον μέγα αγώνα που αναλαμβάνεται, δυστυχώς ΜΟΝΟ από την Κυβέρνηση, δεν γίνεται χρήση του μέγιστου πλεονεκτήματος και της δυνατότητας να ζητηθεί από το Θεό η παρέμβαση Του.
Αντί να συστηθεί η εν μετανοία προσευχή και η συμμετοχή των Πιστών Χριστιανών στη Λατρεία του Θεού (στις οικίες δεν γίνεται το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας), κλείνονται οι Ιεροί Ναοί και ο λαός του Θεού, κυριολεκτικά πελαγοδρομών, περιμένει την παρέμβαση της Εκκλησίας, διότι θυμάται (στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα) πώς συνέτρεχαν πλήθη λαού στους Ιερούς Ναούς κατά το σεισμό του 1978 και 1981 αντίστοιχα, αλλά και στις έκρυθμες καταστάσεις ή πολεμικές συρράξεις.

Πρέπει να γίνει πόλεμος για να ανοίξουν οι Εκκλησίες; Ακόμη και ο Στάλιν στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, προ του κινδύνου των Γερμανών άνοιξε τις Εκκλησίες. Γιατί αυτή η αντιφατική συμπεριφορά;
ΓΙΑΤΙ οι δύο Εξουσίες της Πατρίδας μας, ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ΕΚΚΛΗΣΙΑ δεν αποφασίζουν να αγωνιστούν παράλληλα και σε συνεργασία με τις δικές τους η καθεμιά δυνατότητες προς αντιμετώπιση της πανδημίας;
Γιατί να περιμένουμε τη λύση του προβλήματος μόνο από τα προτεινόμενα μέτρα των ειδημόνων της κρατικής Εξουσίας, που, προς το παρόν, δεν μπορούν να περιορίσουν τα τόσα πολλά κρούσματα; Γιατί παραβλέπουμε τις τεράστιες δυνατότητες του Θεού; Γιατί; Ποιος ή ποιοι αντιτίθενται; Δεν θέλουμε λύση;
Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε και είναι γραμμένο, ότι:
«Εγώ ζητώ βοήθεια από τον Χριστό, την Παναγία και τούς Αγίους, γιατί όταν δεν ζητώ δεν μου την δίνουν»!
Έστω και τώρα μπορούμε να ακούσουμε τον ΧΡΙΣΤΟ, πού μας λέει: «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ιω. ιε’,5).
Αν ορισμένοι δεν πιστεύουν στο Θεό, τί θα τους στοιχίσει αυτή η παρέμβαση Του; ΟΛΟΙ δεν θέλουμε την αποτελεσματική ΛΥΣΗ;
Κλείνω ταπεινά την ΠΡΟΤΑΣΗ μου περί ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ δανειζόμενος το ερώτημα ενός μεγαλόψυχου ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟΥ:

«Ενώ ο κορωνoϊός ̋ καλπάζει ̋, ΓΙΑΤΙ οι δύο Εξουσίες της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ μας δεν συνεργάζονται, ώστε να συμπληρωθούν τα λαμβανόμενα μέτρα και να προκύψουν βέλτιστα αποτελέσματα;»

Ο Θεός να μας φωτίσει ΟΛΟΥΣ μας, ώστε να βρεθεί η ΧΡΥΣΗ ΔΙΠΛΗ ΤΟΜΗ προς επίλυση του προβλήματος πριν είναι πολύ αργά.
Θεσσαλονίκη, 23-11-20

Ο ανάξιος δούλος του Θεού
π. Γεώργιος Σ. Κουγιουμτζόγλου Πρεσβύτερος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.