Κείμενο - Φωτογραφίες : Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος.

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αναλήψεως Κυρίου Ραφήνας – Αττικής,

το απόγευμα της Πέμπτης 10 Ιουνίου 2021 μετά τέλος του Μεθέορτου Εσπερινού

& της Ιεράς Παρακλήσεως, κλήρος και λαός γονάτισαν, και ο π. Γρηγόριος Λευθεριώτης,

ανέγνωσε την ακόλουθη προσευχή, για την άρση της πανδημικής νόσου του κορονοϊού

( Covid – 19 ), που συνέταξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης

και Αλμωπίας κ. Ιωήλ:

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός υμών, o αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο δι’ ημάς

ενανθρωπήσας, ίνα ιάσης το μέγα τραύμα τον άνθρωπον, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτως

νοσήσαντας δέκα λεπρούς, αλλά τη σωστική χάριτί σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθὼν ως

Θεάνθρωπος τας ημέρας της επί γης παρουσίας σου ευεργετών και ιώμενος πάντας τούς

αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας υγιαίνοντας,

παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτηκότας, δαιμονιώντας και εμπαθεί κατ’ άμφω, ήγουν

εν τη σαρκὶ και τω νοΐ, πρόσδεξαι ευμενώς την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου,

τον φονευτὴν ιὸν τον σχήμα κορώνας φέροντα, και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις

ασθενείς και αναξιοπαθούντας.

Και ει μεν διά τας πολλάς αμαρτίας ημών, επέτρεψας τον πειρασμὸν τούτον, ικετεύομέν σοι

ως ελεήμον, ίνα άρης αυτόν αφ’ ημών και από πάσης της οικουμένης. Ει δε διά δοκιμασίαν

της πίστεως ωκονόμησας, την επικράτησιν αυτού, παύσον τον τάραχον των ασθενών απὸ

της επιδημίας αυτού. Ει δε υπὸ της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελείας των

επιπολαίων ανθρώπων ούτος διεδόθη, θραύσον την ισχύν αυτού ως Θεὸς παντοδύναμος.

Φύλαξον την νεότητα, και περιφρούρησον τους ασθενήσαντας, και τους εν γήρατι όντας εκ

του επαράτου ιού θεράπευσον, και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας, και αντὶ

ταύτης δώρησαι ημίν, υγιείαν άνεσιν και πλατισμόν, πρεσβείαις της Κυρίας Θεοτόκου

και πάντων σου των άγιων. Αμήν.

Κείμενο – Φωτογραφίες : Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.