Θεοφάνεια 2018-Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Πέμπτην, 5ην / 18ην Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καί τό καθεστώς τοῦ Πατριαρχείου.

Οὕτως, τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Θεοφανείων, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου. Μετά τήν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ἤρξαντο νά ψάλλωνται τά τροπάρια «Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων», καί ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, συμφώνως πρός τήν τάξιν τοῦ Εὐχολογίου καί ἡγίασε Πατέρας καί Ἐκκλησίασμα.

Τούτων τελεσθέντων, ὁ Μακαριώτατος ἐνδεδυμένος ὡς καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἀρχιμανδρῖται ἀνῆλθον ἐν ψαλμῳδίᾳ πρός τά Πατριαρχεῖα, ἅτινα καί ἡγίασαν διά τοῦ ὕδατος τοῦ ἁγιασμοῦ, μεθ’ ὅ καί ἐψάλη τό Πολυχρόνιον.

Μετ’ ὀλίγον ἀνῆλθεν ἐν ψαλμῳδίᾳ ἡ Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τόν τελέσαντα τήν Λειτουργίαν καί τόν Ἁγιασμόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τά σέβη αὐτοῦ καί ἡγίασε τόν Μακαριώτατον καί τήν αἴθουσαν.

Μετά μικράν ἀνάπαυσιν ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησεν ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενος ὑπό Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἀφίχθη εἰς τό παρά τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ἀρχαῖον καί νῦν ἀναστηλούμενον μοναστήριον τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο ἐνθέρμως δεκτός ὑπό τῶν Ἱερέων ἐνδεδυμένων, τοῦ ὑπευθύνου τοῦ μοναστηρίου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί πλήθη εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί ἁπλῶν ἐπισκεπτῶν καί τῶν Ἰσραηλινῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν ὑπό τοῦ Ρυθμιστοῦ τῶν Δραστηριοτήτων εἰς τάς Κατεχομένας περιοχάς κ. Γιοάβ Μαρδοχαίου, τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἱεριχοῦς κ. Ἄζχαρ Γάναμ, τοῦ κ. Ceasar Martjieh τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Ἐντός τοῦ ἀνεκαινισμένου Ἱεροῦ Ναοῦ ἀνεγνώσθη ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἐν συνεχείᾳ προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου ἠκολούθησε λιτανεία, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί βοηθῶν αὐτοῦ καί τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ ἕως τῆς Δυτικῆς Ὄχθης τοῦ Ἰορδάνου.

Ἐνταῦθα ἐπί τῆς ἐξέδρας τοῦ Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τόν Ἑσπερινόν καί τόν Μικρόν Ἁγιασμόν, βυθίζων ἐν συνεχείᾳ τόν Σταυρόν εἰς τά Ἰορδάνεια ρεῖθρα, ψάλλων τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε».

Ἁγιάσας ὁ Μακαριώτατος ὅσους ἦτο δυνατόν ἐκ τοῦ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ προσκυνητῶν, ἐντοπίων, Ἑλλήνων, Ρώσων καί Ρουμάνων, ἀνεχώρησε διά τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Προδρόμου, ἔνθα παρετέθη νηστήσιμος τράπεζα.

Παραμονή Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Παραμονή Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Παραμονή Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Παραμονή Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.