Μέ λαμπρότητα καί κατάνυξη ἑορτάστηκε καί φέτος ἡ Πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου στή Νέα Σμύρνη. Πλήθη πιστῶν συνέρρευσαν τόσον ἀφ᾽ ἑσπέρας ὅσο καί τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας γιά νά τιμήσουν τόν Πρωτόκλητο Ἀπόστολο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόν ἀπόστολο Ἀνδρέα.

Τό ἀπόγευμα, στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών μέ τή συμμετοχή Πρεσβυτέρων καί Διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας. Τούς ὕμνους ἀπέδωσαν χοροί ἀπαρτιζόμενοι ἀπό Καθηγητές καί μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, προστάτης τῆς ὁποίας εἶναι ὁ σήμερα ἑορταζόμενος ἀπόστολος.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας στό κήρυγμά του τόνισε στό κήρυγμά του τήν ἀξία τῆς ἀγάπης στή ζωή μας. Τῆς ἀγάπης κυρίως μεταξύ τῶν πιστῶν, τῶν μελῶν δηλαδή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, μιμούμενοι τό αἰὠνιο πρότυπο, πού εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἔδωσε καί τή ζωή του γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Δύο εἶναι οἱ κύριοι λόγοι πού ἡ ἀγάπη πρέπει νά καθοδηγεῖ τίς ζωές τῶν πιστῶν. Πρῶτον, πρέπει νά βοηθοῦμε τούς συνανθρώπους μας, νά τούς καλύπτουμε, νά μήν τούς ἐκθέτουμε. Καί δεύτερον, ὅταν συμβεῖ αὐτό, τότε ἡ ἀγάπη «καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν». Τόση καί τέτοια εἶναι ἡ δύναμή της πού μπορεῖ νά ἐξαλείψει ἀκόμη καί ἁμαρτίες.

Ὅπως στό «Πάτερ ἡμῶν» λέμε «ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». Γιά νά μπορέσουμε νά ἔχουμε παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νά λέμε νά μᾶς συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες μας, πρέπει καί μεῖς πρῶτα νά ἔχουμε συγχωρήσει τούς πλησίον μας. Τότε θά ἔχουμε καθαρή τή συνείδησή μας. Ἡ συγχώρηση δείχνει ἀγάπη.

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 30 Νοεμβρίου, ὁ Ὄρθρος ἄρχισε στίς 7.00 π.μ., ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας μέ τή δέουσα ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί μυσταγωγία σέ ἕνα κατάμεστο ἀπό πιστούς Ναό. Μέ εὐλάβεια τό ἐκκλησίασμα παρακολούθησε τήν ἱερουργία τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Ὁ φετινός ἑορτασμός περιελάμβανε καί μία ξεχωριστή ἐκδήλωση. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας τελέστηκε τό μνημόσυνο γιά τούς εὐεργέτες καί δωρητές τοῦ Ἱδρύματος, πού καθιερώθηκε κάθε χρόνο κατά τήν ἑορτή τοῦ προστάτου του Πρωτοκλήτου μαθητοῦ τοῦ Κυρίου. Στήν συνέχεια ἐν πομπῇ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας μαζί μέ ἐκπροσώπους τοῦ Δήμου καί μέ τό ἐκκλησίασμα κατέβηκε στό ὑπόγειο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὅπου καί ἔγιναν τά ἐγκαίνια τῆς ἀποπερατωθείσης αἰθούσης, ἡ ὁποία εἶναι καρπός προσπαθειῶν πολλῶν ἐτῶν καί ἡ ὁποία θά βοηθήσει στό ποιμαντικό καί πνευματικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας. Τά δέ ἐγκαίνιά της συνέπεσαν καί μέ τή συμπλήρωση δεκεπτά συναπτῶν ἐτῶν ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἐνθρονίστηκε, θεία χάριτι καί εὐδοκίᾳ, Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης.

Μετά τά ἐγκαίνια, ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι συνέβαλαν σέ αὐτό τό σπουδαῖο ἔργο μέ τόν τρόπο του ὁ καθένας, τίμησε μέ τήν ὕψιστη τιμητική διάκριση τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν χρυσό Σταυρό τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς προστάτιδος καί πολιούχου μας μετά Διπλώματος, τήν κ. Εὐαγγελία χήρα Βασιλείου Χουτοπούλου, ἡ ὁποία συνέβαλε γενναίως στήν ἀποπεράτωση τῆς αἰθούσης. Λόγω προβλημάτων ὑγείας δέν παρεβρέθηκε καί τόν Χρυσό Σταυρό παρέλαβε ἀντ᾽ αὐτῆς ὁ κ. Χρῆστος Χουτόπουλος, δικαστικός, ἐπί τιμῇ Πρόεδρος Ἐφετῶν καί ἀνηψιός τῆς δωρητρίας.

Μετά τό πέρας τῶν Ἐγκαινίων προσφέρθηκε γλύκισμα στούς παρευρισκομένους καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁλοκληρώθηκε ἡ σεμνή τελετή τῶν Ἐγκαινίων τῆς αἰθούσης τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Νέας Σμύρνης.

Ἀκολουθεῖ ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων :

«Μέ ἰδιαίτερη χαρά, ἀγαπητοί μου, ἐγκαινιάζουμε σήμερα, ἡμέρα τιμῆς καί μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, προστάτου τοῦ ἱστορικοῦ τούτου Ἱδρύματος τῆς πόλεώς μας, τήν παρούσα αἴθουσα, κάτω ἀκριβῶς ἀπό τόν νέο Ἱερό Ναό, τόν ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ πρωτοκλήτου μαθητοῦ τοῦ Κυρίου μας.

Τή χαρά μου γιά τό γεγονός αὐτό αὐξάνει καί ἡ σημερινή ἐπέτειος τῆς ἐνθρονίσεώς μου. Πέρασαν 17 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα —ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου, Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2002— κατά τήν ὁποία μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐνθρονίστηκα καί ἀνέλαβα τή διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Δοξασμένο τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

*

Ὅπως ἐνθυμεῖσθε —οἱ μεγαλύτεροι τουλάχιστον— ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου καί τά προσκτίσματά του ἀνηγέρθησαν ἀπό τόν μακαριστό προκάτοχό μου κυρό Ἀγαθάγγελο. Τά ἔργα ξεκίνησαν τό ἔτος 1991, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἐκοιμήθη τόν Μάρτιο τοῦ 2001.

Τό παράπλευρο κτίριο, ὁ σκοπός ἀνεγέρσεως τοῦ ὁποίου δέν ἦταν προσδιορισμένος, ἦτο καί παραμένει ἡμιτελές.

Μετά ἀπό ἀναγκαῖες συμπληρωματικές ἐργασίες στούς δύο πρώτους ὀρόφους, τό 2006 ἐγκαταστήσαμε τά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τό ἔτος 2009 ἀναθέσαμε τή μελέτη ἀναδιαμόρφωσης τοῦ αὐλείου χώρου καί τῆς κυρίας εἰσόδου τοῦ Ναοῦ καί τῶν Γραφείων, καθώς καί τήν κατασκευή τῆς παρούσης αἰθούσης στό ἀρχιτεκτονικό Γραφεῖο τοῦ κ. Πέτρου Κουφοπούλου.

Τά ἔργα ξεκίνησαν τό 2011 καί προχώρησαν ἐν μέσω δυσκολιῶν γιά διαφόρους λόγους. Διαμορφώθηκε ἡ νέα εἴσοδος προσβάσεως στόν Ἱερό Ναό καί στά Γραφεῖα καί περιφράχτηκε μέ νέα κάγκελα καί ἐξωτερικές καγκελόπορτες ὁ αὔλειος χῶρος τοῦ Ἱδρύματος. Ἔγιναν σημαντικές βελτιώσεις στόν Ἱερό Ναό : ὀρθομαρμάρωση, ἐγκατάσταση συστήματος θέρμανσης-ψύξης, τουαλέτες, ἐλαιοχρωματίσθηκε ἐξωτερικά καί ἄλλες παρεμβάσεις.

Ἡ δεύτερη φάση τῆς μελέτης ἀφοροῦσε στήν κατασκευή τῆς παρούσας ὑπόγειας αἴθουσας μέ πολλές καί ἀναγκαῖες παρεμβάσεις, προκειμένου νά ἀδειοτηθεῖ κατά νόμον, ἀλλά καί γιά νά καταστεῖ λειτουργική μέ τίς σύγχρονες προδιαγραφές: πρόσβαση, σκάλες, ράμπα, κουζίνα, τουαλέτες, θέρμανση-ψύξη καί ἀερισμός.

Ἀκολούθησαν οἱ ἐσωτερικές ἐργασίες διακοσμήσεως καί ἐπιπλώσεως.

Γιά ὅλα αὐτά ἀπαιτήθηκε χρόνος καί χρήματα, φροντίδα καί τρέξιμο ὅλων μας.

Ἔτσι φτάσαμε στήν εὐχάριστη ὥρα τῶν σημερινῶν ἐγκαινίων.

*

Ἔχω χρέος στό σημεῖο αὐτό νά ἐκφράσω τίς θερμές εὐχαριστίες μου πρός ὅλους ἐκείνους πού κοπίασαν καί συνέβαλαν —ὁ καθένας ἀπό τή δική του σκοπιά— στήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου.

Τόν φίλο ἀρχιτέκτονα κ. Πέτρο Κουφόπουλο καί τούς συνεργάτες τοῦ Γραφείου του.

Τόν κ. Παναγιώτη Κρυφό γιά τίς ἠλεκτρικές καί μηχανολογικές ἐγκαταστάσεις.

Τόν ἀγαπητό μου πολιτικό μηχανικό κ. Σωτήρη Κονταξῆ πού ἐπέβλεψε τίς περισσότερες ἐργασίες καί ἔτρεξε παντοῦ μαζί μας γιά νά ὁδηγηθοῦμε στίς καλύτερες δυνατές ἐπιλογές.

Τούς ἀνθρώπους τῶν διαφόρων συνεργείων πού ἐργάστηκαν.

Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος καί ἰδιαιτέρως τόν Ταμία κ. Ἰωακείμ Ρόκα.

Τούς στενούς συνεργάτες μας στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας πού ἐπιστρατεύτηκαν νά βοηθήσουν ὅπου παρίστατο ἀνάγκη κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή.

*

Ἡ συνολική δαπάνη τῶν ἔργων ἀπό τό 2009 πού ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα, ἔφθασε στό ὕψος τῶν 780.000 €, τήν ὁποία κάλυψε τό Ἵδρυμα μαζί μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Εἰδικῶς γιά τίς ἐργασίες ὁλοκληρώσεως καί ἐξοπλισμοῦ τῆς αἰθούσης πολύ σημαντική ὑπήρξε ἡ οἰκονομική συμβολή τῆς ἐρίτιμης κυρίας Εὐαγγελίας χήρας Βασιλείου Χουτοπούλου, ἡ ὁποία ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 150.000 €.

Ἡ αἴθουσα παραδίδεται σήμερα, σύν Θεῷ, ὁλοκληρωμένη γιά νά ὑποβοηθήσει τό πνευματικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί τῶν χριστιανῶν μας. Ἰδιαιτέρως τῶν περιοίκων τοῦ Ἱδρύματος πού ἀγαποῦν τόν Ἅγιο Ἀνδρέα καί χαίρονται γιά ὅσα μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκαν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί προσωπικῶς ἡ ἐλαχιστότης μου θεωροῦμε χρέος μας νά εὐχαριστήσουμε εὐγνωμόνως τήν κ. Εὐαγγελία Χουτοπούλου γιά τήν πολύτιμη συνεισφορά της καί νά τήν τιμήσουμε. Νά τήν τιμήσουμε μέ τήν ἀνώτατη τιμητική διάκριση τῆς Μητροπόλεώς μας τόν χρυσό Σταυρό τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς προστάτιδος καί πολιούχου μας μετά Διπλώματος. Εὐχόμαστε νά τήν εὐλογεῖ ὁ Θεός, νά τῆς χαρίζει ὑγεία καί δύναμη καί νά ἀναπαύει τήν ψυχή τοῦ μακαριστοῦ συζύγου της Βασιλείου».

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.